Mariusz Blaszczak: Multikultūralizmas, politkorektiškumas ir masinė migracija yra atsakingi už teroro aktus Europoje.

Lietuvos valdžia, nepaisydama daugybės musulmonų įvykdytų teroro aktų Europoje, nepaisydama mūsų nuomonės ir mūsų teisių, patyliukais, kaip kokie vagys ar nusikaltėliai, ir toliau veža „pabėgėlius“- potencialius teroristus į Lietuvą. Šiame fone pilietiškas ir protingas Lenkijos, atsisakiusios priimti „pabėgėlius“, ministro pasisakymas ypač mums aktualus.

„Muktikultūralizmas, politkorektiškumas ir masinė migracija yra atsakingi už teroro aktus Europoje“, – pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariusz Blaszczak, rašoma portale „Breitbart.“ Jo žodžiais „maršai, gėlių piešimas – neefektyvus Vakarų Europos atsakas į terorą. Vyriausybės turi ginti savo piliečius.

CnrLmlUWYAALK8r

Po to, kai tapo žinoma, kad imigrantas iš Tuniso įvykdė Nicoje kraupų teroro aktą, Lenkijos ministras pareiškė, kad tai yra rezultatas multikultūralizmo, kuris daugelį metų diegiamas Europos teritorijoje.

Ponas Blaszczak kalbėjo visai kitokioje tonacijoje negu kiti vakarų lyderiai ir susiejo masinę musulmonų migraciją su terorizmu.

Kalbėdamas apie Prancūziją, kuri pergyveno daugiau negu dešimt islamistų teroro aktų mažiau negu dviejų metų bėgyje, ministras pasakė, kad, atsisakiusi nuo masinės migracijos Lenkijos vyriausybė tikisi išvengti klaidų, kurias padarė daugelis vakarų valstybių vyriausybių.

Ministro nuomone, Europa bus saugesnė su mažesniu skaičiumi musulmonų, negu su didesniu.

Blaszczak manymu, Višegrado grupei, į kurią įeina Lenkija, Vengrija, Slovakija ir Čekija negresia terorizmas tokiu laipsniu, kaip Prancūzijai, nes šios šalys „nenori pas save apgyvendinti atėjūnų“. Skirtumas yra šių šalių migracijos politikoje.

Ministras pareiškė: „Lenkija irgi būtų tokioje situacijoje, jeigu ne valdžios pasikeitimas. Jau būtų tūkstančiai migrantų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos“.

Ankstesnė Lenkijos vyriausybė buvo įsipareigojusi priimti penkis tūkstančius migrantų, bet „Tvarka ir teisingumas“ (PIS) kategoriškai atsisakė juos priimti.

Ministras pasakė, kad ankstesnioji valdžia buvo pasiruošusi padaryti tas pačias klaidas, kurias padarė kitos vakarų šalys. Jis pareiškė, kad „ateiviai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų tiesiog nesiintegruoja“.

„Mes nenorime, kad svetimi atvyktų pas mus ir apsigyventų tarp mūsų“.

Kadangi Europos vertybės remiasi krikščioniška kultūra, todėl ji negali gyventi kartu su kultūra ir vertybėmis ateivių į mūsų kontinentą, o multikultūralizmas yra „neteisinga“ sąvoka.

Lenkijos ministrą ėmė atakuoti vakarų politikai dėl atsisakymo integruoti migrantus. Ministras Blaszczak paklausė, kodėl, po praėjusiais metai Paryžiuje įvykusių dviejų teroro aktų ir 1000 moterų seksualinės prievartos per užpuolimus naujametinę naktį, oficialūs politikai tęsia „multikutūralizmą“ ir „lygių teisių“ palaikymą.

Pareiškęs, kad valdžia „privalo ginti piliečių teises, laisves ir saugumą“ ministras Błaszczak pasmerkė islamistų teroro aktus Prancūzijoje. Ponas Blaszczak pasakė, kad „gerai organizuoti maršai“ ir „gėlyčių paišymas ant šaligatvių“ neišspręs terorizmo problemos.

Blaszczak pasakė: „Mes privalome atmesti politkorektiškumą ir vadinti daiktus savais vardais. O ne lieti ašaras kaip (Frederika) Mogerini ir… organizuoti maršus, kurie nieko nesprendžia, valdžia turi užtikrinti piliečių saugumą“.

Artėja Seimo rinkimai, nebalsuokime už tuos, kurie griauna Lietuvos valstybę ir veža į ją potencialius teroristus-musulmonus. Tik neįsileisdami šio blogio išsaugosime Lietuvos valstybe ir jos žmonių gyvybes.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply