Kaip Šoiblė ES ir euro zoną nori reformuoti

Tokiu pavadinimu šiandien paskelbtas straipsnis vokiečių dienraštyje Handelsblatt. Jame rašoma: „Tuo metu kai kanclerė dar miglotai kalba apie „geresnę Europą“, pas ministrą jau yra konkretūs planai po Brexit-balsavimo, kaip tai gali atrodyti“. „Valstybės-narės negali būti išlaisvintos nuo atsakomybės“, – sako Vokietijos finansų ministras. Apžvalgoje pavadintoje „iniciatyvos dėl Didžiosios Britanijos referendumo“ yra išvardintos priemonės, kurių turėtų imtis 27 Eurozonos valstybės ir euro zona gali būti reformuota. Handelsblatt gavo šį dokumentą.

3-format2010

Savo Europos sąjungos reformų projekte Berlynas reikalauja laikymosi griežtos biudžeto disciplinos iš valstybių-narių. Svarstoma tarp kitų priemonių pašalinimas valstybių-narių, kurios ženkliai pažeidinėja biudžeto discipliną.

„Valstybės-narės negali išvengti atsakomybės už biudžeto stabilumą ir struktūrines reformas, sąlygojančias ekonomikos augimą“, – pateikiama citata iš naujo vokiečių projekto.

Šoiblė reikalauja, konkrečiai, griežto laikymosi Stabilumo ir augimo pakto, kuris įpareigoja valstybes palaikyti biudžeto deficitą žemiau trijų procentų nuo valstybių BVP. Limitas valstybės skolai yra 60 procentų nuo BVP.

Geresniam vykdymui šios taisyklės siūloma įsteigti nepriklausomą organą, kuris atsakytų už atitinkamą biudžeto politiką ir jai vadovautų valstybėse-narėse. Lig šiol už šią politiką buvo atsakinga Europos komisija.

Sunku pasakyti, kaip Šaiblė išves, kaip koks Mozė, ES valstybes iš “skolų vergijos”. 2015 metais jos buvo (% BVP): Graikija – 178; Italija – 132; Portugalija – 128; Belgija – 106; Prancūzija – 97; Didžioji Britanija – 89; Vokietija – 71.

A.L.

Šauksmas

Leave a Reply