LR institucijų atsakymai, keliantys abejonių dėl Lietuvos valstybingumo

Print Friendly, PDF & Email

Susiklosčius itin kebliai situacijai, kai Lietuvos Respublikos pilietis Gabrielius Bumbulis, vykdamas su savo dėde į Lietuvą iš Norvegijos, buvo sulaikytas Švedijos pareigūnų ir perduotas Norvegijos karalystei, bet ne Lietuvai, nors yra LR pilietis, kreipėmės į visas atsakingas tarnybas, kad šios paaiškintų teisinę šios situacijos pusę.

Iš pateiktų atsakymų suprantame, kad jokios LR institucijos nėra atsakingos už vaikus, LR piliečius, ir įrašas jų pase nieko nereiškia.

Dar daugiau – niekas neturi jokios statistikos, kiek vaikų, turinčių LR pilietybę, gyvena užsienyje, su kuo ir kokiomis sąlygomis.

Lietuvos Respublikos piliečio paso fragmentas.
Lietuvos Respublikos piliečio paso fragmentas.

Šiais klausimais ekspertai.eu kreipėsi į Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių klausdami:

1. Kam reikalingas pasas, jeigu jo savininko negina valstybė?
2. Į kokią statistiką patenka vaikai, kuriuos perima ir įslaptina kitos valstybės? Jie yra dingę be žinios, netekę LT pilietybės ar mirę?
3. Ar nepilnamečiai nėra piliečiai ir LT Konstitucijos straipsniai jiems negalioja?

Ministras atsakė:

„1. Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. URM gina Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus užsienyje.
2. Asmens duomenys  apie Lietuvos Respublikos piliečius tvarkomi Lietuvos Respublikos Gyventojų registre.
3. Visi Lietuvos Respublikos pilietybę turintys asmenys nepriklausomai nuo jų amžiaus yra Lietuvos Respublikos piliečiai.“

Pagal ministro rekomendaciją ekspertai.eu kreipėsi į Gyvenojų registrą, klausdami tų pačių klausimų. Gyventojų registro tarnybos direktoriaus pavaduotoja Marija Norkevičienė atsakė:

„Informuojame Jus, kad Gyventojų registre tvarkomi bendrieji asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir t.t. tų asmenų, kurie yra Lietuvos piliečiai arba užsieniečiai, kurie turi leidimus gyventi LR
Ir deklaruoja  savo gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Užsieniečių duomenys tvarkomi užsieniečių registre. Vienas iš jo tvarkytojų Migracijos departamentas prie VRM.

Pilietybės klausimus sprendžia Migracijos departamentas prie VRM ir duomenis apie sprendimus dėl LR pilietybės teikia Gyventojų registrui. Jei asmuo neteko pilietybės, jis ne Gyventojų registro objektas.

Už mokinių apskaitą atsako Švietimo ir mokslo ministerija. Jie tvarko mokinių registrą ir mokyklą nelankančių vaikų informacinę sistemą. Manau Jūsų klausimas gali būti  adresuotas jiems.“

Pagal Gyventojų registro vadovės rekomendaciją ekspertai.eu kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministrą. Ministras Dainius Pavalkis atsakė:

„Dėkojame už klausimą. Mokinių registre yra įregistruoti:
Lietuvoje gyvenantys ir Lietuvos mokyklose besimokantys mokiniai;
laikinai ar nuolat gyvenantys užsienyje ir nuotoliniu būdu besimokantys Lietuvos mokyklose mokiniai.“

Pagal Gyventojų registro tarnybos rekomendaciją ekspertai.eu kreipėsi ir į Migracijos departamentą. Migracijos departamento prie VRM Direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas atsakė:

„Migracijos departamentas prie VRM netvarko Jūsų prašomos statistikos, todėl atsakymo pateikti negalime.“

Supratę, kad visų institucijų vadovai pateikė išsamius ir viską paaiškinančius atsakymus, dėl visa ko ekspertai.eu dar kreipėsi į vaiko teises ir įvaikinimą prižiūrinčią tarnybą, kad ji paaiškintų mūsų valstybės mažamečių piliečių migravimo ypatumus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas vykdanti Vita Šulskytė atsakė:

„Atsakydami į Jūsų klausimą informuojame, kad Lietuvai prisijungus prie Šengeno erdvės ir panaikinus vidaus sienas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. Nutarimu Nr. 724 buvo pakeista Vaiko laikinojo išvykimo į užsienio valstybes tvarka. Ji nustato, kad su tėvais ar vieniems laikinai išvykstantiems vaikams nebereikia raštiško vieno iš tėvų sutikimo, kai vykstama į Šengeno erdvei priklausančias šalis. (…) Mažamečiam vaikui, laikinai išvykstančia su pilnamečiu jį lydinčiu asmeniu, laikinam išvykimui nėra reikalingas vaiko tėvų sutikimas.“

Taigi valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pateikė galutinį patvirtinimą, kad jokios statistikos ir negali būti.

Tačiau po šių visų atsakymų kyla dar daugiau klausimų.

Kodėl Gabrielius Bumbulis, keliavęs su savo dėde po Šengeno erdvės šalis („Vaikas į Šengeno erdvės šalis gali vykti be tėvų sutikimo“), buvo atiduotas Norvegijai, kuri taip pat priklauso Šengeno erdvei, o ne Lietuvos Respublikai? Kodėl iki šiol Lietuvos Respublika nepateikė jokios protesto notos Švedijai? Kodėl Lietuvos Respublika nepateikė jokios protesto notos Norvegijai?

P. S. Šis įrašas Lietuvos Respublikos piliečio pase absoliučiai nieko nereiškia:

paso irasas-02

ekspertai.eu

Šauksmas

Leave a Reply