Naujienos iš kurorto: Ką reiškia erelio tatu ant ministrės užpakalio?

Petro Gulbinsko feljetonas

Moters kūnas, paprastai, žadina jaunų ir sveikų vyrų fantazijas. Narsusis kareivis Šveikas tapo liudininku kas vakarą pasikartojančio reiškinio, kuomet jo pulko karininkai, artileristai, į šokančias varjetė šokėjas, kažkodėl nedėvėjusias kelnaičių, žiūrėdavo sėdėdami pirmose eilėse pro lauko binoklius!

9999Bočiai pasakoja, kad jų jaunystės laikais vyrai mėgdavę nuo Palangos tilto pro binoklius stebėti besimaudančias ir per bangas šokinėjančias gracijas. Vyrų patogumui tas pliažas, tuomet, buvo visai arti tilto, bent jau pro binoklius taip atrodydavo.

Šiuolaikinį Lietuvos gyventoją, prisisotinusį visokių vulgarybių, kuomet nuogą, kokio olando pasturgalį galima pamatyti atgręžtą net į Vilniaus Katedrą, mažai kuo nustebinsi.

Tuo labiau nustebau, kai išgirdau savo draugo, poilsiavusio viename kurorte, pasakojimą. Štai ką jis man rėkte išrėkė didžiai sujaudintu balsu į telefoną:

 • Žvalgausi aš per binoklį į jūros tolius ir matau… Erelį, bet ne danguje sklenžiantį, bet ant vienos gracijos minkštosios dalies išpieštą.

 • Na, tai kas čia tokio, dabar madinga ant kūno dalių visokius vaizdelius piešti, – atsakau aš jam.

 • Taip tai taip, bet ta minkštoji dalis, ant kurios pavaizduotas erelis, ne ant paprasto asmens, bet ant viešo! perrėkdama žuvėdrų klykavimus atsakė man draugas.

 • Ką turi omeny, sakydamas „viešo asmens“, gal intymias paslaugas?

 • Visai ne, viešo, kad tai žmogus iš kabineto!

 • Kokio dar kabineto? Stomatologijos, o gal urologijos?

 • Iš ministrų… – visai tyliai, kad niekas, matyt, neišgirstų, sukuždėjo draugas.

 • Reikėjo nufotografuoti, – tariau jam.

 • Neturėjau po ranka fotoaparato su galingu objektyvu, per žiūroną pamačiau…

Užminė jis man galvosūkį, lygtį su keturiais nežinomaisiais. Mano fantazija ėmė kurti vaizdus, kaip visa tai turėtų atrodyti ir ką reikšti?

1365093722_miks-chiks022

Jei švietimo? Bet ne, tik ką paskyrė, kokios ten tokiam užimtam žmogui atostogos? Tai gal žemės ūkio? Irgi negali būti. Už šimto, o gal ir mažiau kilometrų nuo Vilniaus Lukošenka šienauja, bulves kasa. Ne jau, ministrė tikrai laukuose pluša, negi nuo Backos atsiliks?

O gal socialinės apsaugos? Bet ar Lietuvoje yra socialinė apsauga, neteko girdėti apie tokį keistą reiškinį, kokia džiunglėse socialinė apsauga, anekdotas, kaip Baltarusijoje jūrų ministerija?…

Bet staiga… trinktelėjo kaip žaibas… Kas virš vaikų apsaugos sklandė kaip erelis, kas padėjo pedofilams Neringą sulesti?.. Taip suspaudė širdį… Griebiau telefoną ir skambinu į polikliniką, pas kardiologą bandau užsiregistruoti.

 • Artimiausias registracijos laikas… po pusantro mėnesio, – atsako malonus registratorės balsas.

 • O jei aš iki to laiko numirsiu? – klausiu jos.

 • Galite nors ir šiai dienai, bet tik už savo pinigus.

Paskutinės abejonės išsisklaidė. Dabar tikrai žinau, ant kurios ministrės sėdynės erelio tatu mano draugas pamatė, kodėl būtent ją į šį postą geri vyrai pasodino! Ogi tam, kad nemokamą mediciną, konstitucijos mums garantuotą, kaip erelis, plėšrūnas, galutinai nagais sudraskytų ir sulestų.

O gal mano draugas ne tą užpakalį per žiūronus pamatė, gal ne ministrės? Gal suklydo, gal žiūronai blogi buvo? Bet koks skirtumas, galvoju, kieno tai buvo užpakalis, vistiek mums valdžia kasdien jį rodo.

 Šauksmas

Leave a Reply