Laurynas Ragelskis: atsiprašau Delfio – ketvirtadienį

Print Friendly, PDF & Email

Ketvirtadienį, gegužės 14-ą dieną, LDiena.lt domeno valdytojas Laurynas Ragelskis atsakydamas į Delfi.lt domeno valdytojo UAB “Delfi” direktoriaus Vytauto Benokraičio pareikštą pretenziją „dėl nusikalstamų veikų ir teisių pažeidimo“ ir vykdydamas pretenzijos reiškėjo iškeltų sąlygų 2-ąjį punktą, cituoju: Laurynas Ragelskis

„[…] reikalaujame:

1) nedelsiant pašalinti visas šmeižiančias, įžeidžiančias ir kitaip pažeidžiančias naujienų portalo DELFI, jo žurnalistų, vadovų ir/ar valdytojo DELFI, UAB teises publikacijas ir nuotraukas;

2) viešai atsiprašyti naujienų portalą DELFI, jo žurnalistus, vadovus ir/ar valdytoją DELFI, UAB už šmeižtą, įžeidimus ir kitus jų teisių pažeidimus;

3) imtis visų priemonių, kad tokio pobūdžio pažeidimai nepasikartotų ateityje.“

 prie „Delfi.lt“ portalo redakcijos Vilniuje, Gynėjų gatvė 16, atliks viešą naujienų portalo Delfi.lt, jo žurnalistų, vadovų ir/ar valdytojų atsiprašymą.

 Viešo atsiprašymo pradžia – 12.00 Vilniaus laiku. Trukmė – 1 valanda.

 Kiekvienas UAB „Delfi“ darbuotojas, žurnalistas, vadovas ir/ar valdytojas ne tik išgirs viešą LDiena.lt domeno valdytojo Lauryno Ragelskio atsiprašymą už visus pretenzijos rašte išvardintus atvejus, bet taip pat galės gauti ir personaliai jam skirtą atsiprašymą už tas moralines ir psichologines skriaudas, kurias jis asmeniškai arba jo šeimos nariai, draugai bei pažįstami patyrė skaitydami LDiena.lt skelbiamas publikacijas.

 UAB „Delfi“ direktoriaus pretenzija LDiena.lt domeno valdytojui pridedama.

 Taip pat viešas atsiprašymo tekstas, nuotraukos ir vaizdo įrašas bus patalpinti adresu LDiena.lt veikiančiame naujienų skelbimo tinklapyje, Lauryno Ragelskio asmeniniame bloge adresu http://ragelskis.lt, jo „Feisbuko“ paskyroje, bei išsiuntinėtas visoms pagrindinėms ir kai kurioms ne pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms su nuoširdžiu prašymu paskelbti viešą atsiprašymą.

 Aš, LDiena.lt domeno valdytojas Laurynas Ragelskis, kviečiu visus gavusius šį pranešimą nelikti abejingiems viešojoje erdvėje tvyrančiai patyčių ir neapykantos kultūrai ir pademonstruoti solidarumą su savo kolegomis iš UAB „Delfi“, sudarant sąlygas kaip galima plačiau paskleisti mano viešą atsiprašymą.

 Aš pats mielai atsakysiu į bet kokius jūsų klausimus, susijusius su UAB „Delfi“ pretenzija LDiena.lt domeno valdytojui. Taip pat mielai pakartosiu savo viešą atsiprašymą jūsų žiniasklaidos kanalu gyvai ir tiesiogiai.

 Tegyvuoja žurnalistinis solidarumas, profesinė etika ir humanizmo idealai! Atsiprašykime vieni kitų. Už viską.

 LDiena.lt domeno valdytojas Laurynas Ragelskis

 Kontaktai:

El.paštas laurynas.ragelskis@gmail.com

Mob.t. +370 605 44007

01 delfi 02 delfi 03 delfi 04 delfi

Šauksmas

Leave a Reply