Kreipimasis į JAV, ES ir Kanados gyventojus

Print Friendly, PDF & Email

Aš ukrainietė. Gyvenu Kijeve.
Aš noriu, kad jūs žinotumėte – kuo mūsų šalis moka už jūsų aukštą pragyvenimo lygį, už jūsų tylų pritarimą jūsų finansinio elito nusikalstamai politikai.

Šis video – bandymas pralaužti informacinę blokadą, kurioje jus laiko jūsų MIP ir parodyti, kad jūsų politiniai lyderiai, savo šeimininkų nurodymu, faktiškai įvedė embargo tiesai.

upload_thumbnailAš noriu, kad jūs suprastumėt, kaip apvaginėja mus tam, kad užtikrinti jums orų pragyvenimo lygį, ciniškai apeinant ne tik tarptautinės teisės normas, bet ir pagrindinius Jungtinių Tautų Organizacijos principus.

Jūsų sąžinę migdo vogtais pinigais, gautais plėšiant kitas šalis. Šie pinigai skiriami pačios didžiausios pasaulyje kariuomenės išlaikymui, papirkinėjimo, teroro ir tautų, nesutinkančių su tarptautine eurodolerine okupacija, naikinimo organizavimui.

Mes norime būti laisvi nuo parsidavėlių politikų, kurie atstovauja JAV ir ES interesams už pinigus.
Mes prieš politikus, kurie pasiruošę šaudyti, mušti ir luošinti savo liaudį tik tam, kad ES ir JAV ne nustotų tiekti pinigus jų partijoms ir kad neliestų jų sąskaitų užsienio bankuose, kurie pasiruošę paklusniai vykdyti visus TVF ir JAV duodamus įsakymus – tokius, kaip pensijinio amžiaus didinimas, kuris didesnis už vidutinį gyvenimo ilgį, komunalinių tarifų, kurie didesni už vidutinį atlyginimą, didinimą, įstatymų, kurie ES ir JAV korporacijų naudai mūsų šalyje naikina pramonę, priėmimą.

Jie, mūsų šalies vardu, iš TVF, JAV ir ES, ima kreditus iš anksto neįvykdomomis grąžinimo sąlygomis ir iš kart juos išvagia, žiauriai versdami liaudį apmokėti jų skolas iš biudžeto.

O jeigu koks nors politikas gina savo liaudies interesus, o ne užsienio šeimininkų, išreikš nepaklusnumą JAV ir ES, jam iš karto taikomas žiaurus presingas, finansinė blokada, šantažas ir pajuoka.

Visos taip vadinamos laisvos MIP pas mus, kaip ir pas jus, priklauso saujelei milijardierių ir stambių korporacijų.
Visi jie gauna atlyginimus ir kiekvienas turi savo vyriausią redaktorių, kuris visada sako, kur jų tiesa o kur ne, apie ką reikia parašyti o į ką niekuomet nekreipti dėmesio. Kitaip jie neteks darbo.

Aš noriu, kad žmones mūsų šalyje, kurie, aš jus užtikrinu, didžiąja dalimi nuoširdūs, mandagūs, užjaučiantys, tolerantiški, išsilavinę ir darbštūs, gyventų normalų, orų gyvenimą, kaip ir jūs. Mes civilizuoti žmones, bet tai, ką daro saujelė piktų JAV ir ES šeiminkų – barbariškumas.
Aš žinau, dėka Snaudeno, kad viso interneto ir telefonų klausomasi ir gal būt rytoj mane pasodins į eilinį slaptą CŽV kalėjimą arba į ne slaptą, tipo Guantanamo, ir iš įpratimo kankins. Gal būt, rytoj mane apkaltins terorizmu arba separatizmu ir atims laisvę už tai, kad aš kalbu nepatogią tiesą ir noriu teisingumo, kaip ir daugelis mano draugų. Gal būt, JAV ir ES pasamdyti samdiniai žudys mus vieną po kito be teismo ir tyrimo, kaip jie jau praktikuoja visame pasaulyje ir okupuotose Irako, Afganistano, Libijos teritorijose.

Todėl, kad žmogaus gyvybė jiems nieko verta. Ir CNN, BBC, Euronews, FoxNews juos tame pateisina ir daro taikdariais.

Būtent todėl aš prašau jūsų pagelbos. Išgirskite mus! Mes nesitrauksime, kol mūsų širdys plaka ir nugalės teisingumas ir gėris.

Aš suprantu, kad jie jus gali spausti kreditų, policijos, didelių baudų, kalėjimo pagalba, bet aš tikiu, kad su jumis mes nugalėsime.

Išplatinkite šį video savo artimiesiems, savo draugams, savo valdininkams, nes tik kartu mes galėsime nugalėti.

Leave a Reply