Mėšlavežis

Mokytojų algoms 5,2 milijonų litų neatsirado, o mėšlavežiui – prašom (1)! Artimųjų Rytų „mėšlasyra brangesnis Lietuvos valdžiai negu Lietuvos mokytojai, vaikai, badu marinami seneliai. Liberalai gali seilėmis nesitaškyti, išgirdę tokį migrantų pavadinimą, ne aš mėšlu juos pavadinau, juos „mėšlu“ Izraelio diplomatas Jakovas Kedmi pavadino (2), į jų „fiziko-chemines“ charakteristikas, naudą Europos visuomenei ir jos ekonomikai įvertinęs. Jis ten, prie jų, greta gyvena, jam geriau žinoti kas yra kas, negu lietuviškiems mulkiams skverneliams, ar jų nupuišusiems vadovams.

102970011-RTX1P5YU.1910x1000

Gal prie mėšlo trauka mūsų valdžią, gal jie „pirma karta nuo žagrės“, nuo mėšlo? Trūksta gal jiems to kvapo sostinės gatvėse? Švaru, tvarkinga, nejauku jiems, nori, kaip vakarų Europoje, kad smirdėtų aplink ištisi atvežtinio „mėšlo“ kvartalai.

1457779297_243299_original

Tokia pas mūsų valdžią stipri kaprofilija, kad jie net Rusijos kilmės „mėšlą“ ėmė vežti. Ne paprastą, rinktinį mėšlą, labai smirdintį, todėl labai „vertingą“. Taip taip, labai brangų, geriausiame Vilniaus viešbutyje tą gerą daiktą apgyvendino, šokinėjo aplinkui, kad niekas netrukdytų, joks korespondentas, kad tik kvapas būtų stipresnis, labiau vimdantis, su kokybės sertifikatu (3).

Kad visas šitas mėšlavežis yra žalingas Lietuvai, tiktai durniui ir mūsų valdžiai neaišku. Kiekviena proto nepraradusi valdžia rūpinasi pirmiausiai savo valstybės gyventojų interesais, jų saugumu, jų gerove. Mūsų gi valdžia, tiesiog neriasi iš kailio, kad pakenkti valstybei. Jos veiklos rezultatų nekartosiu, jie yra kuo smulkiausiai aprašyti Lietuvos spaudoje, toje kuri supuvusios valdžios dar nenupirkta (4 5).

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply