Keli atsakymai į blogerio Zeppelinus straipsnyje „Kodėl Lietuva?“ keliamus klausimus.

Blogeris Zeppelinus (R.Navickas) straipsnyje „Kodėl Lietuva?“ Lietuvos piliečiams iškėlė du aktualius klausimus: Kodėl Lietuva turi rūpintis pabėgėliais iš musulmoniškų Artimųjų Rytų? Argi tai ne jų turtingų kaimynų pareiga? http://sauksmas.lt/kodel-lietuva.html

Autorius konstatuoja: „Tačiau šį klausimą tiek tarptautinėje, tiek mūsų spaudoje stengiamasi nutylėti iš visų jėgų. Vietoje to visaip eskaluojant tariamos europiečių ir lietuvių prievolės temą. Įdomu, kodėl? Dingojasi man, jog mūsų užsienio politikos formuotojai turėtų aktyviau remtis pozicija, kad mes Artimuosiuose Rytuose niekam nesame skolingi, o pareiga rūpintis bėgančiais nuo bėdos žmonėmis pirmoje eilėje turėtų būti turtingų kaimyninių valstybių, priklausančių tai pačiai kultūrai bei religijai reikalas ir rūpestis. O ne ES, Lietuvos, Australijos ar Lotynų Amerikos. Manau, kad JAV, ES ir JTO galėtų spaudimu priversti visas tas Turkijas, Saudų Arabijas, Omanus, JAE, Bachreinus, Kuveitus, Iranu, Katarus ir kitokias Jordanijas pasidalinti visą pabėgėlių srautą iš jų kaimyninių šalių“.

Tai kodėl niekas nepriverčia turtingųjų arabų rūpintis savo tautiečiais arabais? Tikrai keista. Juk tai ta pati arabų nacija, dirbtinai padalinta vakarų kolonizatorių anglų, prancūzų, vokiečių, italų į atskiras valstybes, visiškai dirbtinus darinius. Tai kodėl arabai nesirūpina vienatikiais savo broliais? Kodėl jie varomi į Europą?

Į šiuos klausimus atsakymai gali būti ir labai paprasti, ir labai sudėtingi. Visais atvejais atsakymai – labai kontraversiški. Tik iš pirmo žvilgsnio, neįsigilinus į problemos esmę, kyla mintis, kad „musulmonų gelbėjimas yra pačių musulmonų reikalas“ (Ilfo ir Petrovo, „12 kėdžių“ versija) . Ši versija atitinka blogerio Zeppelinus pabėgėlių „ligos“ gydymo receptą, t. y., kad turtingieji musulmonai turėtų rūpintis musulmonais pabėgėliais. O ar jie, tie Saudo Arabijos, Kataro, Bachreino, Jungtinių Arabų Emiratų valdovai turtingi? Manau, kad ne. Jie, kaip Amerikos indėnai konkistadorų laikais, keičia savo naftą į žalius Amerikoniškus popierėlius, kuriuos, priedo, tuojau pat neša į Amerikoniškus bankus. Kadangi jie tai daro, o Islamas draudžia tai daryti, jie „de facto“ – jokie musulmonai, o deislamizuoti semitai. Islamiškas bankingas, žinia, kurio užuomazgos atsirado vos prieš du dešimtmečius, tėra neveikianti fikcija – automobilis be variklio – skolinimo procento, kurį draudžia islamas.

Toliau. Visi pasaulyje cirkuliuojantys doleriai yra JAV FRS nuosavybė, visa FRS (Uždaroji akcinė bendrovė) nuosavybė yra jos akcininkų nuosavybė. Pagrindiniai akcininkai -Rotšildų klanas (virš 50 procentų FRS akcijų paketo).

Arabų valdovai turi daug žaislų: dirbtinių salų, dangoraižių, laistomų palmių, bet neturi nei pinigų, nei realios politinės valdžios. Jie yra pasaulinio sionizmo vasalai ir daro, ir visada darys tiktai tai, ką jiems lieps Izraelis ir JAV(uodega, kurią vizgina Izraelis). Štai ką sakė rabinas Abraomas Šmulevičius: http://sauksmas.lt/didysis-izraelis-rabino-abraomo-smuleviciaus-pranasystes.html#more-5916

Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Suprantama, žmonijos labui. Mes ne tiktai pirksime arabų elitą, o patys maitinsime jį iš rankų ir auklėsime. Kaip? Hipersionizmo ideologija paprastai aiškinant yra tame, kad mes imame kontroliuoti „Al-Džezirą“, paskiriame Mekos Muftijų, atvedame savo žmones į valdžią ir t.t. Kur paslaptis bet kokios stabilios politinės sistemos? Visuomenė duoda asmenybei vystymosi galimybes, o asmenybė neša atsakomybę prieš visuomenę. Žmogus, kuris gauna laisvę, tuo pačiu metu turi gauti instrukciją, kaip šita laisve naudotis. Ir šitą instrukciją žmonijai parašysime mes, žydai. Atėjo laikas mūsų revanšui. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje.

11892267_887503644671460_6011596117118835476_n

Greater_Israels
Didysis Izraelis

O dabar palyginkime Zeppelinus ir Šmulevičiaus (hypersionistų) „Didžiojo Izraelio“ žemėlapius. Šis palyginimas padės suprasti galimą pabėgėlių atsiradimo priežastį.

Mane stebina ES vadovų veidmainystė. Jie visi kaip vienas, nutaisę susirūpinusius veidus dėl pabėgėlių, vaidina nieko nesuprantančius, kas čia vyksta. O vyksta tai, kad jei jau įkūrei Izraelio valstybę arabų apgyvendintose teritorijose, tai būk malonus rūpinkis arabais pabėgėliais. Dažnai Izraelio politikai taip atvirai ir pasako Europos „demokratams“ ir „liberalams“: „jei skaitote, kad pažeidžiamos arabų teisės Izraelyje, tai vežkitės arabus į Europą“.

Vakarų Kranto ir Gazos autonomijas išlaiko ES. Kadėl jie mums apie tai nepapasakoja? O kodėl stebisi, kad į ES bėga arabai, juk patys jų valstybėse sukėlė karą, patys naikino jų valstybes. O kur jie padės 18 milijonų pabėgėlių iš Jemeno, kurį šiuo metu baigia naikinti?

ES valdančiųjų “optimizmas” tiesiog beribis: ar adekvatūs žmonės galėtų pareikalauti, kad priimtų arabų pabėgėlius Ukraina, kurioje yra keli milijonai savų pabėgėlių? Jie sako, kad Ukraina pasirašė asocijacijos su ES sutartį, todėl, pagal šią keistą „logiką“, privalo susinaikinti?

Buvęs Izraelio žvalgybos „Nativ“ eksvadovas Jakovas Kedmi yra pasakęs, kad „Vakarų Europos valstybės prarado teisę vadintis civilizuotomis“. http://sauksmas.lt/jakovas-kedmi-jav-ir-vakaru-europos-valstybes-prarado-teise-vadintis-civilizuotomis.html

Su žvalgu nepasiginčysi!

Vis tiktai, aš atskirčiau Europos tautas nuo to „planktono ir bentoso“, niekam netikusio ir bestuburio, kurį šioms tautoms vadovauti paskiria „Apskritas stalas“, „Bilderbergo klubas“, Rotšildų klanas. Jie yra kaltininkai visos šios grėsmingos padėties Europoje, tik jie, ir niekas daugiau neturi teisės vadintis civilizuotais. Tik jie sukėlė pilietinius karus Artimuose Rytuose ir tik jie turi už šiuos nusikaltimus, už šį chaosa, už pabėgėlių nelaimes atsakyti.

Mano nuomone, pabėgėlių problemą turi spręsti JAV, Anglija, Prancūzija ir Vokietija, t. y. tos valstybės, kurios sukėlė Artimųjų Rytų krizę, tos valstybės, kurios sukėlė Artimuosiuose Rytuose chaosą, bet ne Lietuva.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply