Kas yra anapus arba kas sėdi šios planetos olimpe?

Print Friendly, PDF & Email

Informaciniame sraute yra begalės idėjų ir teorijų apie užkulisines jėgas, kurios valdo pasauli, bet visos jos atrodo netvirtai ir lengvai yra sukritikuojamos ir nebūtinai suinteresuotos pusės, kuriai būtų naudinga visas teorijas paneigti.

Visa mano rasta informacija leidžia sudėlioti atitinkamą to globalaus prediktoriaus piramidę, kurios egzistavimą leistų patvirtinti kai kurie neseni arba kiti istoriniai įvykiai.

Piramidė: 1. Valstybės, 2. Klubai, 3. Tinklai,  4. Struktūros,  5. Asmenybės.

1   Valstybės. Šioje schemoje valstybė yra kaip pats silpniausiais organas pasaulinėje geopolitikoje. Žinoma ne visos valstybės yra lygiavertės savo įtaka, turtais, galia, dydžiu bei ekonomika. Kad nedaryti šios schemos gremėzdiškos ir būtų lengviau suprantama, jas galima skirstyti pagal statusus: valdantį geopolitinį centrą kaip JAV, vasalai Didžioji Britanija, Šveicarija, Prancūzija, Izraelis ir kt., kolonijos visos tos šalys kurios negali emituoti savo valiutos arba tų šalių valdančioji klasė savo politines pažiūras gretina su JAV arba ES tikslais.

phpThumbIstorija įvykusi 2012 03 07 parodė, kad tokia šalis kaip JAV, yra bejėgė prieš finansinės korporacijos atstovą kaip federalinį rezervą. Tada valstybinis auditas išaiškino, kad privati kompanija federalinis rezervas pavogė 16 trilijonų dolerių iš JAV iždo, kitaip tariant, emitavo pinigus be leidimo slaptai, tuo pažeisdami JAV ir federalinio rezervo sutartį. Suma viršijo tuometinę JAV skolą. Tai buvo pirmasis auditas per beveik 100 metų istoriją ir tirta tiktai 3 metai, nepaprastai įdomu būtų sužinoti koks balansas buvo per pirmą, antra, bei 80 metu krizės pradžią kuria JAV sėkmingai perdavė Rusijai, kitaip tariant nuo skaudančios galvos ant sveikos. 16 trilijonų dolerių nusikalstamai išdalinta JAV bankams ir korporacijom, taip pat užsienio bankams tarp 2007 gruodžio ir 2010 birželio ir praktiškai pinigai nebuvo grąžinti ir buvo skolinami be procentų. Į auditorių klausimą kur dėjosi pinigai, kas inicijavo šia vagystę federalinio rezervo atstovai familiariai atsakė -nežinau. Tai parodo- nors JAV yra stipriausia savo įtaka ir karine galia yra bejėge prieš šią korporacinę struktūrą savo teisinėmis institucijomis ir net neinicijavo baudžiamojo proceso.

2   Klubai. Čia priskirčiau NATO, JT, masonų, Bilderbergo, BRICS ir t.t. BRICS palikčiau su tam tikra pastaba. Dvi šio klubo šalys pretenduoja tapti  geopolitiniu centru ir spėju jos turi pretenzijų šiai schemai kaip žmonijos ateities krypčiai.

Daugelio šių klubų veikla yra sukurti ištisą mokslą bei strategiją kaip keisti visuomenę. Pažvelgus į karinius konfliktus šiuolaikiškai, laimėtojui tai nėra geriausias pergalės variantas, nugalėta šalis sugriauta, kontribucijos mokėjimas  nėra garantuotas, vietiniai gyventojai nuskurdinti ir nelojalus, netgi užgrobtos šalies resursų pasisavinimas nėra garantuotas, kad ateityje nebus priešinamasi nacionalinio ar religinio patriotizmo pagrindu. Pasibaigus antram pasauliniam karui, buvo prieita išvada, kad reikia keisti masiškai tautose nusistovėjusia kultūra, o išvada yra tokia, pasaulis turi būtį liberalus. Dauguma liberaliu organizacijų gauna didžiulius finansavimus ir mes susiduriame su istorine, kultūrine bei švietimo krize. Istorijos yra perrašomos taip kaip yra numatyta, vienus heroizuoja, kitus dehumanizuoja, istoriniai įvykiai yra iškraipomi, nutylimi arba sukuriami iš fantazijos. Kultūrai per mass medija brukamas smurtas, netradicinė seksualinė orientacija ir iki absurdo proteguojamos jų teisės, narkotikai, alkoholis, prostitucija, prekyba žmonėmis ir t.t. Be abejo, ta veikla taip pat neša ir finansinį pelną, bet tikslas yra kitas. Švietimo sistemoje taip pat didžiulė krizė ir labai dažnai valstybių švietimo ministrų postus užima liberalių partijų atstovai, kurios tam reikalui pasiekti turi tikslą, planą, paruoštus kadrus ir finansavimą. Koks to rezultatas?… Visuomenė, praradus savo identitetą, tikrą ir pamokančią istoriją, tradicinius papročius nebesugeba įvertinti šių dienų realijų ir perspektyvų, o švietimo sistema nebesukuria naujos tautinės intelektualios kartos. Istorijoje jau yra girdėta, kada dėl tam tikrų priežasčių sakoma- prarasta karta. Viso to tikslas yra paversti tautas neturinčias vienijančios patriotizmo,  humanizmo idėjos, proteguojant pseudo vertybes ir dvigubų standartų kultūrą, vieno individo teise pasidaro svarbesnė nei visos visuomenės. Visuomenė  save naikinanti žalingais įpročiais, tampa nesipriešinančia, nevieninga banda, be didelių pastangų kuria galima valdyti. Tokie atvejai buvo ir antro pasaulinio karo metu, kada daugelis okupuotų šalių net nesipriešino ir pasidavė okupantams, o šių dienų realijoje didelė dalis pasaulio yra užkariauta ir paversta kolonijomis būtent tokiu principu, kada į valdžią yra susodinami parinkti kadrai, o bandanti pasipriešinti visuomenė yra valdoma taip vadinama švelniąją jėga. Sistema kuri dominuoja šiame pasaulyje, galima būtų trumpai apibūdinti kaip aukštoji socialinė inžinerija  skirta naikinti senas ir kurti naujas socialines struktūras.

2001 rugsėjo 11 JAV teroristų įvykdyti teroristiniai aktai Niujorke prieš Pasaulinį Prekybos Centrą ir Pentagoną. Nors milijonai žmonių pasaulyje iki šiol yra klaidinami dėl 9.11 tragedijos priežasčių ir pasekmių, tai nesutrukdė užpulti tokių šalių kaip Afganistano ar Irako, net JAV žvalgybos tyrime nefigūravo nė vienas tos šalies pilietis. Pagal  JAV pateiktą versiją, iš principo būtų užtekę pačios JAV karinio atsako kaip nukentėjusios nuo užpuolimo, bet į šią avantiūrą buvo įtrauktas NATO klubas. Šių dienų realijos parodo, kad korporacinės struktūros pirmos pamatė artėjančia krizę, todėl ir buvo paleistas taip vadinamo naujo pasaulio tvarkos scenarijus. Transnacionalinių korporacijų tinklas, pasitelkdamas karinius, analitinius, žvalgybos klubus kaip vykdytojus ir buvo to teroristinio akto užsakovas. Žinoma, po to sekė kitos okupacijos, revoliucijos ir perversmų vykdymas. Priežastis labai paprasta, tų šalių vadovai turėjo planų išsivaduoti iš globalistų primestos kolonijinės tvarkos, o tai kėlė grėsmę korporacijų planams.

3   Tinklai. Čia priskirčiau religijas kaip Judaizmas, Krikščionybė, Musulmonų ir kitos pagrindinės religinės organizacijos.

Religija iš principo vienija žmonių tikėjimą į savo išpažįstamus dievus, bet tai yra labai stipri organizacija tiek finansiniais ištekliais, žmonių resursais, kuriuos galima suvienyti netgi karinei idėjai, bei vienija daugeli šalių kaip išpažįstančią tą pačią religija. Pažvelgus į JAV konfliktus Irake bei Afganistane, ten valstijos pergalės nepasiekė, Amerika paprasčiausiai ten įklimpo be realaus plano pabaigti konfliktą, bei įsigijo daugiau priešininkų kaip Pakistaną.

Kita istorija parodo, kad religijos yra silpnesnės nei globaliu korporacijų dominavimas. Nors oficiali versija dėl ko atsistatydino popiežius Benediktas buvo pateikta kaip homoseksualų intrigos pačiame Vatikane, bet labai mažai informacijos buvo pateikta dėl sankcijų pačiam Vatikano bankui. Vatikano bankas turėjo kitokią tvarką dėl klientų informacijos išviešinimo, bei palūkanų ir nebuvo pavaldus pasaulio bankui. Realiai popiežiui Benediktui bei kardinolų ir vyskupų hierarchijai buvo pasiūlytas planas, kurio jie negalėjo atsisakyti, Vatikano bankas perėjo pasaulio banko jurisdikcijon, katalikybę paskelbė kaip Judaizmo jaunesniu broliu, o finalui pridėjo homoseksualų pretenzijas bažnyčios tradicijoms. Taigi ir plika akim matosi, kad didžiausi bonusai buvo Vatikano banko perėmimas pasaulio banko kontrolėn, pačios religijos sumenkinimas ir nustumiamas į Judaizmo šešėlį, nors krikščionybę išpažįstančiu tikinčiųjų yra žymiai daugiau.

4   Struktūros. Čia figūruotų finansinės transnacionalinės korporacijos ir bankai, bei Federalinis Rezervas.

Holivudo ateities fantastiniai filmai, į kuriuos investuojama šimtai milijonų dolerių, tiesiogiai pratina visuomenę, kad vyriausybių neliks, o valdytojo ateitis priklausys korporacijoms.

Pasaulio lyderių susitikime G-8  Šiaurės Airijoje, kur buvo sprendžiamas Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo laidotuvės ir vakarų šalių pastangas apginkluoti teroristus bei pajungus JAV ir NATO karines pajėgas bombarduoti Sirijos karinius taikinius, kad perversmas būtų sėkmingas. Žinoma Putinas pavertė šitą globalistų šventę parodija duodamas šmaikštų komentarą, kas iš tikro yra tikroji Assado opozicija valganti mirusių karių širdis. Juk konflikto išvakarėse niekas net neabejojo NATO ir JAV  karinių pajėgų ataka į Sirijos respublikos karinius taikinius. Kitą dieną, netikėtai planai pasikeitė, nors vakarų mass medija bandė kvailai paaiškinti, kad Kerri mestas pasiūlymas jog Assadas turi sunaikinti savo cheminį ginklą, o beviltiškoje padėtyje esantis Assadas, patarus Rusijai sutiko su JAV sąlygomis. Visa ta istorija neverta nė sudilusio skatiko, kai žinoma, kad vakarų remiami teroristai panaudojo cheminį ginklą, o visas šitas scenarijus buvo pateiktas korporacijų jėgos struktūrų klubams paruošti veiksmų planą, bei gauti palankia visuomenės nuomonę. Žinoma tik vieną, šio plano griovikas buvo V. Putinas ir labai panašu, kad jis rado su kuo susitarti iš 5 aukščiausio lygio asmenybių, kuriems Putinas sugebėjo įrodyti, kad Sirijos bombardavimas yra nenaudingas. Viena aišku, susitarti su globaliomis korporacijomis ir tuo pačiu gauti aukščiausių asmenų palaiminimą būtų per maža laiko. Tą istorija patvirtina tai, kad po to prasidėjo pasaulinėje spaudoje Rusijos bei Putino šmeižimas, vien kiek Sočio olimpiadai buvo išpilta pamazgų, o kerštui buvo pasirinktas perversmas Ukrainoje. Iš to darau išvadą, kad šitie senųjų užkulisinių šeimų lyderiai turi begaline įtaką pasaulinėse valdžios struktūrose ir jų sprendimai vykdomi nedelsiant.

5   Asmenybės. Galėčiau paminėti kaip Barucho, Rokfelerių, Rotšildo ir kt. klanų lyderius. Šitos asmenybės atsirado iš šių senų šeimų, jų ilgų amžių patirties, žinoma atitinkamo auklėjimo ir švietimo ruošiant dinastijos pamainą.

Prie to paties būtų galima būtų išskirtį Judaizmo religiją, nes ji turi ypatingas savo preferencijas į viešpatavimą pasaulyje, pvz. tokia šalis kaip Izraelis taip pat neturi konstitucijos kaip ir Didžioji Britanija. Izraelis laikosi ant Judaizmo religijos ir savo armijos, toliau galima būtų pastebėti kokios tautybės atstovai valdo mega korporacijas bei pasaulio bankų sferą, taip pat didžioji dauguma tų asmenybių yra Žydų tautybės, kurie ištisus amžius iš kartos į kartą yra supažindinami su Toros, Talmudo bei ezoterinės Kabalos mokymais. Pagal šią schemą pastebima, kad Judaizmo religija smarkiai prisidėjo prie šios pasaulio santvarkos atsiradimo, pagal šios religijos mokymą iškilo įtakingi lyderiai, kurie prisidėjo prie pasaulio karinių konfliktų atsiradimo, imperijų ar šalių sunaikinimo ir didžiuliais žmonių kiekio praradimais. Čia galima būtų užbaigti šita analizę tokia išvada, kad ši religija leidžia ir toliau dominuoti šiai piramidei, o su šia religija išaugę asmenybės, palaiko tos sistemos tęstinumą. Dar mes pastebime, kad pasaulis nėra iki galo nusistovėjęs, dar yra ir kita stovykla su alternatyvia sistema, bet dominuoja tie kas šiai dienai sugeba primesti savo tvarką. Daugelis paklaustu, o koks galutinis tikslas, esu įsitikinęs Toroje ar Talmude tikrai yra atsakymas.

                                                Epilogas

  1. Priešininkai yra vienodi pagal fiziologija, įpročius, pomėgius, bet skirtumas yra įdiegtas į sąmonę kuriuos ir yra suformavus mass medija ir pavertus priešais.
  2. Pokštas: socializmą galima sukurti betkurioje pasaulio šalyje, tik reikia surasti tokią salį kurios negaila, dabar jau socializmas nebestatomas, yra nauji projektai ir dėl šio projekto nebegaila viso pasaulio.
  3. Tikėkime, kad dievas yra ir jis yra didelis pokštininkas, tokiu atveju visi šie pasaulį valdančių asmenybių projektai bus paversti niekais, bet dievas už mus to darbo nedarys, išsivadavimas iš vergijos šitoje planetoje yra visų mūsų rūpestis, o mus sukūrė, kad būtume tobuli.

Egidijus Baltušis

Šauksmas

Добавить комментарий