Lydijos karalius Krezas „perėjo upę ir sugriovė karalystę“. O Putinas?

Algimantas Lebionka

Prisiminiau pamokančią Herodoto papasakotą istoriją apie Lidijos valstybės sugriovimą, įvykusį daugiau nei prieš 2,5 tūkstančių metų. Man du veikėjai, vienas iš gilios senovės, o kitas, iš mūsų laikų, pasirodė daug kuo panašūs. Tai Lidijos karalius Krezas ir Rusijos prezidentas Putinas. Kame jų panašumas? Visų pirma tame, kad jų valstybės pačios turtingiausios ir tuo, kad abu valdovai pasirinko blogus patarėjus. (Kai kas užginčys, kad, ne, turtingiausia JAV! Matote, aš valstybės turtą matuoju ne pagal žalios makulatūros kiekį, o pagal žemę ir materialius turtus).

872966_900

Krezas turėjo labai daug aukso ir, manoma, pirmasis pasaulyje ėmė kalti auksines monetas. Graikų išminčiui Solanui jas rodė, gyrėsi savo turtais, o jo išmintingų žodžių nepaklausė. Putinas irgi. Apsistatęs kitatikiais vagimis oligarchais, leidžia jiems nekontroliuojamai vogti ir privogtą turtą išvežti į užsienį.

Dar vienas abiejų karalių bendras bruožas – pasitikėjimas patarėjais. Krezas pasiklausė Delfų orakulo patarimų. Orakulas, neva, pasakė Krezui „Perėjęs upę tu sugriausi didžią valstybę“. Prezidentas Putinas klauso, iš visko sprendžiant, ką jam jo „pitijos“ – oligarchai patarinėja.

Krezas susikovė su Persija, o Putinas, dar blogiau, kaip Don Kichotas, su vėjo malūnais, „pasauliniu terorizmu“, kurio sponsoriumi, vieno protingo Izraelio eksžvalgo J.Kedmi nuomone, yra JAV ir jos satelitai.

Prisiminkim kas yra šiandieninė Rusija. Rusijos rublis – perdažytas doleris; Rusijos centrinis bankas Rusijai nepriklauso de jure, o, de facto, tai JAV Federalinio Rezervo filialas, kurio pirmininkė vykdo iš JAV einančias direktyvas; Rusijos fondų biržoje, kuri yra privati struktūra, šeimininkauja (90 % akcijų ir apyvartos) amerikonų bankininkai; Rusijos įmonės yra registruotos ofšoruose, t. y. yra ne jos jurisdikcijoje; Rusijos pusiau valstybinėse įmonėse Gasprom, Rosneft, Rosatom ir t.t., keturiuose sisteminiuose, pusiau valstybiniuose, bankuose, valstybė nevykdo jokios kontrolės, o tik, reikalui esant, remia biudžeto pinigais; Rusija nevykdo jokios kapitalo išvežimo kontrolės; Centrinis Rusijos bankas apvogė pernai visus Rusijos gyventojus, nepagrįstai, pagal amerikonų komandą, nuvertindamas 50 % rublį, o dėl per daug didelių „ilgųjų kreditų“ palūkanų, uždarė realaus ekonomikos sektoriaus finansavimą ir t. t. To negana, visas Rusijos kompradorinis, su retomis išimtimis, ir nerusiškas „elitas“ bei oligarchatas, laiko savo kapitalus užsienio bankuose, o šeimas užsienyje esančiuose rūmuose, moko vaikus užsienio universitetuose, turi po dvi ir daugiau pilietybių ir, „suglaudęs ausis, pabrukęs uodegas“, laukia užjūrio komandų. Tai ar tokia štai Rusija, JAV protektoratas, o ne realiai suvereni valstybė, pajėgi kariauti kažkur Sirijoje, „už devynių jūrų, devynių marių?“

Ekspertai Rusijos pajėgumu kariauti Sirijoje abejoja:

Istorija moko, kad ji nieko nemoko, mėgstama sakyti, bet tai gryniausia teisybė. Brežnevo „grėblis“ Putino nieko nepamokė ir jam prireikė Afganistano Nr.2. Po pirmojo Afganistano sugriuvo didžiausia Pasaulio imperija – TSRS, po Sirijos liks Maskvos kunigaikštystė?

V.Putino likimas, matomai, bus lygiai toks pats kaip Lidijos karaliaus Krezo, o gal dar blogesnis, nes Krezo persijos Karalius Kiras pasigailėjo. O buvo štai kaip. Priminsiu. Krezas užsidegus laužui, ant kurio jį ruošėsi sudeginti, ištarė vieną žodį „Solanas“. Kiras įsakė užgesinti laužą ir ėmė kamantinėti Krezą, kas tai per dydis žmogus, kurio vardą pasmerktasis ištaria paskutinę gyvenimo akimirką. Kieno vardą ištars Putinas? Gal Primakovo? Greičiausiai, nes tokio rango politiko Kremliuje nebėra, o liko tik subinlaižiai ir pataikūnai, kurie leidžia įmušti septynias „šaibas“ gimtadienio proga ledo ritulio varžybose, paleidžia sparnuotasiais raketas, sukoreguoja Rusijos rublio kursą su doleriu 1:63. Geriau būtų atvirkščiai! Štai tada – pirmyn į kovą su Pasauliniu terorizmu!

Arabų išmintis sako: „Jei rūmuose tau pataikauja, lauk vagių!“. V.Putinui neverta laukti vagių, aplink jį vieni vagys. Todėl ir skursta žmonės Rusijoje, kaip Lietuvoje, nors jų šalis 1000 kartų turtingesnė ir, jei ne vagys, jie galėtų gyventi ir nieko nedirbti, kaip sauditai.

Suirutė Sirijoje naudinga tik vienai valstybei – Izraeliui. Rusija tapo Izraelio įrankiu, lazda su kuria maišomas arabiškas širšių lizdas. Užuojauta rusams, mūsų kaimynams.

Šauksmas


 

Leave a Reply