Kas laukia Lietuvos (2 dalis)

Print Friendly, PDF & Email

Lietuva – seniai nacionalinį  dinastinį elitą praradusi šalis. Dar Žečpospolitos laikais lietuviški didikai save lenkino ir tai buvo suprantama kaip gerų manierų kultūra. Jų istorija, protėvių garsios kovos pasidarė nebesvarbios, visa Lietuvybės atmintis atiteko puoselėti ir saugoti „mužikų luomui“. Nacionalinis elitas susiformuoti šiuolaikinėje valdžios struktūroje negali, nes šiai sistemai tai yra antikūnis. Lietuviški dinastiniai politikieriai nesuvokia, kad vasalas niekada elitu netaps Europos Sąjungos elito struktūroje, kur būtent pačioje aukščiausioje grandyje to dinastinio elito reikšmė yra svarbi.

 

Baltusis Egidijus 03Pažvelkime kaip mūsų valdininkai apimti Europinio alkoholizmo, su pasimėgavimu atsikrato paskutinių valstybės gyvavimo ramsčių. Argumentas, kad Lietuva be sąjungos su vakarietiška civilizacija neišgyvens dėl grėsmės iš rytų. Kvailoms politinėms vidutinybėms nusispjaut į 14 metų buvusią nepriklausomybę. Ta pati biurokratinė publika Lietuvą valdė ir Tarybų sąjungos sudėtyje, jiems nesuprantama savos valstybes valdymo architektūra. ES korporaciniam elitui mūsų politikų beprotystės, naikinant savo valstybę galima vertinti paprastu būdvardžiu : išdavikai. Europoje dar nuo Romos imperijos laikų yra nepamirštas posakis – Roma išdavikams nemoka. Paprastai kalbant, išdavikai reikalingi tik užvaldyti kolonijas. Šioje vietoje noriu paklausti valdžios funkcionierių, kurie išleido okupacinį katekizmą visuomenei su sąrašu instrukcijų kaip elgtis, atėjus rusams. Jūsų Ekscelencija, tai kaip su tuo tanku, kurį prisimieravote ateities mūšiams. Negi tai buvo opiumas liaudžiai? Matyt, Jūsų planas su pilnais lagaminais grynųjų… brisit basa per upelį A. Smetonos pramintu takeliu ir iškeliausit anapus Atlanto gerti kokteilių bei rūpintis savo figūros įdegiu Palm Byče. Taigi, pati politika negali būt vertinama padorumo kriterijais, padorumas gali būti vertinamas tik atskirai kiekvienam žmogui. Čia ir prieinu išvados: didžiausia reikšmė valstybės gyvavime yra tai, kokie lyderiai stovi prie valstybės vairo. Užsienio politikos paskirtis yra išsiaiškinti mūsų kraštą įtakojančių šalių interesus, iš to mūsų šalies užsienio politikos specialistai ir analitikai turėtų sukurti Lietuvos užsienio politikos strategiją ,palankiausią mūsų kraštui.

Visų šalių visuomenės nori, kad ekonomika augtu pas visus taip kaip Kinijoje, bet nenori, kad gyvenimas virstų į kinietišką: viena partija, nėra pensijinio draudimo, ekonomika griežtai reguliuojama valstybės. O svarbiausia, norim ar nenorim, o tikrai norėsim išgyventi. Bet tada reikės konkuruoti su Kinija atlyginimų dydžiais, medicinos ir kitais socialiniais garantais, atsisakyti nemažai darbo saugumą ir tvarką reglamentuojančių įstatymų, atsisakyti daug nereikalingų dirbtinų administruojančiu darbo vietų…. šitaip galimas ir liberalų maištas, ši publika nė už ką neatsisakys savo šiltų ir nerūpestingų darbo vietelių. Kai kas mano, kad ekonomikoje matematikos dėsniai yra vienokie išsivysčiusiose demokratiškose šalyse ir kitokie trečiajame pasaulyje. Visi šie fokusai – tai tik skraistė pridengti pasaulio ekonomikas alinantį lupikavimo procentą.

Jezus išvijo lupikautojus iš šventyklos 1

Naujo kurso pradžia turėtų būti naujos valdžios atėjimas, kuri atkurs nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, bei apsauginius įstatymus, kad bet kokia ateityje valdžios išdavystė, būtų pažabota visuomenės veto balsuojant referendumu. Kadaise, dar signataro Rolando Paulausko vedamose Laisvos Bangos radijo laidose Naktigonė, buvo iškelta idėja dėl egzameno rinkėjui. Tuomet buvau vienas iš tokios idėjos kritikų. Deja turiu prisipažinti, kad naiviai klydau. Paskutinių dviejų metu patirtis parodė, kad visuomenė su valdžia žaidžia kitą žaidimą, kuris vadinasi „O mes atsisakome žaisti susikompromitavusių politikų primestą žaidimą“. Kaip rodo paskutiniai įvykiai, šių dienų valdžiai tokia situacija yra palankiausia. «Tegul avinai galvoja, kad jie nusišalina nuo įvykiu eigos, o mes ant jų galvos sukrausime visas skolas ir finale juos nukirpę, dar nuvarysime į skerdyklą». Todėl tokia situacija nepalieka kito kelio, kaip suteikti galimybę kurti valstybės ateitį tik aktyviai visuomenės pusei. Iš principo, pilietis gavęs tokia rinkėjo teisę, turėtų balsuoti, atvirai pasirašydamas savo vardu, pavarde ir parašu į kandidato rinkiminę knygą, taip išvengiant kazusų dėl balsų skaičiavimo ir manipuliacijų, bei supaprastinant šią procedūrą. Tuo pačiu balsavęs rinkėjas prisiimtų atsakomybę dėl išrinkto valdžios atstovo. Pats valdžios atstovas, nesilaikantis savo susitarimų ar įvykdęs kitokį valstybinį nusikaltimą, rinkėjų gali būt atšaukiamas ir skelbiama jo interpeliaciją balsuojant dėl atstatydinimo. Iki šiol valdžia teigė, kad ji neprivalo atsakyti už padarytas klaidas bei nesėkmes. Mat rinkėjas, rinkdamas valdžios atstovą, dalinasi atsakomybe. Įdomus argumentas yra naudojamas dėl motyvo, kodėl reikia privatizuoti valstybines įmones. Neva privati įmonė visada veikia efektyviau ir konkurencingiau, o valdiškos įmonės atstovas negali veikti tokioje schemoje ir už neefektyvų valdymą negali būti atsakingas. Čia ir yra šuo pakastas: kuomet nėra atsakomybės, tada nėra ir bausmės už nusikaltimą. Istorija parodė, kad privatizavus Lietuvos telekomą, šioje įmonėje sėkmingai dirba lietuviai visose įmonės grandyse, tik atsirado esminis skirtumas – atsakomybė. Tarp kitko, ši įmonė priklauso Suomijos vyriausybei ir ši atsakomybės sąlyga suomiams yra logiška ir suprantama.

Pagrindiniai naujos valdžios žingsniai būtų:

1.Lietuvos nacionalinio komercinio banko sukūrimas, kur kapitalas priklauso išimtinai Lietuvos valstybei, o pati banko finansų politika pavaldi išrinktajai vyriausybei. Valstybinis Bankas yra vienintelis šalyje kaip neturintis konkurentų, išskyrus privataus užsienio ar vietinio kapitalo kredito unijos. Valstybės bankas turi savo filialus ir aptarnavimo punktus krašte, kaip paslaugų ir kaštų reguliavimo garantą. Visos valstybės institucijos juose vykdo savo operacijas ir saugo savo finansus. Valstybinis bankas garantuoja ir vykdo pagrindinės šalies valiutos kotiraciją kitų šalių valiutų atžvilgiu, emisijos atitikimą turto ir paslaugų kiekiui.

  1. Lietuvos nacionalinės valiutos Lito atkūrimas. Lietuvos respublikos Lito emisiją vykdo Lietuvos nacionalinis bankas.

'Well done! An architectural triumph!!' 'Er... Actually that's just the building materials piled up... Sod it, I'll take the credit.'

Toks valstybinio banko išskirtinumas yra būtinas dėl kelių priežasčių:

  1. Bankas kaip verslo subjektas neatitinka pagrindinių konkurencijos sąlygų visame pasaulyje, lyginant su kitais verslo subjektais. Paprastai kalbant, bankas niekada neturi tiek savo kapitalo, kiek yra paskolinęs, bet gauna pajamas iš visų paskolų kurias yra suteikęs.
  2. Šių dienų praktika parodė, kad užsienio ir privatūs bankai darė neigiamą įtaką Lietuvos vyriausybei, o vėliau sugebėjo įtakoti, kad išnyktų Lietuviško kapitalo bankai.
  3. Įsigalėjus užsienio bankams Lietuvoje, šalis prarado didžiulį kieki finansinio kapitalo.
  4. Finansinio sunkmečio metu, Skandinavų bankai sužlugdė ne vieną Lietuvišką progresyvią įmonę, kurios naudojosi tų bankų kreditinėmis paslaugomis. Daugeliui įmonių buvo galima padėti palengvinant palūkanų mokėjimo planą, vėliau tos įmonės buvo perleistos naujiems savininkams iš Skandinavijos. Tokia situacija parodo, kad užsienio bankai naudojasi rinkoje išskirtinėmis verslo sąlygomis, įtakoja sau naudingais interesais mūsų valdžią, tuo sukeldami grėsmę nacionaliniam saugumui. Šitokias palankias verslo sąlygas geriau atiduoti valstybės jurisdikcijai, kur iš uždirbtų pajamų galės rūpintis visuomene.

Šiuo metu mūsų liberali valdžia laikosi tokios patriotizmo taisyklės: jei myli savo šalį, privalai mylėti ir savo valdžią, va čia ir atsiranda paradoksas Kada žiūri geopolitiškai ir matai šitas valdžios marionetes, kurias valdo JAV valstybės departamentas, man kyla daugiau klausimų, nei atsakymų. Ką turėčiau mylėti labiausiai iš tų bepročių: Grybauskaitę, Obamą, Makeiną, Merkel….. perdaug sudėtinga mano senai galvai ir meilė čia nepadės. Gal geriau kita, paprastesnė idėja: kaip teisingiau gyventi savoje šalyje ir gauti galimybę išsireikalauti atsakomybę iš savo išrinkto valdininko.

grybauskaite 3

Egidijus Baltušis

Šauksmas

Добавить комментарий