Konstantin Dobrij. Rusų puolimo požymiai Ukrainoje

Kada  fronte prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas  pasirodys rusų armija, tą bus galima lengvai suprasti pagal šiuos požymius.

Rusų kultūra

Pirmas požymis – visų ryšio priemonių gedimas, visiškas akumuliatorių išsikrovimas automobiliuose, tankuose ir kitokioje technikoje, taip pat baterijų mobiliuose telefonuose, taikikliuose, radiostotyse išsikrovimas. Po to seka bet kokių elektros grandinių gedimas. Tai – EMI. Visi motorai gęsta, užvesti – jokios galimybės. Taip 20 km spinduliu veikia sistema „Chingan“.

Antras – visiškas gedimas sistemų, naudojančių skystųjų kristalų monitorius, iš rikiuotės išeina visi taikinį nurodantys priešlėktuvinės gynybos prietaisai – radarai apmiršta. Taip veikia sistema „Altair“.

Trečias – bandant panaudoti bet kokius valdomus ginklus – nuo priešraketinės gynybos komplekso iki prieštankinių raketinių sistemų – jos išeina iš rikiuotės: pačios susinaikina. Tai sistema „Rtut“ – ji yra kiekviename batalione ir veikia 15 km spinduliu.

Ketvirtas – neįmanoma panaudoti dronų – bepiločių lėktuvų. Jie arba krenta, išėjus iš rikuotės varikliams ir navigacijai, arba nusileidžia rusų teritorijoje. Sistema „Krasucha“ išveda iš rikiuotės lėktuvų ir bet kokių skraidančių aparatų aparatūrą. Sistema „Autobazė“ perima bepiločių lėktuvų valdymą. Rusai padovanojo šią sistemą Iranui, ir šie nugvelbė slaptą JAV bepilotį „Kandagaro žvėris“.

Penktą požymį pamatyti ir suprasti suspės nevisi. Tai fenomenalaus tikslumo artilerijos ugnis iš nepasiekiamo Ukrainos artilerijai atstumo. Artilerinės žvalgybos ir koregavimo stotys veikia per palydovus ir nuosavus bepiločius. Rusai modernizavo sviedinius, dabar jie patys suranda taikinį, jie tapo ilgesniais, neša daugiau sprogmenų.

Ukraina savo palydovų neturi, tik du ryšio palydovus. Amerikiečių palydovai ukrainietiškai artilerijai naudoti netinkami.

Dešimtys, o reikalui esant – šimtai kovinių malūnsparnių pradeda medžioklę užnugaryje, naikindami šarvuočius, traukinius, automobilius.

Užnugaryje gęsta šviesos – sunaikintos elektros pastotės. Civiliai ir kariniai štabai užnugaryje ir atskiri vadovai vienu metu sunaikinami, išanksto įterpus į vietovę specialias grupes.

Ir štai tuomet…iš dangaus nusileidžia tūkstančiai karių – desantininkai ir specialios paskirties būriai…

Leave a Reply