Lietuvos okupacija

Print Friendly, PDF & Email

Daugelis žmonių nori gelbėti Lietuvą nuo išnykimo, bet vien gerų norų per mažai. Kaip sakoma : “Gerais norais kelias į pragarą grįstas”. Reikia turėti ir žinių. Neturėdami žinių neiškepsi nei duonos ar pyrago, nepastatysi namo, nesuremontuosi mašinos, nerasi net grybų miške!

O valdyti valstybę, kaip paaiškėjo, žinių nereikia iš viso, nes kol kas nepavyko rasti nei vieno politiko Lietuvoje, kuris aiškiai suvoktų:

  1. kas yra valdymas?

2.kokios valdžios yra aukštesnės nei įstatymų leidžiamoji – Seimas?

  1. kokiais lygiais (prioritetais) vyksta žmonijos valdymas ir kiek tų valdymo prioritetų iš vis yra?

Man 16 metų, esu mokinė. Man nusibodo klausytis, kaip per visokias konferencijas, televizijos ir radio laidas suaugę žmonės kalba apie niekus, norėdami gelbėti Lietuvą.

  1. Pirma, noriu paaiškinti, kas yra valdymas. Tai yra paprasčiausias informacijos perdavimas. Ir kokią informaciją (žinias) perdavėte (ar prasmingą, ar kvailą), tokį valdymą padarėte to asmens (ar tų asmenų) atžvilgiu, kuriems perdavėte žinias.

Pvz.: per “Lietuvos” informacinius šaltinius liejasi tik melas – kvaila informacija. Kvaila informacija – kvailas Lietuvos valdymas. Rezultatas : sugriauta Lietuva. Elementaru, ponai. O profesoriai ir akademikai mąsto : “Ką daryti?”

  1. Antra, kokios valdžios stovi aukščiau įstatymų leidžiamosios (Seimo)? Iš visiems žinomų valdžių aukščiausia skaitosi įstatymų leidžiamoji (Seimas), kuri kuria įstatymus. Toliau eina įstatymų vykdančioji – Vyriausybė, 2 kuri tuos įstatymus įgyvendinama. O trečioji – teismai prižiūri, kontroliuoja, kad visas gyvenimas žmonių eitų palei priimtus įstatymus.

Bet aukščiau Seimo (Parlamento) yra Ideologinė Valdžia. Kokia valstybėje ideologija – tokie bus ir jos įstatymai. Pvz.: Islamo valstybėse palei jų ideologiją gali būti daugpatystė. Pas jų ir įstatymai, leidžiantis turėti vyrui iki 4 žmonų. Vakarų valstybėse yra krikščionybės  ideologija, kuri skelbia – vienpatystė. Rezultatas: įstatymiškai daugpatystė draudžiama.

Įsivaizduojame mūsų protėvių gyvenimą, kurių ideologija – darnus gyvenimas su supančiu mus pasauliu. Tokioje ideologijoje išvis ne būtų klausimo: ar leisti “Ševronui” sprogdinti ir nuodyti mūsų Žemę ir Vandenį, o per juos – ir Žmones. O dabartinėje Europoje, Amerikoje, kurių ideologija – liberkapitalizmas sprendžiamas “pagrindinis” klausimas – kiek pinigų gausime?

Matot?Iideologija diktuoja įstatymus, o ne atvirkščiai. Aukščiau ideologinės yra koncepcinė valdžia, kuri ir formuoja visą žmonijos valdymo koncepciją. Ši koncepcinė valdžia (KV) suformavo biblinė koncepciją, kuri yra vergvaldinė. Viršuje KV – vergvaldžiai, žemiau “elitas” – prižiūrėtojai, apačioje minia – vergai. Kad žmonės nematytų šitos vergvaldinės santvarkos, sukurtos įvairios ideologijos. Bet visos jos pagamintos toje pačioje laboratorijoje – KV. Ideologijos sukurtos KV tam, kad aprengtų vergvaldinę biblinę koncepciją į patrauklias žmonėms formas – apvalkalus. Pvz.: dabartinė liberaldemokratinė ideologija lyg blizgantis popiergalis, į kurį suvyniota vergvaldinė Vakarų Civilizacija.

 

Jai politikas nevartoja savo leksikoje žodžių “Koncepcinė valdžia”, tai reiškia, kad jisai iš vis nesusigaudo kas vyksta politikoje.

  1. Koncepcinė valdžia (KV) sukūrė 6 valdymo prioritetus (6 valdymo lygius).image002

Žinios apie tai mums yra perduotas pasekoje “Kosčėjaus mirtis”, kurioje mūsų protėviai paaiškina, ką mes turime daryti, kad išsilaisvintume iš vergovės.

KV sukūrė pirma karines pajėgas, kad karo pagalba užgrobtų valdžią. Pirmą eksperimentą jie padarė Senovės Egipte. Karinis prioritetas – silpniausias, bet okupuoti šalį su jo pagalba galima greičiausiai. Tik valdymas yra labai nestabilus, nes matosi okupacija. Tada KV sukūrė stipresnius ginklus, kad pavergti žmoniją ir pavadino juos : “Kultūrinis bendradarbiavimas”. Kartu su kariniu prioritetu jie ir sudaro 6 lygių valdymo sistemą:

Dabar pažiūrim šitą valdymo sistemą Lietuvos atžvilgiu. Per karinį prioritetą mes okupuoti JAV – NATO. Per genocido ginklus taip pat okupuoti esam, nes mūsų protėviai narkotikų nevartodavo, o dabar jau vaikai vaikšto su alkoholiu ir cigaretėmis.

Ekonomiškai esam taip pat okupuoti, nes neturime savo valiutos ir esam paskolinti Vakarų bankininkams.

Ideologiniu lygmeniu taip pat turim pilną okupaciją, nes įbrukta mums iš Vakarų liberalkapitalistinė  ideologija neturi niekuo bendro su mūsų tikrąja ideologija – darnus gyvenimas su supančiu mus Pasauliu (t.y. su gamta, su aplinkiniais žmonėmis, su pačiu savimi).

Istorija mums parašyta taip pat palei užkariautojų – kryžiuočių kronikas. Nes va visa mūsų istorija prasideda tik su katalikybės įvedimu, o iki tol mes ant medžių sėdėjom ir akmenį graužėm. Ir tolimesnė chronologija sukurta ir atredaguota masonų. O apie mūsų tikrąją gražiąja praeitį – Vedų – Rasų (Lietuvių) kultūrą nėra nei žodžio. Mūsų pergalės nutylimos, slepiamos, iškreipiamos, o pralaimėjimai paverčiami šventėmis. Pvz.: Mindaugo karūnavimas, per kurį Mindaugas tapo Romos Popiežiaus vasalu, turėjo atiduoti kryžiuočių ordinui Prūsiją, Žemaitėją su Kaunu, o po savo mirties ir visą Lietuvą ( dabartinę Baltarusiją) ir Rusiją. Tas pats su Naująja mūsų istorija. Mus kvailina, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma, o iš tikrųjų visi įsakymai duodami iš Briuselio ir Vašingtono, per JAV ambasadą.

Pasaulėžiūriniu lygiu mes padaryti vergais, o tikroji mūsų pasaulėžiūra – Laisvi Dievo Vaikai. Reiškia kūrėjai, savo gyvenimo šeimininkai.image004Tai va, mielieji, neturėdami žinių, mes net nematome, kad esame 6 kart vergai, 6 kart Vakarų kolonija.

Linkime visiems prabusti.

Akvilė Titorenko

Šauksmas

Leave a Reply