Michailas Chazinas į Putino pranešimą

Tai, kad kriziniai reiškiniai pasaulyje auga jau, tai jau visiems aišku, net gi ir toks ne pats didžiausias intelektualas, Didžiosios Britanijos ministras Kameronas, pasakė, kad mūsų tuoj tuoj laukia didelė eilinė krizė ir pagal isteriją, kuri pas skirtingus vakarų lyderius taip pat matoma. Bet kokiu atveju, kai Frau Merkel iš kart po spaudos konferencijos Brizbene, pradeda kalbėti apie tai, kad reikia forsuoti laisvosios prekybos zonos kūrimą tarp Europos Sąjungos ir JAV, po kurio vakarų Europoje įvyks baisi deindustrializacija, kurią ta pati Europa surengė  Bulgarijoje ar Pabaltijy, tai mes suprantame, kad tik labai galingo masto įvykiai galėjo priversti tuo žmones vykdyti tokius pavojingus veiksmus. Dėl to, kad jei situacija daugiau ar mažiau vystytųsi normaliai, jie gi niekada to daryti nesiryžtų, tai per daug stiprus smūgis per jų statusą ir taip pat poziciją. T.y. kitais žodžiais tariant, visi jau supranta, kad ilgalaikių pasekmių jau nebus, nes įvyks kažkokie įvykiai, kurie viską, kas buvo anksčiau apsakyta, nurašys visiškai.

Michailas ChazinasO kas gi tai per įvykiai? Čia reiktu paaiškinti, kas vyksta iš ekonomikos pozicijos. Reikalas tas, kad šiuolaikinis ekonomikos modelis — tai BrettonWoods finansinės ekonominės sistemos modelis. Dauguma mano, kad BrettonWoods sistema numirė po rugsėjo 11, po 1971 rugpjūčio 15d. taip? Kai JAV paskelbė antrą defoltą dvidešimtame amžiuje, atsisakius keisti dolerį į auksą. Bet iš tiesų taip nėra, iš tikrųjų BrettonWoods sistema — tai Dolerio zonos plėtimo modelis. Šiai sistemai buvo sukurti specialūs institutai – TVF, Pasaulio Bankas ir GTT, tarifų ir prekybos susitarimai, kurie šiandien vadinasi PPO ir tie institutai niekur nedingo, jie apsprendžia BrettonWoods sistemos modelį, kurio esmė yra tame, kad visi aktyvai pririšami prie dolerio, t.y. kitais žodžiais šiuolaikinės ekonomikos modelis surėdytas tokiu būdu: tai yra pajamų perskirstymo mechanizmas, kuris atsiranda nuo to, kad Federalinė Rezervo Sitema JAV spausdina Dolerį, remdamasi naujais aktyvais, kurie į Dolerio sistemą įeina. Iš pradžių tai buvo vakarų Europa, po to Japonija, Taivanis, Singapūras. Po to Korėja, po to Kinija, po to SNG šalys, ir šiandien šis modelis priėjo jo akivaizdų galą, visi aktyvai kurie yra pasaulyje, tame tarp ir nafta, kuri yra Rusijos gelmėse, jau kotiruojasi Doleriais, ji įeina į Dolerio kapitalizaciją tų kompanijų, kurioms tos radimvietės priklauso. Pausalyje daugiau dolerinių aktyvų nėra.

Rezultate paaiškėja, kad Dolerio spausdinti daugiau nebegalima, aktyvų nėra, buvo daromas bandymas padaryti fiktyvius aktyvus, taip vadinamus derivatyvus. Tačiau tapo aišku, kad tai daugiau neveikia, jų yra perdaug ir pelno pasaulinėje ekonomikoje daugiau nėra. Visi šio globalaus proceso dalyviai, tame tarpe ir Rusija, įskaitant ir Kiniją, sako:  draugai, kaip gi taip, o kurgi mūsų dalis? Mes taip nesitarėme. O reikalas tas, kad anksčiau šią emisinį pelną dalino tarp visų. Žinoma, JAV gaudavo daugiau, bet ir kiti gaudavo savo gabaliuką, taip pat ir Rusija per aukštas energijos nešėjų kainas, toliau — visų pasaulio šalių elitas galėjo spręsti, ar vogti iškart viską, kaip tai vyksta, pavyzdžiui, Nigerijoje, ar kaip nors dalintis su savo tautomis. Bet situacija, kai neduoda nieko, netenkina kategoriškai niekieno. Dar daugiau. Ryšium su ekonominių problemų pradžia Jungtinėse Amerikos Valstijose jie pradėjo BrettonWoods finansinę sistemą naudoti tam, kad ne duoti, o atvirkščiai – atiminėti. Tam, kad išgelbėtų pirmiausia savo ekonomiką. Šia prasme labai parodomieji yra Jungtinių Amerikos Valstijų rinkimų rezultatai. Nes šie rinkimai buvo kova tarp dviejų koncepcijų. Pirma koncepcija – gelbėti pasaulinę finansinę sistemą JAV resursų sąskaita, t.y. kitais žodžiais nežiūrint į nieką, visiems ką nors duoti. Arba kitas variantas – gelbėti Amerikos ekonomiką  visų kitų sąskaita, t.y. atimant iš visų JAV naudai. Ir laimėjo būtent antra koncepcija  JAV rinkėjų tarpe asocijuojasi su Respublikonų partija, t.y. kitais žodžiais mes žengėme į pasaulį, kuriame daugiau trečiojo pasaulio šalims, kitaip tariant, ne JAV šalims Dolerio investicijų daugiau nėra ir nebus, o atvirkščiai, kapitalai trauksis atgal į JAV.

Šioje situacijoje, kuri netenkina nieko, tikėtis, kad bus stabilumas – neįmanoma. Ir šioje situacijoje greičiausiai visi pradės vienaip ar kitaip tą stabilumą siūbuoti, ir tas jau prasidėjo. JAV, suprasdamos visą šios situacijos beviltiškumą, kažkaip bando rengti kokius tai ritualinius veiksmus. Obama, kaip mes žinome, buvo alternatyvaus sprendimo šalininkas, t.y. jis manė, kad geriau gelbėti pasaulį o ne tik JAV, ir pralaimėjo. Ir šioje situacijoje aš labiau linkęs manyti, kad  sprogimas, kuris pilnai suplėšys šios BrettonWoods sistemos likučius , įvyks pakankamai greitai, gal net per artimiausius pusantrų metų.

Vidinis konfliktas Rusijoje šiandien greičiausiai bus sukoncentruotas Prezidento pranešime, būtent dėl tos priežasties sklando atkaklūs gandai, kad vyksta dviejų jėgų kova ir ruošiami du variantai, bet kokiu atveju alternatyvūs ekonominei pranešimo daliai.

Situacija tokia,kad yra liberalinė grupė, kuri yra BrettonWoods modelio t.y. TVF, šalininkė. Jie išskirtinai dirba pagal TVF šablonus. Todėl laukti, kad štai Nabiulinas ar Liukaivas, Šuvalovas, Dvarkovičius  parems ir palaikys Rusijos ekonomiką neįmanoma, nes jie gauna instrukcijas, kurias ir vykdo. O  logika pas juos labai paprasta, jie sako: draugai, žiūrėkit, mes gi gaudavome savo kąsnį, kam mums tą modelį griauti? Ir sutikti su tuo, kad šio kąsnio mes daugiau negausim, dėl to kad to kąsnio išvis nėra, jie negali. Nes vienintelis jų konkurencinis pranašumas, lyginant su kitais žmonėmis — tai galimybės susišnekėti su TVF, t.y. jei TVF BrettonWoods sistemos rėmuose nieko neduoda, šitie žmonės išvis nereikalingi. Dėl šios priežasties jie bet kokia kaina bando išsaugoti šios sistemos likučius, o ar jie supranta, ar nesupranta, kad to išdavoje iš mūsų ištraukia kapitalą ir blogina mūsų padėtį, aš nežinau.

Gal jei ir supranta, bet su tuo sutikti negali, dėl to, kad jiems po to reiks bėgti kartu su tuo kapitalu, ir kuom gi būti? Smulkiais profesoriais kur nors provincialiuose JAV universitetuose, apmaudu… Jie juk vicepremjerai, Centrinio Banko pirmininkai ir t.t., ir pan, o ten jie — kas? Gyventi vien iš algos? Įsivaizduokite šiuolaikinį Rusijos ministrą, kuriam sakoma, kad reikia gyventi vien tik iš algos ir dar mokėti visus mokesčius. Na, tai tiesiog užribinis cinizmas. Jų supratimu.

Kita atitinkama koncepcija sako, kad reikia daryti atvirkščiai- statyti savo asmeninę regioninę finansinę sistemą. Jeigu  pas mus daugiau nebus Dolerinio investicinio mechanizmo, tai mes turime statyti savo regioninį emisijos centrą ir kurti savo investicijų mechanizmą. Aš apie tai kalbėjau vakar ir užvakar Ostanėje, didelėje konferencijoje, skirtoje pradžios antram industrializacijos penkmečiui. Kazachstane, priešingai nei Rusijoje, importo pakeitimu užsiimama jau penki metai ir priešingai nei Rusijoje, nors startinės sąlygos pas Kazachstaną buvo blogesnės nei pas Rusiją, paprasčiausiai dėl to, kad ekonomika stipriai mažesnė.

Kazachstane +4-5 proc. prieaugio, o mes jau du metai, kaip krentam. Tai yra industrializacijos rezultatas. Vadinasi, mes tą temą aptarinėjome su Kazachstano Prezidentu, buvo toks apskritas stalas, kuris iš pradžių planavosi pusvalandžiui, keturiasdešimčiai minučių,o truko dvi valandas, ir ten buvo pilnai reali diskusija, nes Nazarbajevas realiai uždavinėjo klausimus į temą apie tai,ką galima būtų padaryti. Aš kaip tik ten kalbėjau, kad mums reikalingas mūsų pačių investicinis resursas, dėl to, kad BrettonWoods sistemos rėmuose, mes investicinio resurso daugiau negausime.

Tas ginčas, kuris šiandien vyksta — tai ginčas kaip tik apie tai, kokį kelią rinktis ir dėl to kompromiso būti negali. Todėl sklinda gandai apie tai, kad pranešimą rengia tik administracija, o vyriausybė nedalyvauja. O vyriausybė, tame tarpe ir aukščiausios ekonominės mokyklos, rašo savo liberalią temą apie tai, kad nėra daugiau dievų, išskyrus TVF ir taip pat, na nežinau kas ten jų pranašas, Lagard ar Džanet Ieling.

Kuom viskas baigsis, aš nežinau, bet man visiškai aišku, kad Putino išvažiavimas iš Brizbeno susijęs ne su tuo, kad jį ten įžeidė. Jūs man atleiskit, žinoma, bet žmogus, kuris pagal išsilavinimą yra Spectarnybų atstovas, paruoštas jau nuo vaikystės, kad į tai nereaguoti. Jis iš ten išvažiavo ne dėl to, kad jį įžeidė, jis iš ten išvažiavo dėl to, kad su tais žmonėmis kalbėti beprasmiška, dėl to, kad jie nenori ir negali šnekėti apie realias krizės problemas, dėl to, kad jie žaidžia tam tikrą spektaklį. Kodėl jie tai daro, ar tai dėl to, kad jie — marionetės, kažkieno pastatytos, šnekėti reikia su jų lėlininkais, ar tai dėl to, kad jie paprasčiausiai nieko nesupranta, tai jau atskiras klausimas. Aš linkęs manyti, kad jie greičiausiai būtent marionetės, bet ne kokios tai lėlininkų politikos rėmuose, o tam tikrų žaidimo taisyklių rėmuose, santykinai kalbant, liberalinis politkorektiškumas. Šitame žaidime taip nusistovėjo, kad iš jo iššokti jau niekas negali, kaip voverė rate. Jie sukasi tame rate ir nieko negali padaryti, ir dėl to su jais kalbėti beprasmiška.

Todėl dabar reikia kurti alternatyvius modeliusir visai pamiršti ir apie Europos Sąjungą, ir apie JAV kuriam laikui, dėl to, kad ES jau tikrai negyvybing. Kaip ji byrės- tai atskiras klausimas. Greičiausiai pabandys ją išsaugoti, darant ją dvilaiptelinę, t.y. ten bus dalis vakarinės Europos, senoji ES, kuri pirmos rūšies, o Rytų Europa bus antros rūšies iki pilno išėjimo ir visiško jos atsisakymo. Visumoje aš manau, kad šią temą galima uždaryti, FrauMerkel pasakius, kad reikia forsuoti Laisvosios Prekybos zoną su JAV. Taip ji faktiškai padėjo kryžių ant ES, apie ją galima pamiršti.

Iš tikrųjų, tas aštrus konfliktas, tarp provakarietiškų ir Eurazijietiškų jėgų, kuris jau nuo devyniasdešimtųjų pradžios buvo Rusijoje, šiandien pirmą kartą išėjo į tą lygi, kuriame anti-TVF jėgos, na ne tai kad susilygino su liberaliosiomis, bet bent jau jų balsas girdimas, ir šiandien mes iš tikrųjų pamatysim, kiek liberalios jėgos gali visuomenėj pristatyti bent kokį argumentą. Iki šios dienos visi argumentai, kuriuos jie teikė, buvo argumentai valdžiai, jie sakė – draugai, mes susikalbame su TVF ir dėl to jūs turime mus laikyti. Šiandien jau aišku, kad TVF nieko neduos ir vadinasi, kad naujus argumentus turi pristatyti visuomenei, ką jie gali pristatyti? Švietimo naikinimą, medicinos naikinimą, pensijinės sistemos naikinimą, bankinės sistemos naikinimą, faktiškai viskas, prie ko prisiliečia liberalai, virsta griuvėsiais, ir jei RF Prezidentas savo pranešime išrinks liberalinį variantą, tai aš bijau, kad jo valdžia pavirs į griuvėsius.

Vertė

Alenas Kostiugovas

Šaltinis:

Šauksmas

На русском 

Добавить комментарий