M.Gorbačiovas įtariamas tėvynės išdavyste

Po to, kai „Komsomolskaja pravda“ paskelbė anksčiau įslaptintą  Michailo Gorbačiovo ir Boriso Jelcino pokalbių su Džordžu Bušu-vyresniuoju stenogramą, Rusijos visuomeniniai rūmai paprašė Generalinės prokuratūros patikrinti: ar nebuvo Gorbačiovo ir Elcino veiksmuose valstybės išdavimo ir valstybės paslapties išdavimo sudėties?

9488921

Skandalingos stenogramos buvo publikuotos „KP“ puslapyje KP.RU šių metų gruodžio 10 dieną. Telefono pokalbiuose su tuometiniu JAV prezidentu iš pradžių Jelcinas, o po to Gorbačiovas „informavo“ jį apie tai, kaip jie vadovauja valstybei. Elcinas paskambino Bušui 1991 metų gruodžio 8 dieną, tuojau po Beloviežo susitarimo pasirašymo, palaidojusio Tarybų Sąjungą, ir 28 minutes raportavo jam apie šį įvykį ir tolimesnius planus. O  25 gruodžio dieną jau Michailas Gorbačiovas raportavo JAV prezidentui … Praėjus daugeliui metų paaiškėjo: abu pokalbiai buvo įrašyti JAV specialiųjų tarnybų, kurios nedelsiant įslaptino stenogramas. Jos buvo išslaptintos tiktai 2008 metais, o vėliau kopijos buvo perduotos nesenai Ekaterinburge atidarytam „Elcino centrui“.

Nevieraikšmiu prezidentų pokalbių turiniu susidomėjo RF Visuomeninių rūmų narys Georgijus Fiodorovas, kuris parašė užklausimą Generalinio prokuroro vardu. „Jeigu spręsti pagal paskelbtą stenogramą, šiuose telefono pokalbiuose B.Elcinas ir M.Gorbačiovas, iš esmės, raportuoja JAV prezidentui apie TSRS sunaikinimą, – kalbama jo paklausime. – Prašau Jus atlikti šių pokalbių turinio patikrinimą pagal atitikimą šioms RF Baudžiamojo kodekso paragrafams kaip „Valstybės išdavimas“ ir „Paslapties paviešinimas“, ir esant reikalui priimti prokuroro reagavimo priemones.

– Parašyti paklausimą mane paskatino KP straipsnis, kur atskleisti ir atspausdinti pokalbiai tarp Gorbačiovo, Elcino ir Bušo dėl Tarybų Sąjungos sugriovimo,- papasakojo KP Georgijus Fiodorovas. – Jie mane šokiravo, todėl reikia patikrinti, ar nebuvo jie tikslinga išdavyste ir veiklos koordinavimu. Todėl aš ir padariau užklausimą, kad patikrinti iš juridinio požiūrio. Ačiū jūsų laikraščiui, kad skelbiate tokius dokumentus!

Pagal įstatymą, Generalinė prokuratūra turi laike 30 dienų atsakyti į autoriaus užklausimą, kokie veiksmai buvo priimti, taip kad bus tęsinys…

Stenogramos tekstas

Šauksmas

Leave a Reply