Laiškas Prezidentei ir saugumo departamentui

Print Friendly, PDF & Email
Laiškas Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei
Valstybiniam saugumo departamentui
Jūsų Ekscelencija.
Esu didelis Jūsų gerbėjas ir šalininkas. Todėl laikau savo pareiga Jus įspėti, kad prieš Jus rengiamas sąmokslas.
Pirmiausia atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad neteisingas Įstatymo S.2277 pritaikymas atneša priešingus rezultatus. Juk šis įstatymas sukurtas, kad naudojantis žiniasklaida, «sukurtume» iš Rusijos priešą. Tačiau nemokšos ir pataikūnai, kurių apspista Jūs esate, patyčių objektu daro Jus, Lietuvos Respublikos prezidentę. Savo tvirtinimą galiu  pagrįsti faktais.

Š.m. spalio 15 dieną «Lietuvos rytas» išspausdino straipsnį «Anykščių rajone galvosūkis dėl putino: pasodinti ar kirsti?». Jame , mėgaujantis tuo, kad Rusijos

prezidento pavardė sutampa su medžio pavadinimu, aprašoma medžių putinų sodinimo akcija ir Anykščių rajono mero siūlymas juos kirsti. Galima būtų pagalvoti, kad tai — atsitiktinumas, jei ne daugybė kitų aplinkybių, įrodančių Jūsų mulkinimo procesą, jau įgaunantį grėsmingus mastus. Paimkime kad ir tą graužikų pasirodymą  Jūsų ekscelencijos apartamentuose. Atrodytų — nekaltas populiarios humoristinės laidos siužetas. Taip, Jūsų Ekscelencijos dalyvavimas tokiose laidose gal kiek ir galėtų pagerinti nekokį Jūsų įvaizdį. Tačiau laidos kūrėjų klasta — begalinė. Nes kitoje satyrinėje laidoje «Dviračio žynių»autorius Haroldas Mackevičius neva pašiepia nepriklausomybės akto signatarą Rolandą Paulauską. O kaip ši  laida pavadinta? — Pelėsių TV. O kas yra pelėsis? Pateikiu citatą iš visuomeninės internetinės enciklopedijos Wikipedija: «Pelėsis – daugelio ląstelių mikroorganizmai… Jie yra siūliniai grybai,«. Tokiu būdu tampa aišku, kad  pelių pasirodymas prezidentūroje —  gerai organizuota kryptinga antireklaminė kampanija, nukreipta prieš Jūsų Ekscelenciją, šaipantis iš Jūsų pavardės. O tikrasis nusikalstamo sarkazmo taikinys — visiškai ne signataras Rolandas Paulauskas, o Jūs, Jūsų Ekscelencija. Normaliomis aplinkybėmis tokiems reiškiniams kelią užkirsti galėtų  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Tačiau jos pirmininkas Linas Slušnys — tikras veltėdis ir parazitas ( pagal terminų žodyną — tai tas,  «kas gyvena iš svetimo darbo, išnaudotojas, dykaduonis». Jis man į skundą, kurio netyrė, atsakė tik po gero mėnesio. Tai ką jau kalbėti apie aktyvesnius veiksmus…Be to, šis visiškai aiškus tipas turi sąsajų  su viena iš Jūsų apartamentuose pasirodžiusių pelių.  Man atrodo, kad vieną iš jų aš atpažinau. Tai Algis Ramanauskas ( slapyvardis — Greitai). O susiję jie per vieną nusikalstamą organizaciją — partiją, kurios priešišką antiliaudinę veiklą aš tikiuosi įrodyti.

Jūsų Ekscelencija, šios nusikalstamos šutvės tyčiojimaSysis toks gerai apgalvotas ir įvairiapusiškas, kad be jungtinių visų Jūsų šalininkų pajėgų, vargu ar įmanoma jį atremti.

Todėl rūpindamasis Jūsų Ekscelencijos įvaizdžiu, asmens orumu, o taip pat valstybės saugumu, maloniai prašau:

1. Daugiau neįsileisti į prezidentūrą pelių ir kitokių graužikų;

2. Išmesti parazitą ir veltėdį Liną Slušnį iš etikos vyriausiojo saugotojo pareigų ir į jas paskirti mane, ištikimą Jūsų šalininką;

3. Pavesti Valstybės saugumo departamentui ištirti Putinų naikinimo bylą;

4. Rekomenduoti mane, kaip patikimą asmenį, American House ar kitai pinigus pagal įstatymą S.2277 skirstančiai organizacijai.

Apie Jūsų priešų veiksmus įsipareigoju pranešinėti nuolatos. O įrodydamas savo lojalumą, pasikeisiu savo pavardę ir nuo šiol vadinsiuosi Krūmu ( mano ligšiolinė pavardė turi šaknį Jur — tai galėtų būti siejama su Jūra, o jūra — su drėgme, reikalinga ne tik Putinams, bet ir kitokiems medžiams. O  krūmai daugiau siejami su grybais, negu su medžiais.  Kita mano buvusios pavardės dalis — galūnė — aitis, gali būti siejama su aisčiais. O čia — bereikalingas atavizmas, atminties reliktas, kurį kartu su TSRS primenančiais paminklais reikia kuo skubiau visokeriopai išrauti).

Lai būna šis mano laiškas, mano sielos šauksmas, pavyzdys ir paskata vienytis ir kilti į kovą su išdavikais.

Visada Jūsų,

Kazimieras Krūmas

bijodamas dėl savo gyvybės, telefono nenurodau.

susisiekti su manimi galima, pavėjui padeklamavus šį ketureilį:

šu šu šu vėjelis pučia

krūmas šnabžda krūmas kužda

Добавить комментарий