Kilometrinės eilės prie vokiškų „Lidl“ kainų – atsisveikinimo su neįvykusia valstybe ceremonija

Jeigu sugrįžo Stalino laikams būdingos represijos prieš kitaminčius, jų teismai, butų kratos, išnyko viešumas, atsirado autoritarinis valdymas, turėjo sugrįžti ir kilometrinės pokario periodo eilės prie maisto. Ir jos sugrįžo po 60 metų, lygiai tuo metu, kai tapo aišku, kad Lietuva – neįvykusi valstybė: be karo, be maro, tik vagių susispietusių į kelias pakaitomis valdžiusias korumpuotas partijas dėka, kurių partinė programa – plynas Lietuvos išvogimas ir žmonių genocidas.

lidl

Nerūkyk, dėdudule Stalinai, nervingai pypkės, tau su dabartiniais lietuvių tautos naikintojais nesusilyginti. Jie tave aplenkė, peraugo visa galva. Jiems nereikėjo nei prekinių vagonų, nei „amžino įšalo žemių.“ Kokia paprasta tautos genocido formulė, kurią jie išrado. Tereikia sukuri žmonėms nepakeliamas gyvenimo sąlygas ir atidaryti vartus į užsienį. Žmonės patys pabėga. Kaip paprasta išvaryti ir sunaikinti tautą!

Miršta ji, ta mūsų valstybė. Miršta, nes jos didžiavyriai išmirė, nes liko tik vagys “masiuliai”, su ištiestomis kyšiams saujomis, dirbtinomis vagies šypsenomis ir mėšlo krūvą vietoj dvasios.

Išstovėjau ir aš keliolika minučių šioje atsisveikinimo su Lietuvos valstybe ceremonijoje prie „Lidl“ durų. Manęs tai nepažemino, siekis išgyventi – žmogaus nežemina.

O gal Briuseliui nebereikia baltų vergų, gal jiems labiau prie širdies vergai arabai ir negrai, kurių prisivežė per pastaruosius metus kelias dešimtis milijonų? Gal todėl jie mums ir „padavė“ pagaliau vokiškas maisto kainas, kad likusieji į vakarus nebėgtume, kad čia vietoje išnyktume?

Stovėdamas eilėje prie „Lidl“ durų prisiminiau Stalino laikų Vilnių, savo mirusią mamą, dar jauną ir gražią, laikančią mane dar visai mažą už rankos, ir žmonių svajones, kad, štai, atstatys karo sugriautą miestą, valstybę, gyvenimas ims gerėti, gal nebeveš nieko iš Lietuvos?

Stovėdamas prie “Lidl” durų pagalvojau: “Gal, pagaliau, partijos mažiau vogs, gal partiniai vagys ne tik prieš rinkimus visko prižadės mums, bet, pagaliau, pažadės, kad tuos savo pažadus ir vykdys, gal gyvenimas pagerės, gal nebevarys lietuvių iš Lietuvos? Gal tas “Lidl” atėjimas – ženklas iš aukščiau, kad “maksimų” ir jas aptarnaujančių partinių vagių era pasibaigė?”

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply