Kazimieras Juraitis. Pasaulinio terorizmo parankinis – Lietuva – koordinuos kovą su terorizmu

Print Friendly, PDF & Email

SVARBIAUSIŲ PRAEITOS SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA

Reikšmingiausia naujiena: BNS pranešė, kad Lietuva pirmininkaus Jungtinių Tautų Tarybai. Pirmininkavimo metu Lietuvai teks koordinuoti aktualius klausimus, susijusius su situacija Artimuosiuose Rytuose ir krize dėl migracijos iš Šiaurės Afrikos į Europos Sąjungą. Pirmininkavimo metu Lietuva Niujorke taip pat surengs viešuosius debatus dėl žurnalistų saugumo. Nemalonu, žinoma, tą sakyti, bet  Lietuvos valdžia ( ne jos piliečiai), būdama NATO nare, yra didžiausio pasaulyje teroristo – JAV – parankiniai (nors teisybės dėlei reikia pasakyti, kad po JAV padu Lietuva pati palindo dar gerokai prieš įstojant į NATO).

kazimieras  juraitis Mūsų valstybės požiūrį į terorizmą ilustruoja Lietuvos prezidentės nuosekli pozicija į JAV ir Rusiją terorizmo klausimu. Rusiją Dalia jau kaltino terorizmu, dėl ko net tarptautinis skandalas buvo kilęs (normalūs prezidentinio lygio politikai tokiais epitetais paprastai nesišvaisto), o JAV – taikos balandis, žinoma. Lietuvos valdžia, neatsiklausiusi savo gyventojų -rinkėjų, sąjungininku sau išsirinko   NATO, o su šiuo aljansu ir didžiausią pasaulio teroristą – JAV. Kas teroristas, o kas – tų teroristų auka – kiekvienas lai pats sprendžia. Apie vos ne kasmet be SNO sankcijų JAV per NATO bombarduojamą vis kitą šalį jau visas pasaulis (išskyrus Lietuvą), šaukte šaukia. Libija buvo viena iš paskutiniųjų JAV aukų. Kadafis gal ir nebuvo angelas, bet savo šalies gyventojams buvo sukūręs vos ne rojų žemėje: nemokami būstai, švietimas ( tame tarpe ir užsienyje), medicininis aptarnavimas. Be kita ko, Libija atliko ir barjero vaidmenį: sulaikydavo emigrantų srautus į Europą iš rytinių Afrikos kontinento teritorijų. Dabar gi Lietuva koordinuos problemos, kurią ir sukėlė JAV, sprendimą. O kaip gi tu ją išspręsi, jei tuos pabėgėlius sulaikantis barjeras – Libija – sunaikintas? Žinant komjaunuolišką Dalios uolumą, galima prognozuoti, kad Lietuva pasisiūlys priimti kuo didesnius tų emigrantų srautus. Žinoma, apeliuojant į kolegialumą ir solidarumą su kitomis EU šalimis, žinoma, liejant krokodilų ašaras dėl pabėgėlių nelaimių, bet nutylint pagrindinį dalyką: priežastis, dėl ko tie pabėgėliai atsirado. Neišgydysi ligos, jei gydysi tik pasekmes. Afrikoje – Libijoje, Sirijoje – JAV sukūrė suirutę ir chaosą, nuo kurio tie žmonės ir bėga. Tai tegu dabar JAV ir sprendžia. Bet srėbti to chaoso rezultatus didžioji “sąjungininkė” palieka savo satelitams, viena iš kurių – ir Lietuva.

JAV atsisakė pripažinti Islamo valstybę teroristine

Ką pačios JAV praeitą savaitę nuveikė kovoje su  tarptautiniu terorizmą? Ogi atsisakė pripažinti Islamo valstybę teroristine. Kodėl? Nes tuomet reikėtų gintis įrodinėjant, jog ne jos rėmė tos pasaulinės teroristinės organizacijos sukūrimą. To įrodyti – neįmanoma, nes Islamo valstybė susikūrė JAV sugriautų Irako ir Sirijos teritorijose, be to, Valstijos aktyviai rėmė tą begimstančią organizaciją ginklais. Todėl racionaliau tvirtinti, jog tokia organizacija išvis neegzistuoja. Tuo Valstijas tiesiai apkaltino Rusijos užsienio reikalų ministras Lavrovas. LAVROVASIr šios žinios atkartojimą niekaip neišeina rusiška propaganda vadinti, nes joje – sausi faktai. Tagi nuo šiol, kai visokie delfiai rašys, kaip Islamo valstybės teroristai galabija Vakarų žurnalistus – lai prikanda liežuvius, naudodami epitetus. Nes Islamo valstybė – ne teroristinė (pasak JAV, žinoma, o ne iš tiesų).

Lavrovo pasisakyma šiuo klausimu galima žiūrėti čia:

Lietuva svarstys ir žurnalistų saugumo klausimą. Prisiminus, kaip Lietuvos valdžia ir žurnalistai reagavo į masines žurnalistų skerdynes Ukrainoje, galima lengvai prognozuoti, kaip vyks tas svarstymas: kaip JAV reikės, taip ir nusvarstys. Tik smalsu: ar Ukrainoje masiškai žudomi žurnalistai bus paminėti, ar pagal Auštrevičiaus įvestą madą bus laikomi koloradais, todėl jiems bus gailima laiko? Be to, Lietuva neturi teisės apie žurnalistų saugumą kalbėti išviso, nes savo šalyje jau juos pati persekioja. Prisiminkime VSD ataskaitą, kur opoziciniai leidiniai įvardinami ne kaip demokratijos garantas, o grėsmė nacionaliniam saugumui. O iš žmonių, pas kuriuos kovo 19 dieną buvo įvykdytos kratos – penki žurnalistai ir interneto blogeriai.

Kas mums iš to pirmininkavimo?

Tačiau Lietuvos pirmininkavimas atnešė ir gerų vaisių mums, jos piliečiams. Nes būdama absoliučiai nesavarankiška, mūsų valdžia uoliai vaidina vaidmenį, kurį primeta jos tikrieji šeimininkai – JAV. Praeitą savaitę koks nors klerkas iš JAV ambasados koja atidarė duris Lietuvos Prezidentūroje ir pasakė Daliai: į jus dabar visas pasaulis žiūrės, padaryk taip, jog visi galvotų, kad Lietuva – demokratiška šalis. Dalytė treptelėjo kojyte ir – suveikė gerai suderintas, baime ir aklu paklusnumu varomas autokratinis mechanizmas: vyriausias Dalios pavaldinys – kliurkius (lietuviškas žodžio klerkas atitikmuo) Algirdas Butkevičius tą perdavė ministeriams, tie – savo kliurkiams. Ir ką gi mes turime? Ogi pradžiai – naujieną, kad grąžinami daiktai, konfiskuoti kovo 19 dienos neteisėtų kratų metu. Bet jų atsiimti – atvykite į Klaipėdą. Čia panašiai, kaip JAV santykiuose su savo “sąjungininkais”: užverda košę, o srėbti ją palieka kitiems. Kai kas jau spjovė į išlaidas ir atsiėmė, nes grėsė dideli finansiniai nuostoliai dėl laiku nepadarytų darbų ( juk konfiskuota buvo ir krūva spaudai paruoštų leidinių maketų), arba švietėjiškas filmas “Suprasti Graikiją”, kurio laukia Lietuvos graikų bendruomenė savo jau anksčiau suplanuotam renginiui gegužės 5 dieną. Bet sąskaitos kelionės išlaidoms vistiek pateiktos bus. Kas jas apmokės? Reikėtų, kad tą padarytų tieioginiai to absurdiško scenarijaus autoriai – Artūras Paulauskas ( kolaborantiškas slapyvardis – Priedurinis), pavyzdžiui, arba uolusis prokuroras Minkevičius, pionieriškai viešai žadėjęs, kad per savaitę po kratų galbūt bus pateikti kaltinimai. Arba Grina, savo idiotiškoje VSD ataskaitoje rašęs, kad jei Lietuvos politiko ar piliečio nuomonė sutampa su Rusijos – tai jau grėsmė Lietuvos valstybės saugumui.

Naujos aplinkybės skandalingoje byloje

Beje, kalbant apie šią kvailumo ir valdininkiško bukumo parodomąją bylą, aiškėja naujos jos aplinkybės. Praeitą savaitę žinutę į redakciją parašė visiškai nei su vienu bylos dalyviu nesusijęs uostamiesčio gyventojas – studentas neakivaizdininkas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), esantis kūdikio priežiūros atostogose. Pasirodo, kovo 19 dieną buvo iškrėstas ir jo motinos butas, vėliau – jo nuomojamas būstas už tai, kad jis veidaknygėje parašė komentarą apie Lietuvos valdžią (žinutės turinys nei su smurtu, nei su necenzūriniais žodžiais nesusijęs). O oficiali motyvacija kratai – kad jis palaiko Lietuvoje registruotas ir teisėtai veikiančias prorusiškas partijas. Būdamas Lietuvos pilietis, pagal tautybę – rusas, jaunuolis kaltina Lietuvos valdžią tautinės nesantaikos kurstymu ir demokratijos naikinimu. Sunku jam nepritarti. Pakeistą videoreportažą (pasakotojas už kadro, balso tembras pakeistas) galima žiūrėti čia:

Istorija su šiuo jaunuoliu atspindi tikrąją, ne parodomąją, baimės ir teroro atmosferą, kuri tvyro Lietuvoje. Nes iš pradžių su vaikinu padarėme video reportažą. Kai jį parodėme, nepraėjus nei parai, jis jau prašė jį išimti. Priežastis: jau ir anksčiau po Janutienės komentarų vyriškiui buvo grasinta susidorojimu, o po mūsų videoreportažo Lietuvos piliečio – ruso žmona nerimauja, kad neteks darbo ir bijo dėl savo šeimos saugumo.

Apskritai atmosfera Lietuvoje, būnant po JAV padu, labai panaši į šioje šalyje buvusią makartizmo laikais, kai žmones mėtydavo  iš darbo už politines pažiūras ir net Čarlis Čaplinas turėjo senatvę praleisti Šveicarijoje, nes JAV teisingumo ministerija 1952 metais jam neleido grįžti į tėvynę dėl menininko kūrybos turinio.

Gal yra ir daugiau žmonių, nukentėjusių nuo kolaboruojančių pareigūnų siautėjimo? Jeigu taip – prašome tokius atsiliepti, nes manome, kad sutramdyti valdžios savivalę gali tik tarptautinis viešumas. Viešumas Lietuvoje jau neįmanomas: masinė žiniasklaida priklauso saujelei verslininkų, kurie leidžia skelbti tik tą informaciją, kurią skelbti apsimoka. Tai – verslas. Informacija šioje žiniasklaidoje skelbiama pagal pinigų srauto kryptį. Paskui tuos pinigus, kaip paskui maitą, slenka prisitaikėlių rašeivų, rašančių tik tai, kas apmokama arba „galima rašyti“, būriai. O rašyti apsimoka dabar, pagal JAV įstatymą S. 2277,  viskas, kas dergia mūsų artimiausią amžiną kaimyną – Rusiją ir kelia sumaištį Lietuvos visuomenėje.

LSDP orientuosis į globalųjį kapitalą

ugtra-159 geguzes pirmoji Valdžios ir sisteminių partijų veidmainystę galima puikiai iliustruoti ir Gegužės 1-osios renginiais. Ši diena – Tarptautinė darbo žmonių šventė. Anksčiau ją švęsdavo ir Lietuvos socdemai, nes skelbiasi esantys už socialinį teisingumą. Socialinis teisingumas neįmanomas be dėmesio darbo žmogui. LSDP suvažiavime triukšmą sukėlė Vytenio Andriukaičio kalba, kurioje politikas sukritikavo Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Vėliau jis solidariai glėbesčiavosi su Algirdu Butkevičiumi. Geriau jau būtų pylęs per ausį. Ne iš piktumo, bet tiesiog kad kolega atsikvošėtų, vyriškumui pažadinti. Nes ta klerkų – kliurkių Butkevičiaus valdžia, užuot vykdžiusi partinius socdemų priesakus rinkėjams, atspindėjusi kažkokius socialinio teisingumo idealus – bijo net ir užsiminti apie pasaulinę darbo žmogų šventę.  Šįmet Gegužės 1-ąją piketu paminėjo tik Socialistinis darbo frontas Vilniuje. Tikriausiai Lietuvos pirmininkavimu Jungtinių Tautų Tarybai galima paaiškinti ir tą aplinkybę, kad šio piketo ramybę ir tvarką tikrai uoliai palaikė policija, nes dar prieš porą mėnesių Kaune ji nedarė nieko, kai panašiame renginyje prieš NATO provokatoriai spjaudė į žurnalistų filmavimo kameras, rėkavo užgaulius šūkius ir ragino nešdintis į Rusiją.

Video reportažą apie šį renginį galima pažiūrėti čia:

Išsamų reportažą paskaityti čia:

http://sauksmas.lt/su-socalistinio-darbo-rrontu-svente-ir-liberal-konservatoriai-ir-ukrainieciai-video.html#more-4939

Ko galime tikėtis artimiausiu metu?

Kol Lietuva pirmininkaus JTT – demokratijos imitavimo Lietuvos viduje. Tačiau žinant, kad JAV verkiant reikia chaoso ne tik Ukrainoje, bet ir Pabaltijy – tikėtinos ir stambios provokacijos, kuriomis galima būtų apkaltinti Rusiją. Tokiu atveju stropiausia JAV pastumdėle pavirtusi mūsų Lietuva, pirmininkaudama Tarybai, galėtų šią džiugiąją naujieną tinkamai ištrimituoti.

Tikėkimės, kad kai pasibaigs pirmininkavimas Jungtinių Tautų Taryboje ir tarptautinis dėmesys Lietuvai sumažės – susikaupęs Dalios įniršis nepavirs naujomis kratomis ar areštais. Pasidžiaukime pavasariu ir trumpu ramybės laikotarpiu…

Šauksmas

Leave a Reply