Michael Hill. Kodėl tu nekenti Amerikos?

Žmonės, skaitantys mano sensacingus straipsnius apie pietiečius, apie Pietų nepriklausomybę ir besiklausantys mano kalbų, kartais mane klausia: „Kodėl tu nekenti Amerikos?“ Mano trumpas atsakymas: „Aš ne nekenčiu Amerikos. Aš ją myliu. Mano namai, Alabama yra Amerikos dalis. Kodėl aš nekenčiu Amerikos? Aš labai stipriai abejoju mūsų valdžios sistema ir žmonėmis, kurie jau seniai ja piktnaudžiauja. Aš noriu, kad Alabama ir kitos pietų valstijos išstotų iš šitos korumpuotos sistemos kol ji dar nenugrimzdo į dugną“.

 Leiskite man pasakyti štai ką. Tai ką žmonės dabar vadina „Amerika“ buvo sugalvota kaip didysis laisvės eksperimentas ir jį prieš du su viršum šimtmečius įgyvendino mūsų valstybės įkūrėjai. Mums davė respubliką. Gaila, kad mes nesugebėjome jos išlaikyti.

 Tačiau ir to meto ne visi amerikiečiai palankiai vertino šitą eksperimentą ir jį įtvirtinusią konstituciją. Patrikas Henris iš Virdžinijos buvo vienas iš daugelio pietų skeptikų savo raštuose perspėjusių jankiais per daug nepasitikėti. Džefersonas ir kiti jo kolegos respublikonai (atkreipkite dėmesį į raidę „r“ iš kurios rašoma respublikonai — jie neturi nieko bendri su vėlesne Linkolno partija) išsakė tuos pačius nuogąstavimus ir perspėjo, kad valstijos ir piliečiai privalo turėti apsaugą nuo vieningos šalies vyriausybės — štai iš kur atsirado teisių Bilis.

 flag-konfederatov-1024x1024.jpg.pagespeed.ce.XwX1ROm0wJNa ką gi, didysis eksperimentas baigėsi 1860-61 metais kai Pietų Karolina ir dar kelios pietų valstijos nutarė iš šitos laisvanoriškos sąjungos pasitraukti ir pradėti savarankišką gyvenimą. Bet naujoji Respublikonų (atkreipkite dėmesį į didžiąją „R“ – Respublikonai neturi visiškai ničnieko bendro su ankstesnių laikų Džefersono respublikonais) Abraomo Linkolno vyriausybė su jų išstojimu nesutiko ir pasiuntė kariuomenę, kad pietinės valstijos grįžtų į laisvanorišką sąjungą priverstinai. Toks vyriausybės poelgis paskatino kitas pietų valstijas išstoti iš sąjungos ir prisijungti prie Pietų Konfederacijos. Tuo metu „Sąjungos“ kariuomenė, kuri iš tiesų buvo vyriausybės kariuomenė (Pietų vyrai, nepamirškite šito dalyko jei kada nors sugalvosite stoti į dabartinę JAV kariuomenę) — įsiveržė ir po keturių metų pietinių valstijų teriojimo privertė pietiečių kariuomenę pasiduoti. Vyriausybės kariuomenė buvo daug skaitlingesnė ir pas juos didžiuliais būriais vyko samdyti socialistai iš Europos.

 Senasis 1789 metais įkurtas laisvanoriškas susivienijimas 1865 viduryje nustojo gyvavęs. Karti Henrio ir kitų žmonių pranašystė išsipildė. Linkolnas sunaikino Valstybės Įkūrėjų paveldą, o pralaimėjusios pietinės valstijos buvo prievarta įjungtos į nelaisvą struktūrą. Po to turtingi ir įtakingi pietūs nuskurdo ir prarado įtaką.

 Kaip nugalėjusiems jankiams pasakė presbiterionų ministras ir Stounvolo Džeksono bendradarbis Robertas L.Dabnis (aš perfrazuoju): „Jūs nugalėjote. Dabar visa atsakomybė už šalies ateitį yra jūsų rankose. Mes pietiečiai neturtingi ir silpni. Mes negalime įtakoti ateities kūrimo“. Dabnis jankius gerai žinojo ir sakė, kad iš savo srities nusidriekusios nuo Vašingtono, Niujorko iki Bostono jie dar priskaldys malkų. Ir jis buvo teisus.

 Korupcija prie Potomako ir Volstryte prasidėjo ne dabar, o iš karto po to, kai į valdžią atėjo Granto vyriausybė. Ko pasekmėje mes gavome imperiją (jankiai paprasčiausiai ant mūsų treniravosi), vėliau Federalinę Rezervų Sistemą ir pajamų mokestį kartu su ja, 17-ą konstitucijos pataisą (kuri sunaikino 10-ją ir valstijų teises), du pasaulinius karus, aukso standarto panaikinimą, Didžiąją Depresiją, naują įsiveržimą į pietų valstijas pilietinių teisių dingstimi (mes pietiečiai tai vadiname antrąja rekonstrukcija), dorovės supuvimą prasidėjusį ~ 1960 metus, karus Artimuosiuose Rytuose, tris nemokšas prezidentus (Bilą Klintoną, Džordžą Bušą ir Baraką Obamą), Patriotinį Aktą ir Vidaus Saugumo Departamentą, policinę valstybę, kurią dabar valdo banksteriai ir jiems parsidavinėjančios Kongreso prostitutės. Ir aš turėčiau visą šitą šlamštą sveikinti giedodamas nacionalinį himną, atiduodamas pagarbą vėliavai ir duodamas ištikimybės priesaiką? Ne. Ačiū. Man to nereikia.

 Jūs matote, kad aš didžiuojuosi žmonėmis nuo Henrio iki Džefersono, Deviso ir Roberto E.Li. Jie tiksliai žinojo, kad tai yra eksperimentas ir jei jį įvykdyti pasisektų, tai jį reikėtų saugoti kaip šventenybę, kurią sutartimi įtvirtino principingi ir dori žmonės. O taip pat jie žinojo ir jankių charakterį (aš kalbu ne apie jų geografinę kilmę, o apie jankių proto būseną). Ir jų blogas charakteris visiškai nepasikeitė nuo didelių nemalonumų vykusių prieš 150 metų. Prie to dar prisideda tai, kad daug pietiečių pamynė savo protėvių principus, susidėjo su jankiais ir prisidėjo prie apiplėšinėjimų ir turto dalybų. Pagal principą — jei negali įveikti jankių, tai prisijunk prie jų. Na ką gi. Manau, kad to mums nereikia. Labai ačiū.

 Visų minėtų įvykių pasekmės yra tokios, kad JAV vyriausybė pavirto į organizuoto nusikalstamumo įmonę. Neskubėkite vertinti kalbos, leiskite kad girdėtos mintys ramiai nusėstų Jūsų galvoje. Jei Jūs dar netikite tuo ką pasakiau, paprasčiausiai praėjus kiek laiko pagalvokite ir patikrinkite; su laiku Jūs viską suprasite.

 Remdamasis senomis pietiečių tradicijomis ir Henrio Džefersono, Kalhuno, Teiloro, Kerolaino ir kitų tradiciniu konservatyvizmu aš negaliu prisiekinėti ištikimybės suklastotai demokratijai.

 Aš nepainioju tikro patriotizmo su šovinistiniu „ura nacionalizmu“, kurio stilius „spirk su čebatu į subinę eiliniam Amerikos imperijos priešui“.

 Netylėsiu, kai viską, ką mano protėviai uždirbo liedami prakaitą ir kraują ir už tai žuvo, dabar pagrobtų man svetima ideologija besivadovaujantys žmonės.

 Netylėsiu, nes mano tėvynę — Alabamą ir Pietus dar galima išgelbėti ir ištraukti iš plėšraus valdančiojo elito letenų.

 Būdamas Pietų patriotu kiekvieną dieną, kol Dievas man duoda sveikatą, kovosiu už jų išlaisvinimą. Ir todėl sakau — aš ne neapkenčiu Amerikos, kuri man yra mano tikroji šalis.

http://www.freemagnolia.org/docs/FreeMagnolia_Vol6No1.pdf

 

……………………………………………………↑…………………………………………………………

 Pietų Lygos internetinis laikraštis http://leagueofthesouth.com/why-we-fight/ 2015 birželio 22 rašė (straipsnio vertimas):

 …………………………………………………..↓………………………………………………………….

 Kodėl mes kovojame?

Mes, Pietų Nacionalistai, kovojame todėl, kad mylime. Mes mylime Pietus. Mes mylime maistą, kurį gausiai duoda mūsų žemė. Mes mylime už tai, kad tai nuostabi žemė, kurioje gyvename. Vieta, kur mes galime gerbti save ir čia gyvenusius mūsų protėvius. Mes mylime savo šeimas ir draugus. Mes mėgstame susirinkti drauge ir švęsti gerųjų laikų įvykius ir prisiminti sunkius laikus. Mes mylime mūsų kultūrą, mūsų kalbą ir mūsų visų laikų didvyrius.

 Viskam, ką mes mylime, grasinama. Federalinė vyriausybė iš mūsų tyčiojasi. Ji tyčiojasi iš mūsų žmonių, mūsų religijos, mūsų protėvių. Tyčiojasi iš mūsų gyvenimo būdo. Mes kovojame dėl to, kad nusibodo. Nusibodo būti politinėje sąjungoje su vyriausybe, kurios galutinis tikslas yra mūsų sunaikinimas.

 Žmonės iš kitų valstijų naudoja teismus tam, kad būtų sugriauti mūsų paminklai, pakeisti mūsų mokyklų ir gatvių pavadinimai, mūsų vėliavos ir simboliai būtų nukišti į kokio nors neaiškaus muziejaus tamsų kampą. Mes negalime likti sąjungoje su žmonėmis, kurie yra tokie pasipūtėliai, kad mus paduoda į teismą už tai, kad pas mus priešais teismo pastatą stovėjo paminklas su iškaltais 10-čia dievo įsakymų. Paminklas stovėjo už šimtų kilometrų nuo jų gyvenamos vietos (paminklas Alabamoje nugriautas federalinio teismo nutarimu). Mes jų neverčiame daryti ko jie nenori, o jie prievartauja mus gyventi pagal jų įpročius.

 Mes kovojame už tai, kad mūsų ainiai po dešimčių ir šimtų metų žinotų apie Diksį (taip pietiečiai vadina savo šalį. P.V. pastaba) taip pat tiek kiek žinome mes. Kai kurie pietų valstijų žmonės mums patarinėja, kad palauktume kol prasidės pakilimas ir „Pietūs atsigaus“. Aš sakau, kad negalime laukti potvynio. Mes patys turime būti tas potvynis ir turime nugalėti tas tamsos jėgas, kurios nori mus sunaikinti! Aš nelaukiu, kad Pietūs patys atgims. Mes Pietų Lyga patys darome viską kad atgimtų. Mes einame į gatves ir skelbiame žmonėms gerąją žinią. Mes pasakojame, kad yra alternatyva gyvenimui vienoje sąjungoje su šitais bedieviais, kurie mūsų neapkenčia. Mes sakome, kad vienintelė išeitis yra atsiskirti.

Tegyvuoja Pietų nepriklausomybė!

……………………………………↑……………………………………………

Pietų Lygos internetinis laikraštis http://leagueofthesouth.com/a-message-to-the-rats/ 2015 birželio 30 rašė (straipsnio vertimas):

………………………………………………..↓…………………………………………………………….

Kreipimasis į žiurkes …

 „Štai ką mes galime pažadėti jums ir jūsų sąjungininkams. Jūsų veiksmai, kuriais naikinate mūsų kultūrą, bus vertinami kaip tikslas sunaikinti mūsų kraują. Tai karas, kurį pradėjote jūs, bet su Dievo pagalba jį baigsime mes. Aukščiausiojo malone mes jus išvysime iš mūsų žemės lygiai taip pat kaip šeimininkas išveja iš savo namų žiurkes. Jūs gausite mūsų iškilmingą pažadą, kurį prisiekėme po mūsų vėliava.“

 Michael Hill, Pietų Lygos prezidentas ir Pietų Nacionalistų Judėjimo vadovas

………………………………………↑…………………………………………

Pietų Lygos internetinis laikraštis http://leagueofthesouth.com/statement-from-the-league-of-the-south-staff/ 2015 birželio 31 rašė (straipsnio vertimas):

 …………………………………………………..↓………………………………………………………….

Pietų Lygos štabo pranešimas

 Per pastarąsias kelias savaites tapome agresyvaus kultūrinio marksizmo puolimo prieš visus Pietų tradicinius dalykus liudininkais. Tai darosi pavojinga pietiečiams, ypač tiems, kurie viešai gina mūsų istorinius simbolius ir mūsų kultūrą. Šita kampanija pradėta prieš Pietus nuo žodžių perėjo prie gąsdinimo ir prievartos.

 Švenčiausia kiekvieno žmogaus pareiga yra ginti savo gyvybę ir turtą. Žmogus neprivalo iš niekieno prašyti leidimo, kad įgyvendintų šitą šventąją pareigą, nes ji yra aukščiau visų kitų įstatymų ir šalyje veikiančių draudimų.

 Pietiečiai, ginkluokitės, organizuokitės ir būkite pasirengę ginti savo gyvybę ir turtą nuo neteisėtų veikėjų, kurie Jums grasina. Mes kviečiame visus tikrus pietų patriotus jungtis prie mūsų, stoti į Pietų Lygą. Mes visi kartu galime atremti kultūrinių marksistų puolimą ir priversti pasitraukti nuo mūsų.

 Michael Hill, Pietų Lygos prezidentas, Pietų Lygos štabo vardu

………………………………………↑…………………………………………

 Pasirodo, mums dėstė visiškai kitokią JAV istoriją negu apie ją šneka JAV pietinių valstijų konfederacijos buvusių narių ainiai. Todėl trumpai persakysiu ką apie JAV istoriją sako amerikiečiai nacionalistai iš pietinių valstijų.

 Kai 1789 metais buvo rašoma JAV konstitucija, daug apsišvietusių amerikiečių perspėjo piliečius, kad kuriama demokratinė respublika viso labo yra tik eksperimentas. Ir pasakė, kur yra pavojai. Taip gimė laisvių Bilis ir taip pat valstijos prieš pasirašydamos sąjungos sutartį apsidraudė  į ją įrašydamos , kad jos pačios gins savo nepriklausomybę ir turi teisę bet kada iš sąjungos išstoti, jei bus varžomos teisės. Demokratinė respublika JAV egzistavo iki 1860 metų, kada prezidentas Abraomas Linkolnas pradėjo varžyti valstijų teises ir savivaldą. Faktiškai JAV centrinė vyriausybė sąjunginę sutartį sulaužė. Todėl kaip visada, jei viena sutarties šalis sulaužo sutartį, tai kita šalis taip pat jos gali nevykdyti. Dėl to iš JAV išstojo Pietų Karolina ir greitai ja pasekė daug kitų pietinių valstijų. Eksperimentas baigėsi žlugimu. Linkolnas pasiuntė į pietus kariuomenę. Į JAV vyriausybės kariuomenę masiškai miniomis samdiniais ėjo europiečiai marksistai-socialistai. Tai jie ir įvykdė Amerikoje socialistinę 1860-65 metų revoliuciją, po kurios labai greitai į valdžią atėjo stambusis kapitalas ir bankininkai — viskas pagal Markso kapitalą. Pietiečių triuškinimui vadovavęs generolas Ulisas Simonas Grantas [Ulysses S. Grant (born Hiram Ulysses Grant)] 1869 metais tapo JAV prezidentu. Jam prezidentaujant Amerikoje suklestėjo korupcija besitęsianti iki šiol. Greitai valdžią užgrobė bankininkų ir gangsterių sąjunga, todėl juos kartu pietiečiai vadina banksteriais. JAV po revoliucijos tapo imperija, kurios valdžia yra banksterių diktatūra. Banksteriai valdo ir Federalinę Rezervų Sistemą, kuri ir yra tikroji JAV vyriausybė, o matomoji vyriausybė su prezidentu priešaky ir su įstatymus leidžiančiu kongresu yra tik banksterių statytiniai arba marionetės plačiajai liaudžiai vaidinančios, kad jie ir yra tikroji valdžia. Dėl to pietiečiai kongresmenus ir prezidentus vadina politinėmis prostitutėmis, parsidavėliais tarnaujančiais bankams. Toliau FRS sukėlė abu pasaulinius karus, užkariavo Europą ir Europos valstybes suvarė į JAV koloniją vadinama Europos Sąjunga, dabar sukėlė visus karus Artimuosiuose Rytuose, daro spalvotas revoliucijas — tai yra valstybių perversmus ir stato valdžion savo marionetes. Taigi banksteriai treniruotis pradėjo apiplėšinėdami ir žudydami savo sąjungininkus pietines valstijas, o dabar apiplėšinėja visą pasaulį. Rugsėjo 11-sios teroro aktas buvo reikalingas, tam kad JAV vyriausybė galėtų panaikinti dar likusias JAV piliečių teises — taip ir buvo padaryta, kongresas priėmė Patriotinį Aktą, kuris JAV spectarnyboms leido klausytis amerikiečių telefonų pokalbių ir skaityti el.paštą ir susirašinėjimą be teismo leidimo. Todėl dabar Amerikoje klausomasi visų ir skaitoma visa korespondencija. O taip pat rugsėjo 11-sios teroro aktas labai pasitarnavo Amerikai pradėti visus dabartinius karus Artimuosiuose Rytuose.

Banksterių niekas nerenka, todėl JAV yra banksterių diktatūra, o visiems žmonėms banksterių valdoma žiniasklaida pučia miglą, kad Amerikoje yra pati tikriausioji demokratija. Lygiai tokią pačią butaforinę demokratiją Amerikos banksteriai įvedinėja visose demokratizuojamose valstybėse. Paskutinis pavyzdys Ukraina — ją demokratizavus į valdžią atėjo milijardieriai-oligarchai.

 Kova Amerikoje dar nesibaigė. JAV valdantysis elitas labai intensyviai ruošiasi pilietiniam karui. Jau pastatyta daugiau kaip 700 konclagerių. Kol kas jie tušti, bet jei nebūtų planuojama užpildyti, tai ir nestatytų… Apie konclagerius internete yra daug medžiagos, todėl apie juos daugiau nerašysiu. Pietiečiai kviečia ginkluotis. Jei rudenį iš tikrųjų Kinija paleis SWIFT′o, Pasaulio Banko ir Tarptautinio Valiutos Fondo analogus, tai tokiu žingsniu sulaužys JAV FRS pasaulinį monopolį spausdinti pasaulio pinigus dolerius, o vietoj dolerio pasauliniu pinigu pradės darytis Kinijos juanis. Tada iš tikrųjų yra didelis pavojus, kad JAV banksteriai gali sukelti pasaulinį karą arba jų biznis (tiksliau pasaulio apiplėšinėjimas) turės žlugti. Žlugus banksterių galybei Amerikoje tikrai gali kilti pilietinis karas, kuriam kaip sakiau banksterių elitas intensyviai ruošiasi.

 Pietų Lygos laikraščio straipsnius išverčiau todėl, kad jie nuostabiai puikia tinka Lietuvai. Lietuva nuo pat 1990-jų tapo JAV banksterių kolonija, todėl viskas eina tik blogyn. Teisingai sako JAV pietiečiai — nėra ko laukti, nes niekas nepagerės. Reikia imti pavyzdį iš Pietų Lygos. ES Briuselio biurokratai visiems sąjungos nariams primetinėja savo valią — pavyzdžiui, juvenalinė justicija, homikų teisės ir homikų šeimos, visokių valkatų iš Afrikos ir Azijos apgyvendinimas… Briuselis nori visas Europos tautas suintegrutoti (t.y. suėsti) ir iš europiečių tautų mišinio su azijiečiais ir afrikiečiais pagaminti velniai žino kokį Europos pilietį. Ar dėl to kovojome už nepriklausomybę, kad leistumėmės suėdami ES′o banksterių?

 straipsnius iš JAV spaudos vertė ir juos komentavo

Pranas Valickas

Šauksmas

Leave a Reply