Korvinas-Mike: Maidano šauliai buvo apmokyti Lenkijoje

Print Friendly, PDF & Email

 Korvinas-Mikė:
Maidanas kartu buvo ir mūsų operacija. Šauliai apmokyti taip pat ir Lenkijoje. Teroristai Maidane nušovė 40 demonstrantų ir 20 policininkų vien tik tam, kad būtų išprovokuotos riaušės – WP laikraščiui sako kandidatas į prezidentus Europarlamento narys Janušas Korvin-Mike.korwin-Mikke

korwin-Mikke

WP. Joanna Stanislawska:- Lenkai bijo Rusijos, o Jūs ją giriate.

JKM: -Lenkija neturi ginčytinų reikalų su Rusija. Lenkijos-Rusijos pasienyje jokių problemų. Karinių nuotaikų kurstymas mums nenaudingas. Jos naudingos tik JAV. Sunku priskirti racionalumą tokiems ponams kaip Vladimiras Žirinovskis, nes tai beprotis, bet kai mus vadina Vašingtono tarnais, tai tiesa.

WP.- Agresyvios rusų politikos akivaizdoje tokios nuotaikos randasi natūraliai. Sunku abejingai žiūrėti į “Iskander” raketas mūsų pasienyje.

JKM. : -Žinoma! Iskanderai atsirado neseniai — po to kai Lenkija įžūliai kol kas tik žodžiais užpuolė Rusiją, o per lenkų žemę kaip per paradą ėmė važinėti amerikiečių tankai. Lošiu pokerį, o lošėjas turi mąstyti kaip priešininkas. Rusijos veiksmai vaizduojami kaip puolimas, bet per pastaruosius dvidešimt metų NATO prarijo Vokietijos Demokratinę Respubliką, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Rumuniją, Bulgariją ir dabar nori savo leteną uždėti ant Ukrainos. Dar daugiau — iš Serbijos atplėšė Kosovą, užpuolė ir nužudė Muamarą Kadafį, o dabar puolą krikščionių gynėją Artimuosiuose Rytuose Bašarą Asadą vien tik dėl to, kad jis palaiko gerus santykius su Rusija. Internete platinama mintis : „Rusija nori karo. Pasižiūrėk kaip priartėjo NATO bazės”. Dabar klausiu, tai kas gi yra agresorius?

WP.:- Ukrainiečiai sakytų kitaip.

JKM.:- Deja už visą tai jie turi dėkoti amerikiečiams. Ukrainoje buvo pakankamai draugiškas Rusijai prezidentas Viktoras Janukovičius. Rusija neturėjo tikslo ką nors iš Ukrainos atiminėti. Tokia padėtis mums buvo ideali, nes Lenkijos interesas yra silpna nepriklausoma Ukraina. Tačiau šitą padėtį sunaikino Maidanas. JAV Valstybės Departamento atstovė atvirai sakė, kad Ukrainos destabilizavimui Amerika išleido 5 milijardus dolerių. Akivaizdi amerikiečių agresija prieš Ukrainą. Putinas tik iš ugnies traukia kaštonus (t.y. naudą sau. PV pastaba).

WP.:- Pradedant TSRS žlugimu 1991 metais tuos pinigus Amerika leido Ukrainos demokratizavimui. Pinigai nebuvo skirti Maidano organizavimui. Ar Jūs, pone, galvojate, kad tai buvo CŽV operacija?

JKM.:- Taip. Tai kartu buvo ir mūsų operacija. Šauliai buvo apmokyti taip pat ir Lenkijoje. Apie tai kas iš tikrųjų šaudė Maidane neseniai rašė netgi “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Teroristai Maidane nušovė 40 demonstrantų ir 20 policininkų vien tik tam, kad būtų sukeltos riaušės. Tiesa išeina į dienos šviesą.

WP.:- Dėl ko Lenkija turėtų mokinti teroristus, kaip Jūs sakote?

JKM.- Kartoju. Dėl to kad mes darome malonę Vašingtonui.

WP.- Na gerai, bet ar Jūs turite įrodymų?

JKM.- Sėdžiu sau Europos parlamente šalia pono Estijos užsienio reikalų ministro Urmaso Paetso, o jis kalbasi su ponia Catherine Ashton apie tai, kaip mūsų žmonės šaudė Maidane, o ne pono Janukovičiaus ir ne pono Putino. Šauliai apmokyti Vakarų kraštuose, taip pat ir pas mus.

WP.:- Nežinau, ar Paetsas su Ašton apie tai kalbėjo, bet tikriausiai taip kalbėjo Vladimiras Putinas. Jūs kartojate rusų propagandos melą. Sunku tai suderinti su lenkų valstybine išmintimi.

JKM.:- Jo Ekscelencija Vladimiras Putinas taip sakė dviem mėnesiais vėliau, negu taip kalbėjo ponas Paetsas. Šv. Augustinas sakė: “Teišnyksta pasaulis, kad tik būtų patenkintas teisingumas”. Kai Rusija Sergejaus Lavrovo lūpomis sako, kad nesulaužė Budapešto sutarties, tai aišku, kad meluoja kaip šunys, bet kai sako tiesą, tai reikia ir pripažinti, kad tai tiesa.

WP.:- NATO gynybinė organizacija, o Putinas ginkluojasi, siunčia į Ukrainą tankus ir sunkiuosius ginklus. Jūs pone tvirtinate, kad jo politika neagresyvi?

JKM.:- Kokia NATO? Amerikonai! Karo siekia tik Amerika. JAV yra grupės, kurios stumte stumia visus į karą. Tai ginklų gamintojai, finansininkai, kai kurie politikai, generolai ir daug žmonių iš neo-konsevatorių (kai kuriuos pažįstu asmeniškai). Jie samprotauja velnioniškai šaltakraujiškai ir logiškai — sukūrėme galingiausią pasaulyje kariuomenę, bet turime 14 trilijonų dolerių skolos ir negalime sau leisti kad ji toliau didėtų. Rusijos remiami kinai tuoj mus aplenks. Todėl, jei norime išlaikyti pasaulinę hegemoniją, tai ne vėliau kaip per porą metų turime sukelti karą. Tam labai patogi dingstis yra Ukraina. Bet Lenkija gali neleisti kilti III-jam pasauliniam karui.

WP.:- Kokiu būdu?

JKM.:- Pasiskelbusi neutralumą Ukrainos reikaluose. Taip kaip Slovakija, Vengrija, Rumunija ir Baltarusija, kurios nedalyvauja šitoje propagandoje prieš Rusiją. Tada gal būt mes išgelbėtume pasaulį nuo karo, nes JAV kariuomenė neturėtų kaip patekti į Ukrainą.

WP.:- Kremlius užėmė Krymą, o prorusiški separatistai okupavo Rytų Ukrainą, o mes turime sakyti: „Nieko neįvyko”?

JKM.:- Krymą paėmė švariai. Rusija išnaudojo Kosovo precedentą. Kodėl buvo galima iš Serbijos atimti Kosovą, o iš Ukrainos Krymą tai jau ne? Rusai perspėjo, kad kas pripažins Kosovo nepriklausomybę, ateityje gali susilaukti panašių dalykų. Ne visai taip, bet ir Donbase vyksta panašiai. Donbase Ukraina padarė klaidą. Užuot šaukusi, kad rusai užėmė Krymą, Ukraina privalėjo kuo greičiau pasiųsti kariuomenę prie Rusijos sienų. Vietoj to Ukrainos valdžia bejėgiškai šaukė, kad rusai atėmė Krymą, ir nieko nedarė. Donbaso gyventojai tą pastebėjo ir pagalvojo — gal ir mums pavyks?

WP.:- Turėtume Ukrainą palikti pačiai sau?

JKM.:- Iš Lenkijos pusės žiūrint ar Ukraina turės Krymą ir Donbasą ar ne, tai yra vienas ir tas pats. Privalome žinoti, kad padėti Ukrainai reiškia padėti žmonėms, kurie labai nekenčia mūsų, ypatingai Vakarų Ukrainoje. Ten didvyriai yra Stepanas Bandera ir Romanas Šuchevičius atsakingi už 100 tūkstančių lenkų nužudymą Podolėje, Volynėje ir Mažosios Lenkijos rytinėje dalyje. Tai fašistai.

WP.:- Vėl Jūs kartojate rusų propagandą.

MJK.:- Miela ponia, jei rusai organizaciją “Pravyj Sektor” vadina fašistais, tai tame iš tikrųjų yra tiesos. Jo Ekscelencijai Vladimirui Putinui turėtume padėkoti už vieną dalyką: jo veiklos dėka ukrainiečiai pradėjo rusų nekęsti dar labiau nei lenkų.

WP.:- Jūs pone Žirinovskį vadinate bepročiu, bet kartą Jūs jį pavadinote politiku užjaučiančiu Lenkiją, nes jis mums pasiūlė pasidalinti Ukrainą.

JKM.:- Ponia juokauji? Kada aš jį pavadinau politiku Lenkijai linkinčiu gero? Tai spąstai Lenkijai. Laimei išmokome 1938 metų Zaolzės pamoką (tada Hitleris pasiūlė Lenkijai pasidalyti Čekoslovakiją. Lenkijai atiteko Tešino sritis Zaolsė. P.V. pastaba). Bet štai kas įdomu: Po šio pasiūlymo Vengrijos kariuomenė buvo pasiųsta prie Užkarpatės Rusios sienų, o Rumunijos kariuomenė prie sienos su Černovicų sritimi…

WP.:- Ar Putinas nuspėjamas politikas ar jau pametė ryšį su tikrove?

JKM.:- Visiškai nuspėjamas, nes varo imperinę politiką. Be to, jį labai stipriai spaudžia nacionalistai. Prisiminkime, kad Šiaurės Kazachstane gyvena rusai ir pradėti beprasmę politiką… Be to yra dar nepamiršta žymaus rusų rašytojo Aleksandro Solženicyno koncepcija. Jis siūlė sudaryti Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos sąjungą prie jos prijungiant rusų gyvenamą šiaurinę dalį Kazachstano. Todėl kazachai turi ko bijoti. Panašiai Jo Ekscelencija Aleksandras Lukašenka puikia žino kas gresia Baltarusijai.

WP.: -Sako, kad jis Putino pėstininkas.

JKM. :-Sako — reiškia aš taip nesakiau, o tik girdėjau pletką… Lukašenka labai išmintingas politikas. Jis Baltarusijos nepriklausomybės garantas. Jei jo neliks, tai Baltarusiją lengvai keli žali žmogeliukai prijungs prie Rusijos. Iš Wikileaks nutekintos informacijos žinome, kad buvęs užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis neviešai irgi sakė tą patį, bet kaip Vašingtono tarnas viešai jis privalėjo kalbėti atvirkščiai.

WP.:- Kodėl Jūs galvojate, kad Putinas būtų puikus Lenkijos prezidentas?

JKM.- Nes stiprus ir ryžtingas. Kuo labiau Europa juo nepatenkinta, tuo jis geresnis Rusijos prezidentas. Mes irgi reikalaujame prezidento, kurio kaimynai bijotų.

WP.- Ar imsite iš jo pavyzdį”

JKM. -Jei laimės ponia Ogórek, mūsų prezidentą visi mylės, o jei aš juo tapsiu, mūsų priešams Europoje pradėsime kelti baimę. Na žinoma neimsiu Lužicų ar Bornholmo (Lužicai – slavų sorbų gyvenamas kraštas į pietus nuo Berlyno. P.V. pastaba).

WP.- Kaip ir Viktoras Orbanas Jūs ištiesite ranką Rusijai?

JKM.- Jis įgijo mano pagarbą, kai tris kartus už Lenkiją mažesnė valstybė pasirodo gali daryti ne taip kaip reikalauja ES ir pastaroji jam nieko padaryti negali. Lenkija irgi privalo šaltakraujiškai ir egoistiškai siekti tik savo interesų, nes politikoje nėra vietos draugystei nei su Rusija, nei su Vokietija, nei su JAV… Mums svarbiausias tikslas yra išvengti trečiojo pasaulinio karo ir išlaikyti Ukrainos nepriklausomybę. Jei Ukrainą užimtų Rusija, tai mums būtų labai blogai, nesaugu. Rusiją myliu, bet tik kai ji toli nuo mūsų.

WP.:- Kaip dabar už 1300 km, kurie skiria Lenkiją nuo Maskvos. Bet rusų tankai iki mūsų gali atvažiuoti per dvi dienas — taip sako Rusijos televizija.

JKM.:- Ponia, Jūs tikite ką televizija šneka? Priedo Rusijos? Bet savaime suprantama, kad turime ginkluotis ir modernizuoti savo kariuomenę.

WP.:- Ar ant Varšuvos gali numesti branduolinę bombą?

JKM.:- Abejoju kad Putinas panaudos branduolinį ginklą prieš branduolinių ginklų neturinčią šalį ir dar nekeliančią jokios grėsmės Rusijai. Putinui nėra jokios prasmės taip neprotingai elgtis.

WP.- Bronislavas Komorovskis sako, kad iš visų kandidatų į prezidentus tik jis vienas yra tinkamas valdyti šalį tokiais neramiais laikais.

JKM.:- Labai jį myliu. Simpatiškas žmogus ir geras prezidentas, bet tik kai laikai ramūs. Tai ne žmogus, kuris savarankiškai imtų spręsti sunkius reikalus. Jo ryšiai su spec. tarnybomis sunkmečiu jam irgi nieko nepadės. Kvalifikaciją įveikti sunkumus tai jau turiu aš.

WP.:- O Andžejus Duda, kuris kviečia tęsti Lecho Kačinskio darbus ir jo užsienio politiką?

JKM.:- Užsienio politikos „dviejų priešų” koncepcija, kuria rėmėsi Lechas Kačinskis rodo tik jo politinį debilizmą. 1939 metai parodė kuo tokia politika baigsis. (Tuo metu Lenkijos „dviejų priešų” politika buvo nukreipta prieš Vokietiją ir prieš Rusiją. P.V. pastaba). Kiekvienas kovotojas gerai žino, kad jei jis vienu metu puls du kitus kovotojus, tai jie susivieniję kovos prieš jį. Bet iš kur Kačinskis gali tai suprasti. Jis juk niekada nekovojo. Jis humanistas.

WP.:- Penktosios Smolensko metinės. Ką Jūs pone galvojate apie katastrofą?

JKM.:- Netikiu į dirbtinį rūką, bombą ar didžiulį magnetą arba sprogimą lėktuvo viduje…

WP.:- Sensaciją sukėlė prieš kelias dienas išleista vokiečių žurnalisto Jurgeno Roto knyga. Joje iškelta mintis, kad tai Rusijos FSB pasikėsinimas.

JKM.:- Rusijai nebuvo prasmės taip daryti, nes tai tik sustiprintų PiS (Lecho Kačinskio partija. P.V. pastaba). Prieš mirtį Lechas Kačinskis džiaugėsi turėdamas vos 18% lenkų palaikymą. Netrukus ir taip būtų praradęs prezidento postą. Tuo tarpu ant užuojautos dėl katastrofos bangos jo brolis Jaroslavas tik per plauką netapo prezidentu. Netikiu pasikėsinimu, bet jei jau apie jį pradėta kalbėti, tai didžiausia tikimybė, kad tai lenkų darbas.

WP.:- Tai reiškia?

JKM. :-Pasikėsinimą galėjo padaryti Lenkijos tarnybos — buvę saugumiečiai. Lechas Kačinskis turėjo prie ataskaitos apie socialistinių laikų saugumą pridėti priedą, bet niekada to nepadarė. Iškvietinėjo ir šantažavo buvusius aukštus saugumiečius, grasino paskelbsiąs jų vardus ir už tylėjimą reikalavo paramos arba neutralumo. Todėl buvę saugumiečiai galėjo turėti interesą jį užmušti. Svarbiausia, kad niekas apie tai net nenori rašyti. Vietoj to visi šaukia ant Rusijos. Jei tikėčiau pasikėsinimu, tai pamastyčiau ar rėkimu ant Rusijos nenorima užmaskuoti kažką kitą…

WP.:- Garsiausiai rėkia Antanas Macierevičius ir jo žmonės.

JKM.:- Žinoma. Jis tas, kuris kalba, kad Lenkijoje valdo sistema. Bet tokiu atveju, kodėl taip atsitiko, kad ta pati sistema Macierevičių paskyrė vidaus reikalų ministru? Prašau atkreipti dėmesį, kad jis neįvykdė liustracijos įstatymo! Išaiškino ir paskelbė tik neaktyvius jau nieko nedarančius agentus. O visi kiti dirba toliau.

WP.:- Ar jūs tęsite tą temą? Ar tai reiškia kad Jūs atsisakote griauti Europarlamentą iš vidaus?

JKM.:- Ne, nes aš netikiu pasikėsinimu. O Europarlamente kiekvieną kartą kalbėdamas užbaigiu kaip Katonas Vyresnysis : « iš to sprendžiu, kad ES turi būti sunaikinta ». Iš 751 EP nario tik 40 turi galvoje šiek tiek košės. Kiti besmegeniai ir tik ištiesę letenas griebia pinigus.

WP.:- Jūs pone irgi imate.

JKM. :-Kaip sakė mūsų didysis poetas: “Dievas davė rankas kad imtum”. Vykdau Adomo Mickevičiaus reikalavimą ir ES pinigus naudoju doriems tikslams.

WP.:- Jūs norėjote išjuokti EP, bet tuo pat metu pats save kompromituojate. Pvz., sudavėte į veidą EP nariui Mykolui Boni.

JKM.:- Sudaviau į veidą? Tai buvo simbolinis aktas. Žiniasklaidoje vien tik agentai. Jie mane šmeižia. Žmogus gavęs antausį neturi garbės. Su juo nekalbama. Tiesą sakant aš nesistebiu, kad žiniasklaida gina buvusį agentą, nes joje dirba tokie patys profesionalai.

WP.:- Mažą palaikymą per apklausas Jūs irgi galite paaiškinti Saugumo policijos veikla? Per paskutinę apklausą Jus palaikė 6% žmonių. Faktai nėra džiuginantys.

JKM.:- Ponui Stanislovui Tyminskiui mėnesį prieš rinkimus apklausos davė tik 2%. Be ginčų aišku, kad Lenkiją valdo visokiausios spectarnybos. Pamenu, kai apvalųjį stalą sukvietė ponas generolas Česlavas Kiščakas — labiausiai mane stebina, kad visi disidentai pradedant nuo Lecho Valensos ir visi kiti žemiau buvo Kiščako agentai. O apklausos nerodo tikros padėties. Esu optimistas. Prieš praeitus rinkimus man apklausos rodė 0,7%, o buvau ketvirtas, aukščiau už solidarumo kandidatą Valdemarą Pavliaką.

WP.:- Kaip Jūs galvojate, kiek iš tikrųjų Jus remia?

JKM. :-Pažiūrėsime. Į susitikimus su manimi ateina minios žmonių. Du tris kartus daugiau negu su ponu Duda.

WP.:- Ar tikitės moterų balsų?

JKM.:- Žinoma. Moterų, bet ne feminisčių.

WP.:- Jūs tikrai galvojate, kad balsuos už kandidatą, kuris teigia kad moterų IQ (protas) žemesnis nei vyrų?

JKM.:- Bet juk tai mokslo įrodytas faktas. Nieko negaliu nudžiuginti. Moterys yra mažesnio ūgio ir silpnesnės… Kodėl dėl to niekas nesipiktina? Pavyzdžiui, tarp šimto geriausių šachmatininkų tik viena moteris. Prieš porą metų buvo rašoma apie fizikų olimpiados dalyvius, tai tarp 1800 teorinės fizikos finalistų nebuvo nė vienos moters.

WP.:- Nemanau, kad taip galima išmatuoti protą.

JKM.:- Protas? Taip! Bet moterys išmintingos, o tai visiškai skirtingi dalykai.

WP.:- Kodėl Jūs norite gražinti mirties bausmę?

JKM.:- Neseniai Gdanske 64 metų vyras nužudė 25-metę moterį ir paprasčiausiai sugrįžo į kalėjimą. Moters krauju suteptos rankos tų, kurie panaikino mirties bausmę. Kiekvienoje normalioje šalyje yra mirties bausmė. Jos panaikinimas mūsų vystymąsi nustumia keturiais tūkstančiais metų atgal.

WP.:- Mirties bausmės panaikinimas yra viena pagrindinių dabartinės Europos vertybių. Po paskutiniojo karo ir po totalitarizmo diktatūros taip evoliucionavo mūsų kultūra.

JKM.:- Tai yra ne evoliucija, o degradacija.

WP.:- Pagal Jus degradavo ir mūsų politinė klasė — Jūs politikus vadinate kiaulėmis. Kiaulių pasikeitimas prie lovio nieko nekeičia. Jūs reikalaujate panaikinti patį lovį. Ar Jūs taip sakote apie visą valstybės biudžetą?

JKM.:- Kuo daugiau biudžete, tuo mažiau mūsų kišenėse. Sistema, kurioje dirbantis žmogus baudžiamas pajamų mokesčiu, o nedirbantis apdovanojamas pašalpomis reiškia, kad visuomenė ligota. Biudžete yra septynis kartus per daug pinigų, nes pinigai einantys per biudžetą didžiąja dalimi (apie 40 procentų) yra prarandami. Jei aš į biudžetą įmoku tūkstantį zlotų kultūrai, tai reiškia kad kultūra prarado 400 zlotų, nes tuos pinigus aš būčiau atidavęs teatrui, kinui, knygoms, o dabar tie pinigai patenka į valdininkų-skirstytojų kišenę.

WP.:- Teiginys apie mokesčių sumažinimą gali lenkams labai patikti, bet pašalpų panaikinimas bedarbiams tai jau ne.

JKM.:- Bedarbių pašalpas būtinai reikia panaikinti. Tada visi eis dirbti. Akivaizdu — panaikinus pajamų mokestį ir minimalų atlyginimą darbo bus visiems.

WP.:- Atvirkščiai, išeis į gatvę.

JKM.:- Tegu eina. Tegu demonstruoja. Bet jei pradės deginti, naikinti namus ir daužyti automobilius, tai tokius išvaikys policija, o jei reikės tai ir kariuomenė prisijungs. Negalima leisti, kad kokia nors grupė šantažuotų visą šalį, kaip neseniai kalnakasiai, kurie reikalavo 50 tūkstančių zlotų. Kodėl jiems duota tiek pinigų. Ar todėl, kad jie turėjo kirtiklius? Tai buvo apiplėšimas, įsilaužimas į namus. Įsakyčiau šaudyti kaip į plėšikus. Nedvejodamas.

WP. :-Ar Jūs manote, kad tokio prezidento nori lenkai?

JKM.:- Mažiausiai gana žymi dalis.
Kalbėjosi Joanna Stanislawska, Wirtualna Polska.

Šaltinis:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027139,title,Korwin-Mikke-snajperzy-z-Majdanu-byli-szkoleni-w-Polsce,wid,17449668,wiadomosc.html?ticaid=114bbb
Iš lenkų kalbos vertė Pranas Valickas 2015 balandžio 22.

vertėjo komentaras:

Matome, kad pasak lenkų politiko, pasaulinį karą nori sukelti JAV. Jie nori išlaikyti pasaulinę hegemoniją. Tą pasiekti jie nori per karą sunaikindami kitas šalis ir ant karo nurašydami visas savo skolas. Savaime suprantama, kad skolų (14 trilijonų dolerių) jie nesirengia gražinti. Panašiai kaip daro banditai pasiskolinę didelę sumą, tai atėjus laikui gražinti skolą jei savo geradarį, jiems paskolinusį pinigų, nužudo. Dėl to įvyko Maidanas, kuriam amerikiečiai išleido 5 milijardus dolerių. Maidane visus ir demonstrantus ir policininkus nušovė iš Vakarų atsiųsti šauliai. Sukeltas karas Ukrainoje ir norima dar didesnį karą įžiebti. Janušas Korvin-Mike cituoja amerikiečius, kurie tiesiai šviesiai sako, kad jų tikslas per artimiausius du metus sukelti pasaulinį karą.

Matome, kad Lenkijoje yra ir aukštų politikų norinčių neleisti kilti karui, o Lietuvoje prezidentė, vyriausybės nariai, seimo nariai visi šaukia, varo karo propagandą, iš visų jėgų talkina amerikiečiams. Jei jiems pavyks sukelti karą, tai kam klius, kam neklius, o Lietuvoje kariaus amerikiečiai su rusais. Ką iš to laimėsime, kai žmonės bus išžudyti ir šalis sugriauta?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnis rašo: „Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama.“ Visa ta propagandinė isterija nukreipta prieš Rusiją yra tikrų tikriausias karo kurstymas ir karo propaganda. Todėl visi — žiniasklaida, prezidentė, vyriausybės nariai, seimo nariai — dalyvaujantys antirusiškoje propagandinėje isterijoje pažeidinėja 135 konstitucijos straipsnį ir yra nusikaltėliai.

Šauksmas

Leave a Reply