Merkel tyli: vis daugiau vokiečių nepatenkinti kanclerės politika (video)

Leave a Reply