LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA – apie kratas Lietuvoje

Print Friendly, PDF & Email

       LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA padarė   viešą pareiškimą dėl kratų devynių Lietuvos piliečių gyvenamosiose vietose š.m. kovo 19 dieną.  

lžtss

         LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

                  Liepų al. 2 LT- 57167 Kėdainiai.  Adresas korespondencijai Josvainių g.4  LT-57274 Kėdainiai

                 ,,Swedbank” AB LT507300010138396913 Tel+370 608 00512  Fax.+370 422 60008

                                                 Į.k. 191991323   www.lztss.lt  lztss.eu@gmail.com

Viešas pareiškimas

Nevyriausybinė (nepolitinė) visuomeninė organizacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga reaguodama į masinėse informavimo priemonėse paskelbtą informaciją apie kratas atliktas pas dešimtį (ar tai vienuolika) asmenų, įtariamų antikonstitucinių grupių, turinčių tikslą pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kūrime (LR BK 121 str.), susisiekusi ir pasitikslinusi informaciją apie kratas su vienu, viešai minimu „kratytu“ asmeniu – LŽTSS tarybos nariu, žurnalistu Giedriumi Grabausku, turi visus pagrindus viešai pareikšti:

  • 2015 m. kovo 19 d. vykdytos kratos pas aktyvius Lietuvos valstybės piliečius, kurie teisėtomis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų leidžiamomis priemonėmis kritikuoja valdžią kurstančią karo baimę, viešai nuteikinėjančią Lietuvos piliečius prieš artimiausios kaimyninės šalies valdžią ir jos piliečius; kurie demokratiniu būdu pasisako prieš svetimų valstybių karinių bazių kūrimą Lietuvos valstybėje;  kurie viešai ir demokratiniu būdu išreiškia savo nuomonę dėl politinių aktualijų; kurie vienaip ar kitaip prisideda prie demokratijos klestėjimo, informacijos ir nuomonės teikimo įstatymų leidžiamu būdu – yra Lietuvos valstybės prievartos ir jėgos struktūrų provokacinis ir antidemokratinis aktas, veiksmas kai  Lietuvos valstybės prievartos ir jėgos struktūros eilinį kartą tyčia šiurkščiai pažeidžia pagrindinius teisinės valstybės demokratinius principus, Žmogaus teises bei laisves (Eglės Kusaitės, Gatajevų ir kitų įvardijamų asmenų bylos)
  • 2015 m. kovo 19 d. vykdyta (os) krata (os) pas LŽTSS tarybos narį, žurnalistą Giedrių Grabauską (taip pat pas Olegą Titorenką, Žilviną Razminą, Vaidą Lekstutį, Jarą Valiukėną, Kazimierą Juraitį, Kristuperį Vaišką, Mildą Bartašiūnaitę (?) …) atliktos tyčia šiurkščiai esmingai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas – kratos atliktos pas asmenis kuriems nebuvo pateikti įtarimai padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 121 str., neleidžiant žinoti kuo „kratomasis“ yra kaltinimas ir ko yra ieškoma, nesuteikta teisė pačiam „kratomajam“; suprasti kokių daiktų ar dokumentų yra ieškoma ir nesuteikta teisė pačiam atiduoti „ieškomų“ daiktų ar dokumentų; nesant atitinkamo (įstatymo reglamentuoto) teismo sprendimo suteikiančio teisę daryti kratą pas asmenis  įtarimus padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 121 str.; kratos atliktos neleidžiant dalyvauti kviestiniams asmenims; paimti daiktai (pvz. kabelinės TV blokas, žmonos L.G. asmeninis darbo kompiuteris, grožinė literatūra (knygos), laikraščiai, žurnalai ir t.t.) ir dokumentai (teismų sprendimai, nutartys, anksčiau viešai publikuotų straipsnių tekstai, rankraščiai ir t.t.) niekaip negali būti susiję su per masinės informavimo priemonių skelbiamais įtarimais jog kratos vyksta pas asmenis padariusius nusikalstamą veiką numatytą BK 121 str.;
  • Apie 2015 m. kovo 19 d. vykdytų kratų rezultatus ir menamai pavojingas antikonstitucines veikas vykdančius asmenis įvardijant viešai informuojama visuomenė, akivaizdžiai iš anksto formuojama neigiama piliečių nuomonė apie įvardijamus asmenis (eilinis šiukštus nekaltumo prezumpcijos pažeidimas), provokuojamas visuomenės priešiškas nusistatymas prieš įvardintus pilietiškus piliečius išdrįsusius viešai kritikuoti valdžią bei demokratiniu būdu reiškiančius savo nuomonę apie valdžios vykdomą karo ir baimės kurstymą.

Nevyriausybinė (nepolitinė) visuomeninė organizacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga šiuo viešu pareiškimu kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos  Prezidentę, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir reikalauja tuoj pat nedelsiant, imtis visų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų priemonių tam, kad būtų nutrauktas piliečių, viešai ir demokratiniu būdu reiškiančiu savo nuomonę persekiojimas, sustabdytos be personalinės atsakomybės veikiančių Lietuvos valstybės prievartos ir jėgos struktūrų vykdomi užsakomieji piliečių persekiojimai, baimės ir karo kurstymas, Žmogaus teisių bei laisvių pažeidinėjimai.

2015-03-23                  LŽTSS pirmininkas                                                                Donatas  Šulcas

Leave a Reply