Lietuvos bažnyčia: vyskupas Krūmas

Mieli broliai ir seserys.

Šiandien Jums pamokslą sakysiu aš –vyskupas Krūmas. Vyriausybė ką tik įteikė skolintus pinigus – beveik 2 milijonus litų Lietuvos tikinčiųjų bažnyčioms. Davė kyšį, užmiršusi, kad šių pinigų laukia pensininkai. Matyt sparčiai artėja metas, kai nusikalstamiems valdžios veiksmams reikės Lietuvos bažnyčios palaiminimo. Valdžia tikisi, kad už tą kyšį palaiminimą gaus. Sakau jums , mieli broliai ir seserys, aš jums pamokslausiu ne už pinigus.

Aš neraginsiu jūsų atsisakyti savo Lietuvos žemės, nevadinsiu jūsų priešų agentais, jeigu jūs nesutinkate su nusikalstama ir savižudiška valstybės politika. Nes aš su savo Tėvu bendrauju, prisimindamas Kristaus, su kuriuo ir dabar kartais pasikalbu, žodžius:

«Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. (Mt. 6 — 5,6)»

Aš jūsų neatskirsiu nuo bažnyčios ir nevadinsiu jūsų klaidatikiais, jei jūs mūsų visų Tėvui melsitės kitaip, negu aš. Nes suprantu, kad čia – mūsų visų namai. Laikykikės sąžinės, doros ir teisingumo principų, kurių jus jūsų tėvai ir seneliai mokė – ir būsite išganyti. Amen.

Lietuvos bažnyčia

Lietuvos bažnyčia

Jėzus apie savo kartą

16 „Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams:

17 ‘Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs nerypavote…’

18 Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas’. 19 Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais“.[i3]

Vargas neatsiverčiantiems

20 Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė:

21 „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir atgailavę su ašutine bei pelenuose. 22 Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums! 23 Ir tu, Kafarnaume,

negi būsi išaukštintas iki dangaus?

Tu nugarmėsi iki pragaro!

Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji stovėtų dar ir šiandien. 24 Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną negu tau“.

Добавить комментарий