Marijos Zacharovos atsakymas Frederikai Mogerini

Europos Sąjungos vyriausioji užsienio reikalų įgaliotinė bei Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Frederika Mogerini pasakė, kad pas ES ankstesnių santykių su Rusija nebus, kol Maskva „nepradės gerbti tarptautinės teisės“.

inx300x200

Oficiali Rusijos Federacijos UR ministerijos atstovė Marija Zacharova savo Facebook puslapyje štai ką atsakė Frederikai Mogerini:

„MIP: „Frederika Mogerini pareiškė: „Nebus sugrįžta prie santykių režimu business as usual, kol Rusija nepradės gerbti savo tarptautinius įsipareigojimus ir tarptautinę teisę.“

1. Tarptautiniai įsipareigojimai. Kokių „savo tarptautinius įsipareigojimus“ negerbia Rusija? Gal Minsko susitarimų, kuriuos ji pati inicijavo ir kuriuos kiekvieną savaitę kviečia vykdyti, adresuodama šiuos kreipinius Minsko signatarams, tame skaičiuje ES?

Ar ne Budapešto memorandumą, garantuojantį Ukrainai gerbimą jos suvereniteto ir iniciatyviai pažeistą ES valstybėmis daug anksčiau iki Krymo referendumo, du kartus palaikiusiomis antikonstitucinius sprendimus abiejų maidanų ir susprogdinusiomis trapią visuomeninę-politinę pusiausvyrą šalyje?

2. Tarptautinė teisė. Kada Rusija negerbė tarptautinės teisės? Kada neleido sugriūti SNO, apie ką svajojo prieš 15 metų mūsų Vakarų partneriai, sugalvoję keletą stambių „demaskavimo skandalų“ organizacijos diskreditavimui? Kada visus Rusijos bandymus tarptautinėje arenoje šalis motyvuoja nepalaikymu neturinčių teisinio statuso „koalicijų“, o veikiančiais tarptautiniais dokumentais ir procedūromis? (Kada Rusija tarptautinėje arenoje nepalaiko teisinio statuso neturinčių „koalicijų“, o veikia pagal tarptautinius dokumentus ir procedūras? A.L. redakcija)

3. ЕS-tarptautiniai įsipareigojimai — tarptautinė teisė. Kokių tarptautinės teisės normų pagrindu Sirijoje yra šalys ES narės? O ką jos veikė Libijoje? O Irake? Kodėl pasisakančios už tarptautinę teisę ES nereikalauja ataskaitos iš Vašingtono dėl SNO ST mandato vykdymo vykdant operacijas Afganistane?

Кada Briuselis ruošiasi pakviesti atsakomybėn valstybes, dėl visų įsivaizduojamų pažeidimų tarptautinės teisės ir pavertusių gyvenimą Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos žmonių pragaru, kurį jie dabar vadina „klaida“? Kokias tarptautinės teisės normos duoda ES valstybėms pagrindą kištis į vidaus reikalus valstybių, į intervencijas?

Kodėl ES nereikalauja patraukti atsakomybėn tuos, kas stovėjo už Serbijos sienų perbraižymo, pažeidžiant SNO Saugumo tarybos rezoliuciją atplėšiant nuo jos Kosovą?

Kokių tarptautinių-teisinių normų pagrindu Bruselis pripažino Kosovą suverenia valstybe? Kas privertė eilę ES valstybių pamiršti apie jų patvirtintą Kijeve susitarimą Janukovičiaus su opozicija, garantavusį pereinamą valdžios pasikeitimo periodą, kuris buvo pamirštas, kas atvedė į kruvinas skerdynes visoje šalyje? Kada ES pradės laikytis tarptautinės teisės pabėgėlių atžvilgiu? Ir ar pradės Europos sąjunga kada nors sąžiningai vykdyti tai, ko kviečia kitus?

4. Business as usual. Jo nebus ne „kol Rusija…“, o iš principo“.

Vertė A.L.

Šauksmas

Leave a Reply