Kodėl liberastai mėgsta mitinguoti prie paminklo Vincui Kudirkai?

Pasistatė paminklą Lenonui, Zappai, turi “Suomį”, surūdijusį vamzdį prie Neries, bet ne, liberastai veržte veržiasi mitinguoti prie paminklo „nacionalistui“ Vincui Kudirkai.

DSC_0080

Pakanka žmogui nugyventi pusšimtį metų, kad įsitikintum štai ką: nieko naujo nebūna po saule, kad viskas kartojasi ir, matyt, visada kaip farsas.

Du labai panašūs režimai naikino Lietuvą per man Aukščiausiojo skirtą gyvenimo atkarpą, abu panašūs, kaip broliai dvyniai, abu diktatoriški, abu amoralūs: komunistinis ir liberastinis. Tfu, ant jų abiejų!

Man paprieštaraus, pasakys, kad dabar rinkos ekonomika. Brolyčiai, rinkos ekonomika tiems, kas pinigų turi, o tokių – vienas ar du procentai, o tiems, kurių nuogas užpakalis jokia tai rinka ir jokia tai ekonomika.

Panašumų tarp tų režimų aibė, visų jų jokiu gyvu neišvardinsi. Tik vieną panašumą, labai į akis krentantį, paminėsiu – tai režimų chalujai.

Štai, vasario 27 dieną, susirinko liberastinio ES režimo chalujai, jaunieji liberastukai, prie Vinco Kudirkos paminklo, kad pareikšti garsiai garsiai, neva Europos sunaikinimas migrantų pagalba yra didelis gėris. Taigi – „welcome refugees“ ant plakatų užsirašė, o be to pasakyti, kad tie, kurie susinaikinti nenori yra „rasistai“. Taip vienas jaunasis liberastinis renegatas iš Kauno vilniečiams aiškino, žurnalistams.

Pasisekė, manau, jaunajam liberastukui, kad paminklai tik pasakose atgyja, o tai, net neabejoju, tėkštu tam jaunajam renegatui, absoliučią daugumą lietuvių rasistais vadinantį, bronzinis Vincas Kudirka į ausį taip, kad nulėktų jis ne tik iki Kauno, bet gal iki Briuselio, ar dar toliau.

O iš kur tie liberastiniai chalujai randasi, paklausite? Kaip jie veisiasi Lietuvoje? Atsakymas paprastas – apsimoka chalujumi būti. Tie, kurie komunistiniam režimui tarnavo, dabar sėkmingai liberastiniam režimui tarnauja, pačius svarbiausius postus Lietuvoje užima.

2ebc007d-c346-4bd8-889b-3bf86ea50bf0

Man Vinco Kudirkos gaila, kad tos visos liberastinės šiukšlės jo šviesų prisiminimą nuolatos apdergia, kai šalia jo susirenka.

Ir liberastų aš nesuprantu, ko jie prie „buržuazinio nacionalisto“ ir „antisemito“ gretinasi, kaip Vincą Kudirką komunistiniai chalujai vadindavo. Eitų liberalizmo chalujai demonstruoti prie surūdijusio vamzdžio, Lenono, Zappos, “Suomio” – prie liberastijos simbolių. O dar geriau, eitų na…

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply