Liga, kurią projektuoja sisteminė žiniasklaida

Print Friendly, PDF & Email

Vytautas Mikalauskas
Žinai, mielas skaitytojau, jau darosi nebe juokinga. Aš suprantu, kad propaganda – didelis ir svarbus reikalas, bet ir ši nors kiek turėtų atspindėti tikrąją padėtį, o ne būrimus iš kavos tirščių ar veikimą pagal principą „viena boba sakė“. Kaip nori, taip galvok, bet, mano nuomone, net propagandistas turi jausti kažkokią pagarbą kitiems. Taip, yra žmonių, kurie save laiko „pasaulio bamba“, bet tada reikia nors kiek gerbti patį save ir nelaikyti visų likusių idiotais.

mikalauskas2Ačiū Dievui, kad į Delfi portalą užsuku retokai, nes jei tai daryčiau kasdien, tai vargiai be stipresnių „gaivinančių“ gėrimų kasdieninės profilaktikos galėčiau išsiversti.

Dažnai klausiu savęs: iš kur mūsų tautoje tiek daug neapykantos, ekstremizmo ir revanšizmo? Ir nerandu įtikinamo atsakymo, bet šiandien…

Taigi, paspaudžiau keletą kompiuterio klavišų ir prieš mano akis vėl tas pats „rusai eina“ serialas. Ak, kad tave belzdingėlė sulestų! Luoši jie ar vos žeme šliaužiantys? Tai kokia čia armija, kuri visus metus eina ir niekaip net Kijevo, nekalbant apie mūsų Lietuvėlę, nepasiekia? Ir kokio tie kariai didumo? Tikrai, matyt, ne į žmones panašūs, nes tokia jų gausybė per paskutinius metus kirto Ukrainos – Rusijos sieną, kad net kaip silkes bačkoje suguldžius, niekaip tuose Donecko ir Lugansko Respublikų mizernose teritorijose neįsitektų.

Palaukite, bet rusai, nors mūsuose ir peikiami bei keikiami, vis vien savo ūgiu ir sandara niekuo nesiskiria. Tai, kaip čia tada…? Ak, kad tave kur blusos nujotų, supratau. O dar nuolat skelbiame, kad ši tauta atsilikusi, o jos smegenėlės – tik riešuto didumo, todėl jie, barbarai, neverti būti priimti į demokratinių ir laisvų tautų šeimą. Na, gal kiek kitokiais žodžiais, bet mintis panaši, o paskaitęs mūsų tautiečių komentarus po tokiais „informaciniais pranešimais“, ne tokių išsireiškimų surasi.

Vadinasi, šie barbarai, nepasant visų mūsų Vakaruose turimų išgirtųjų technologinių pasiekimų, sukūrė beveik nematomą ir galinčią ūgį bei svorį keisti armiją? Kitaip paaiškinti Kijevo ir mūsų pačių metų bėgyje skelbtus per sieną besiveržiančių nesibaigiančius srautus – neįmanoma. Pagaliau, jie turi kažkuo maitintis, laikas nuo laiko tuštintis. Jei jie normalaus ūgio ir svorio, tai seniai viso Donbaso gyvius būtų sukramsnoję, ar visą Donecką apdergę. Ne, jie tikrai sukūrė nematomą ir savo pavidalą keičiančią armiją.

Arba tai – dvasios? Kai kas tiki, kad jos tikrai realiai egiztuoja, nors katalikų religija, kuriai save priskiria beveik 80 procentų mūsų šalies gyventojų, tai vadina erezija. Bet rusai – ne katalikai, jie pravoslavai, o pravoslavai gal pripažįsta dvasias ir gal net moka jas iškviesti? Visko gali būti. Putinas draugauja su vyriausiu pravoslavų dvasininku Kirilu? Draugauja. Štai, jis ir bus perdavęs jam užkeikimus dvasių iškvietimui. Tik taip.

Ak, tu, rūpūžėle mieliausioji, o mes pradėdami visą tą „hopaką“ apie tai net nepagalvojom! Ne,visai šiurpas po nugara ima bėgioti nuo tokių minčių.Tada kokiais būdais su ta kariuomene kovoti? Čia jau nepadės ir Popiežius su visa savo egzorcistų kariuomene ar vandenynas šventinto vandens.

Gerai, o jeigu atmestume visą tą mistiką ir realiai pažvelgtume į aplinką? Taip sakant, blaiviai apsvarstytume iškilusią problemą? Tada lieka tik viena iš dviejų: arba tos kariuomenės nėra ir kai kam ji tik vaidenasi, arba didvyriškieji senosios „urkų“ civilizacijos palikuonys nepralaužiama siena stovi ir jų kasdien tūkstančiais žemėn guldo.

Jei priimtume pastarąją hipotezę, tai per metus aršios kovos Rusija prarado nei daug, nei mažai, o pusę milijono kariuomenės. Tai turėtų būti mirtinas smūgis, nes jos ekonomika ir žmogiškieji resurasi tokių praradimų neišlaikytų.Tokiu atveju Putinas jau seniai su visa Maskvos „bajorų“ gvardija privalėjo prašyti, kaip chanas Batijus, pasigailėjimo, arba jo „govadą“ ir jį patį sukilusi rusų tauta turėjo pasiųsti Anapilin. Nei vieno, nei kito neįvyko. Atvirkščiai, jis ir toliau siunčia ir siunčia kariuomenę, o „ukrų“ palikuonys, vadovaujami lietuviškųjų ir lenkiškųjų generolų, už mūsų ir visos Europos laisvę mušasi tarsi archangelo Mykolo dangiškoji šimtinė.

Ir ilgai taip tęsis? Matyt, kol neišsipildys Švento Rašto įrašas: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas…Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas bei jo angelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje.“

Ir ką tai turėtų reikšti? Sunku pasakyti. Švento rašto aiškinimas – sudėtingas dalykas ir ne kiekvienam mirtingajam pakeliamas.

Mano nuomone, geriausiai šį darbą atliktų pats gerbiamiausias ir šviesiausias mūsų tautos senolis – Rezidentas, atsiprašau, Rezistentas Nr.1, bet kadangi jo čia nėra, tai galiu pabandyti ir aš: visiems, manau, aišku, kad kovai turi vadovauti moteris. „Apsisiautusi saule“, vadinasi, šviesi. „Po jos kojomis mėnulis“, kadangi saulė paprastai simbolizuoja šviesą, o mėnulis tamsą, tai, matyt, turėtų reikšti, jog ši moteris dalį savo gyvenimo klaidžiojo tamsoje, vėliau, kaip Šv.Paulius, atsivertė į tikrąjį tikėjimą, todėl tamsa jau po jos kojomis. „Ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“… Tai paaiškinti – labai paprasta. Kokiame simbolyje vaizduojamas dvylikos žvaigždžių vainikas? Aišku, ES vėliavoje. Vadinasi, ši moteris, kadangi jai ant galvos vainikas iš dvylikos žvaigždžių,vadovauja ES. Deja, šiandien ES vadovauja vyrai. Gerai, o kas galėtų pretenduoti į vadovo krėslą?A.Merkel? Vargiai, nors ir beveik atitinka visus reikalavimus, bet ji, berods, protestantė, o gal ir ateistė. Kas dar? Lenkijos Premjerė? Ne, ši, atrodo, šatenė. Tada kas belieka? O Lietuvoje? Taip, čia tokias dvi rasime. Ir šviesiaplaukės, ir atsivertusios, ir….

Ne, nemanau, kad kada nors Raselei bus patikėta vadovauti ES, o, štai, Jos Ekscelencija gali. Be to, ji jau ir šiandien – viena iš dvidešimt aštuonių šios sąjungos vadovių.

Taigi, nereiktų galvos besukti. Viskas pasibaigs ir slibinas bus nugalėtas, kai Jos Ekscelencija imsis tiesiogiai vadovauti didvyriškai „ukrų“ palikuonių kariuomenei.

Kada tai bus? Šito, deja, aš nežinau. Šitai gali žinoti tik jos dvasinis vadovas – gerbiamiausias ir mylimiausias tautos senolis.

Aha, įdomu, o kaip viskas pasibaigs? Jei viskas vyks pagal Raštą, tai ir pabaiga bus pagal jį: „Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lig kraujo, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų žemyn dar neprinokusius vaisius. Dangus atitrūko tarsi besiviniojantis knygos rietimas ir vis kalnai buvo išjudinti iš savo vietos..“

Kvaila visa tai, ką parašiau? Deja, tokios mintys kyla ir formuojasi, kai įžengi į minėto portalo erdvę ar peržvelgi sisteminės žiniasklaidos puslapius.

Aš galiu save raminti tuo, kad tokiai primityviai propogandai turiu šiokį tokį imunitetą, bet eilinis skaitytojas… Todėl ar verta stebėtis, kad mūsuose apstu viso to, ką jau minėjau: neapykantos, ekstremizmo ir revanšizmo. Manau, kad prie viso to būtina pridėti perdėtą savimylos ir nuolatinio siekio vaizduoti kankinį kompleksą. Visa tai, deja, mumyse formuoja idiotišką požiūrį į aplinką, kurioje, išskyrus mus pačius, niekam daugiau vietos nebelieka. Ir tai jau liga, nuo kurios vaistų, deja, nėra.

komentaras.lt

Šauksmas

Leave a Reply