Kiekvienam savo: masonams – masonų simboliai, o lietuviams patriotams – lietuviški

Sausio 13 Lietuvos masonai pasitinka prisisegę masonų simbolį neužmirštuolę. Logiška. Jie švenčia savo pergalę. Jie sėkmingai siekia savo tikslo – sunaikinti Lietuvos valstybę.

prezidente-vel-lenkiasi-masonams

Jie pasiekė šioje veikloje stulbinančius rezultatus, gali būti, už šiuos nuopelnus bus pašventinti į aukštesnius masonų laipsnius. Lietuvos valstybė sėkmingai jų naikinama, netenka suvereniteto, gyventojai nuskurdinti, moraliai degraduojami, diegiama sodomija, darbingoji tautos dalis bėga neišgalėdama pragyventi, seneliai marinami badu, vežami musulmonai kolonistai, valstybė praskolinta judėjų bankams.

Kaip ir judaizmas masonija remiasi mokymu apie „išrinktąją tautą“, pakviestą viešpatauti pasaulyje. Masonais gali būti ne tik judėjai, bet visi masonai savo esme yra dvasiniai judėjai. Mosonų ložių nariai save skaito Saliamono šventyklos statytojais. Kiekvienas įstojantysis į masonų ložę persikūnija į žydą, išoriniu to požymiu yra simboliškas apipjaustymo procesas. Kiekvienas stojantis turi simboliškai „numirti“, išsižadėti visų žmogiškų savybių, kurias jis turėjo prieš stodamas į masonų ložę. Atliekama laidojimo ceremonija, o po to iškilmingai jis vėl prikeliamas naujam gyvenimui, kur karaliauja Saliamono šventyklos statytojo Chiramo įstatymas. Toliau, šventinant į aukštesnius laipsnius, geriamas žydų kraujas, kuris šiam tikslui saugomas vyne. Šis kraujo ritualas vykdomas ne simboliškai, o realiai – pašventinamas į aukščiausią laipsnį privalo iš vyno indo išgerti „brolių“ kraują, kaip gyvų, taip ir senai mirusių. Šis ritualas įtvirtina kraujo ryšy su žydais.

Kaip ir talmūdinio judaizmo, masonijos užduotis – krikščionių bažnyčios ir krikščionių valstybių sunaikinimas.

Kaip tvirtino masonas Lemni “būtina, kad asmenys, sudarantys vyriausybę, būtų mūsų broliai-masonai arba netektų valdžios“.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply