Nepamirškime (video)

Lietuva ne tik Daukanto aikštė ir Gedimino prospektas, kur susikaupę karo kurstytojai, neadekvatūs karo isterikai, JAV marionetės. Lietuva tai ir protaujantys žmonės, kurie supranta, kad kurstomas karas gali būti paskutinis Lietuvos istorijoje. Liks JAV, liks Rusija, liks Kinija, o mažytės išsivaikštančios Lietuvos neliks.

Daina ši ne šedevras, dainininkas ne La Skalos solistas, bet būtent taip apkasuose ir žieminėse dainavo Lietuvos partizanai, Lietuvos patriotai. Daugiau širdimi, daugiau jausmais, daugiau sielos virpesiu dėl mylimos tėviškės likimo.

Šauksmas

Leave a Reply