Migracijos krizė mūsų sąskaita

Briuselis skiria šimtus milijonų eurų kovai su masinės migracijos priežastimis, vienok, būtent už tuos pinigus žmonės iš neturtingiausių valstybių ir bėga į ES. Europos kovos su nelegalios migracija programos neturi konkrečių tikslų ir labai nenuoseklios. Tokią išvadą padarė Europos auditorių rūmai, išnagrinėję, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai.

1021194914

„Dažnai sunku įvertinti finansavimo rezultatus, nes tikslai apima per daug platų tematinį ir geografinį spektrą, kas apsunkina įvertininimą pagal objektyvius kriterijus, – pažymima auditorių ataskaitoje. – Ištirtų projektų pagrindu galima padaryti išvadą apie jų nežymų vaidmenį gražinant žmones į tėvynę“. Taip pat buvo sukritikuotas naujas pinigų paskirstymo principas. Dabar juos stengiasi atiduoti į rankas „mažiems žaidėjams“ – atstovams pilietinės visuomenės arba žemiausioms valdžios struktūroms. Tačiau pinigai, atiduoti į „mažas“ rankas, lieka tarp saviškių ir nedaro kokio nors poveikio į migracijos procesus. Be to, nepriklausomų ekspertų nuomone, efektas yra, bet jis yra neigiamas. Tikėtina, kad, vos tik gavę europinius grynuosius, „paprasti žmonės“ surenka gimines, draugus ir pirmai galimybei pasitaikius bando išvykti iš šalies. Vietoj to, kad pagerinti gyvenimo sąlygas tėvynėje, jie eilėje atvejų linkę investuoti nukritusius ant jų galvų pinigus į nelengvą kelionę į Europos Sąjungą. Tokiu būdu, mūsų pinigai, atiduoti neva gyvenimo pagerinimui, kad sumažinti srautą pabėgėlių pas mus, leidžiami, kad pabėgti ir nusėda nusikaltėlių kišenėse, transportuojančius migrantus į Europą.

boatpolit

Net jei lėšos ir pasiekia savo pagrindinį tikslą ir pagerina potencialių migrantų gyvenimo sąlygas, perspektyvoje tai tik sustiprina norą išvykti į Europą. Taip, humanitarinė „pagalba bus, gali būti, vienkartinė ir neišspręs sisteminių problemų. Tyrimas, atliktas Oksfordo universitete, parodė, kad pagerinimas vystymosi atveda ne į migracijos sumažėjimą, o į migracijos padidėjimą“- pripažįsta atstovė labdaringos organizacijos Oxfa Sara Tesorieri.

Iš viso nuo 2016 metų pradžios Europos komisija skyrė 300 milijonų eurų kovai su migracijos priežastimis. Iš jų apie 78 milijonus eurų gavo Pietų Sudanas: 46 milijonus mokytojų ruošimui, 20 milijonų sveikatos apsaugai, 12 milijonų finansų sistemos palaikymui. Etiopija ir Somalis gavo atitinkamai po 67 ir 50 milijonus eurų, pagrindinai grįžtančių migrantų gyvenimui sutvarkymui.

Kovai su migracija jau skirta 2 milijardai eurų, taip kad iš Europos komisijos reikia laukti naujų iniciatyvų šioje srityje.

Šaltinis

vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply