Kaip Lietuvos valdžia diskriminuoja lietuvius, bet labai myli negrus ir arabus

Skandalingi skaičiai! Nedirbantis lietuvis gauna beveik 8 kartus mažesnę paramą iš valstybės, negu nelegaliai į ES įvažiavęs negras ir arabas – „socialinis parazitas“. Apie tai kalba Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vieša informacija.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2015-09-20 dienos Mitingo prieš imigraciją Vilniuje dalyviai

http://www.socmin.lt/lt/socialine-statistika.html

http://sauksmas.lt/reikia-priesintis-lietuvos-okupacijai.html

Štai kaip Lietuvos valstybė remia negrus ir arabus, ir kaip lietuvius

Išmokos pavadinimas Lietuvis, eurai Negras ir arabas, eurai
Mėnesio išmoka suaugusiam Minimali alga – 270

Min. nedarbo soc. draudimo išmoka – 102

Bazinė pensija- 108

VU bazinė stipendija – 11

456
Mėnesio išmoka vaikui vaikui 1-2metų- 28vaikui 2-7 metų-15 325
Už butą ir maistą 265
Minimalios vienišo nedirbančio pajamos per mėnesį 102 781  7,7 karto daugiau negu lietuvis

Nežmoniškos lietuvių diskriminacijos iliustracija

Rugsėjo 20 dieną „Lietuvos ryto“ televizija parodė reportažą Pasityčiojimas: daugiavaikei motinai – siaubą keliantis būstas“.

Tinklapyje rašoma: „Socialinio būsto laukiantys žmonės sako, kad jiems pasiūlomi tokie butai, kuriuose neįmanoma gyventi. Daugiavaikė mama iš Vilkaviškio rajono skundžiasi, kad ją norima įkišti į pelėsio suėstus namus, iš kurių viena šeima jau pabėgo. Valdininkai teigia, daugiau neturintys ką pasiūlyti – gerų būstų trūksta, o pinigų remontui nėra“.

http://tv.lrytas.lt/?id=14425099211440170678

Tai, kur gyvena ši vieniša mama, vos sulaukusi trisdešimties metų, su savo šešiais mažais vaikais negalima pavadinti būstu. Tai sugriuvusi landynė, be jokių patogumų. Landynėje tik elektra. Šulinys už trijų šimtų metrų. Vandenį ši nelaiminga moteris kibirais į antrą aukštą, kur yra jos landynė, nešioja kibirais, o vaikus prausia bliuduose. Vietos valdžia Jai pasiūlė, matyt norėdama pasityčioti iš jos vargo, socialinį būstą sename dvare, kurio sienos, mūras grindys, viskas – suėsta pelėsio, baisaus patogeno ,Aspergillus niger, galinčio ardyti ne tik seno dvaro sienas, bet ir žmogaus organizmą. Prieš tai šiame „socialiniame būste“ „kalintos“ kitos šeimos vaikai apsikrėtė pelėsiais ir susirgo, tada juos iškėlė.

Jei Vakaruose šis pelėsis aptinkamas ligoninėje, ligoninė nedelsiant uždaroma.

Vilkaviškio valdžią už šį nusikaltimą reikėtų teisti, bet jų niekas neteis. Čia Lietuva, kurios centrinė valdžia – lygiai toks pats pelėsis. Tai vienas iš daugybės pavyzdžių, kaip pelėsis (valdžia šitų žmonių neįmanoma vadinti) vykdo lietuvių tautos genocidą. Kuo jie skiriasi nuo Osvencimo esesininkų? Niekuo nesiskiria – tai nusikaltėliai, žmogžudžiai.

Lietuvoje baisus skurdas, trisdešimt tūkstančių šeimų laukia eilėje socialiniam būstui -„landynei“ gauti. Lietuvoje mažiausios pensijos Eurozonoje, mažiausi atlyginimai, didžiausias alkoholizmas, daugiausia savižudybių pasaulyje, didžiausia emigracija (tik kiek atsilieka nuo Sirijos).

Norėdama dar labiau pasityčioti iš mūsų, valdžia nutarė į Lietuvą privežti „socialinių parazitų“ ir sudaryti jiems išskirtines, kelis kartus geresnes nei lietuvių, gyvenimo sąlyga, kad šie „veistųsi ir daugintųsi“ Lietuvoje mūsų sąskaita. Tai – akivaizdi lietuvių diskriminacija ir nusikaltimas, LR konstitucijos pažeidimas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako:

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Visiems, net ir „valdžios pelėsiui“, privalu laikytis LR Konstitucijos.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply