Kvietimas į Sargelių Jorės šventę

Print Friendly, PDF & Email

Nuo seno šią dieną buvo švenčiama gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo šventė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti ir t. t. Sakoma „pažaliavo kaip jorė“, „medis žalias it jorė“ (Lietuvių kalbos žodynas). Į Lietuvą atėjus krikščionybei, šios šventės sutapatintos su Jurginėmis, šv. Jurgio vardo diena.

Jorė arba Joris – tai pavasario Perkūnas, žadinantis gyvybės jėgas. Jis yra raitelis, panašus į mūsų Vytį ir šv. Jurgį. Jorė valdo žemės raktus, prikelia augmeniją, pabudina žemę, siunčia lietų. Jorė globoja žirgus, gyvulius, žvėrelius. Latvijoje šv. Jurgis vadinamas Juriu. Ten liaudies dainose ir tikėjimuose Jurgis dažnai kaitaliojasi su Ūsiniu.

perkūnija-Jorė-šventė
Nuotr. mariefreitagphotography.wordpress.com

Šv. Jurgis lietuvių mene vaizduojamas kaip karys su ietimi ant žirgo, po kurio kanopomis raitosi blogio slibinas. Tai krikščionybės nešėjas, gynėjas, gyvulėlių globėjas. Neveltui vardas Jurgis (rusiškai Georgas, angliškai Džordžas), kilęs iš žydų kalbos ir reiškia „žemdirbys“. Jo šventė – pavasarį, kai atgimsta žemdirbystė.

šventas-Jurgis-slibinas-ietis
Nuotr. marijampole.lt

Tiek lietuvių, tiek latvių pagoniški papročiai yra labai panašūs. Per Jorę išgena gyvulius į ganyklą ir išjoja arklius naktigonėn; su tuo susiję įvairūs apsisaugojimo nuo burtininkų, raganų ir vilkų ritualai, iš kurių bene svarbiausias esti gaidžio aukojimas. Šį rytą niekam nevalia eiti iš trobos lauk, kol šeimininkas neapėjo sodybos. Jis papjaudavęs juodą gaidį, kraują išvarvindavęs prie tvarto durų į arklių ėdžias ant avižų. Vidurius dėdavęs ant akmens sakydamas: „Te, Dievuli, tavo dalį!“ Mėsą virdavę pusryčiams.

KVIETIMAS

Sargelių Jorė

2015 metai balandžio 24, 25, 26 d. d.

Jorė vyks Raseinių rajone. Sargeliuose, Šeškauskų sodyboje ir ant Babilono kalno.

Sargeliai-maršrutas-kaip-nuvažiuoti

Sargeliai yra netoli kelio Raseiniai-Baisogala, beveik per vidurį tarp jų. 84 km nuo Kauno. Nuo Kauno važiuojama per Ariogalą, Baisogalą iki kelio Raseiniai-Baisogala ir pasukama į dešinę į Baisogalos pusę. Davažiavus iki kelio ženklo 24 kilometras, pasukama į kairę. Už miškelio pirma sodyba.

Tai žalumos, gamtos pabudimo ir svarbiausia – arimo šventė.

Planas

Jorės šventė prasideda jau penktadienį balandžio 24 d. vakare. Penktadienį po piet pradeda rinktis tie, kurie nori siūtis rūbus, pasimokyti pagiedoti apeigines giesmes, atlikti naktines apeigas. Name yra 12 lovų, bet namas dviejų galų, gali tilpti ant grindų daug žmonių su miegmaišiais. Yra didelė karinė palapinė, kurioje dar gali tilpti virš 10 žmonių.

Dar yra laiko – pasisiūkite rūbus senovinius, kurie lengvai siuvami, nors skarą. Jei bus noras, galite ir rankomis pasisiūti. Penktadienį vakare galima nuvesti pas siuvėją. Tik atsivežkite medžiagos.

Balandžio 25 d. šeštadienis — pagrindinė šventės dalis

12 val. prasideda pagrindinė šventės dalis. Visi renkasi sodyboje ir iš ten su būgnais ir giesmėmis einama į Babilono kalną į šventvietę.  Ją pradeda vyriausias krivis. Jis pakviečia žmones sustoti ratu aplink aukurą ir savo mintis nukreipti į Visatą su susiėjimo tikslu. Po to jis prašo savo mintis nukreipti į aukuro uždegimą, kad  aukuro uždegimą, kad kiekvieno dvasios dalelė būtų toje šventoje aukuro ugnyje. Vaidilos kuria ugnį, o giesmininkai giedą giesmę ugnies pagerbimui. Toliau prasideda aukojimai, kuriuos atlieka įvairių vietovių atstovai, protėvių pagerbimas, kitos mažiau žinomos apeigos ir vietovių atstovų palinkėjimai gamtai bei šventės dalyviams. Pabaigoje vykdomas naujų Romuvos narių įsišventinimas .

14 val. prasideda antroji šventės dalis.  Maisto ir gėrybių atsinešimas prie aukuro. Bendrai šventinei, apeiginei sriubai skirtų dedamųjų dalių atsinešimas, galutinis sriubos paruošimas. Apeiginė sriuba, apeiginės kiaušinienės kepimas.

Turėti savo bliūdelį, šaukštą, puoduką.

Kauniečiai, norintys dalyvauti tik šeštadienio šventėje, išvyksta iš Kauno 9 val. autobusu. Būtina kuo greičiau apie tai pranešti Satkevičiui satkedva@zebra.lt, 8-37-333116, 8-676-87293

Kvietimą atsiuntė Edvardas Satkevičius

Šaltiniai: www.day.lt

http://sargeliai.org/Naujienos/2015-04-22

Šauksmas