Krautuvininkų boikotas – vilties spindulys Lietuvai. Nepamirškime ir bankų – didžiausio blogio

Algimantas Lebionka

Pakako vienos boikoto dienos ir visa stambiojo kapitalo kontroliuojama MIP, ta susmirdusi kūdra su joje šliaužiojančiais varliagyviais „užkalniais“ sujudo, ėmė išgąstingai kvarkti. Reiškia – pataikyta, reiškia – į patį tarpukojį teko smūgis. Ir toliau taip, nes „demokratija“ ES – melas lengvatikiams, nes „laisvoji rinka“ – tai melas silpnapročiams. Stebint, kaip mūsų tautą, tarytum avinų bandą, varo į skerdyklą, apimdavo neviltis. Prekybos tinklų boikotas, piliečių organizacija, įžiebė viltį, kad dar galima išsigelbėti nuo genocido. Yra kaimenė avių ir gauja vilkų. Avys gali išsigelbėti tiktai būdamos susivienijusios.

352768

Nepamirškime bankų

Nuo grūdo iki kepalo duonos per visą procesų grandinę iš paskos keliauja bankų skolinimo procentas, kuris pučia į tą duonos kepalą orą ir tuština mūsų kišenes. Tada mes dar susimokame bankui už plastikines korteles, neva sugalvotas mūsų labui. Bankai su jų skolinimo procentu – didžiausi visuomenės parazitai.

„…birža ir akcijos, paskolos, ir kiti vertybiniai popieriai, visos draudimo rūšys, ir frakcijinė rezervinė sistema, praktikuojama Federalinės Rezervo Sistemos; neskaitant to, kad mes konfiskavome pas jus visą auksą ir sidabrą mainais į paprastus popierėlius, kuriuos dėl jūsų ramybės mes vadiname pinigais. Pinigų valdžia buvo esminė įvykdant mūsų meistrišką planą pasaulio užvaldymo per totalią propagandą“.<…> „ Kontroliuodami bankų sistemą, mes kontroliuojame pramoninį kapitalą. Per tai mes įgijome pilną kontrolę kinematografijai, laikraščiams, radijo stotims ir televizijai. Poligrafijos pramonė, laikraščiai, žurnalai senai mūsų rankose. Svarbiausia tai, kad mes pilnai užvaldėme publikavimą visų mokyklinių vadovėlių. Per šiuos svertus mes galime formuoti ne tiktai visuomenės nuomonę, bet ir pilnai pasaulėžiūra šiuolaikinio žmogaus. Žmonės – tai tiesiog bukos kiaulės, kurios vien kriuksi, kada mes joms dainuojam savo dainą, nepriklausomai nuo to, ar tai tiesa, ar melas.“ (ištrauka iš „Užslėpta tironija. Walter White, Jr. interviu su misteriu Harold Wallace Rosenthal“. http://www.biblebelievers.org.au/tyranny1.htm).

Šauksmas

Leave a Reply