Noamas Chomskis: „Pasaulis artėja prie bedugnės“

Print Friendly, PDF & Email

Jį laiko vienu didžiausių intelektualų pasaulyje. Chomskis ir toliau, nepaisant to, kad jam šiuo metu jau 86-eri, nenuilsdamas protestuoja prieš neteisybę ir kovoja prieš Vakarų pasaulį.

Noamo Chomskio interviu euronews televizijos kanalo  programoje „Globalus interviu“


screen-shot-2015-04-21-at-22-24-24Pagrindiniai Chomskio teiginiai:

„Kalbant globaliai, mes artėjame prie bedugnės ir esame pilni ryžto į ją kristi, tai radikaliai mažina mūsų perspektyvas oriai išgyventi“.

„Iš tikrųjų jos yra dvi (bedugnės). Pirma – tai ekologinė katastrofa, kuri neišvengiama, ir mums liko labai mažai laiko, kad ką nors pakeistume. Mes judame neteisinga kryptimi. Antrajai – jau 70 metų. Tai atominio karo grėsmė, kuri šiuo metu auga. Jei jūs atidžiai nagrinėsite šią problemą, tai suprasite, kad mes iki šiol išgyvenome tik per stebuklą“.

„… Absoliuti dauguma mokslininkų pripažįsta, kad iškasamą kurą reikia palikti žemėje tam, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai turėtų padorias perspektyvas. Tačiau institucinės mūsų visuomenės struktūros daro spaudimą, kad būtų išgaunamas kiekvienas lašas iš žemės gelmių. Klimato kaita artimiausioje ateityje bus katastrofiška, ir mes judame šios bedugnės link“.

„Aš palaikau derybas su Iranu, tačiau šios derybos iš esmės yra klaidingos. Yra dvi šalys, kurios siautėja Artimuosiuose Rytuose, nuolat vykdo agresijas, skatina terorizmą ir neteisėtus veiksmus. Jos abi turi branduolinio ginklo atsargas“.

„JAV ir Izraelis. Dvi pagrindinės pasaulio branduolinės valstybės. Būtent todėl tarptautinėse apklausose, kurias vykdė JAV sociologinės tarnybos, absoliuti dauguma žmonių  JAV įvardijo pačia didžiausia grėsme pasaulyje. Nei viena šalis negali su ja lygintis. Įdomu, kad JAV žiniasklaida atsisakė publikuoti šiuos duomenis“.

„Iranas labai mažą savo biudžeto dalį skiria kariniams tikslams, net ir įvertinus regiono specifiką. Irano strateginė doktrina yra gynybinio pobūdžio. Ji numato ilgalaikį „susilaikymą“ nuo puolimo, kuris būtų pakankamas, kad diplomatai sugebėtų viską išspręsti derybų keliu. O JAV ir Izraelis nenori taikytis su šiuo „susilaikymo“ faktoriumi. Nei vienas adekvatus strateginis analitikas nemano, kad Iranas kada nors panaudos branduolinį ginklą. Jei Iranas būtų pasiruošęs tai padaryti, ši šalis paprasčiausiai išnyktų. Nėra jokių požymių, kad Iraną valdantys religiniai asmenys nori sunaikinti viską, ką jie turi“.

„Daugelyje pasaulio vietų JAV sistemiškai, viešai, atvirai – tai, ką aš kalbu, yra visiems prieinama informacija ir mes visi apie tai žinom, – vykdo reguliarias žmonių žudymo kampanijas, kai tik Amerikos valdžiai atrodo, kad tie žmonės kada nors gali padaryti žalą JAV.  Tai terorą generuojanti veikla. Kai jūs bombarduojate Jemeną ir nužudote žmogų, kuris buvo jūsų taikinys, bet nukenčia ir kiti, kaip jūs manote, kokia bus reakcija? Žinoma, už juo keršys“.

„Kaip ir daugelis lyderių (Vladimiras Putinas) kelią grėsmę savo šalies gyventojams. Jis įvykdė neteisėtus veiksmus, tai akivaizdu. (…) Idėja, kad Ukraina gali prisijungti prie Vakarų karinio aljanso visiškai nepriimtina bet kokiam Rusijos lyderiui. Šios problemos šaknys siekia 1990 metus, kai pradėjo griūti TSRS. Tada kilo klausimas, kas nutiks NATO? Gorbačiovas sutiko leisti Vokietijai vėl susijungti ir įstoti į NATO. Tai turėjo būti abipusiai naudinga sutartis – buvo nuspręsta, kad NATO nė per colį nesiplės į Rytus. Buvo ištarta būtent ši frazė“.

„NATO nedelsdama įžengė į Rytų Vokietiją, o vėliau į valdžia atėjo Klintonas ir išplėtė NATO iki pat Rusijos sienų. Dabar naujoji Ukrainos valdžia, kuri valdo šalį po prieš tai buvusios valdžios nuvertimo, ir naujasis parlamentas balsuoja 300 balsų – už ir 8 – prieš, kad pradėtų stojimo į NATO procesą“.

„(…) Siryza atėjo į valdžią išrinktas tautos, kuri pareiškė, kad daugiau nenori paklusti griaunančiai šalį Briuselio politikai ir vokiečių bankams. Iš tikrųjų šios Briuselio politikos tikslas buvo didinti Graikijos skolos ir BVP santykį. Pusė graikų jaunimo neturi darbo, beveik 40% žmonių gyvena žemiau skurdo ribos – Graikija tiesiog griaunama“.

„Europoje yra rimtų problemų. Kai kurios problemos yra sukeltos ekonominės politikos, kurią vykdo Briuselio ir Europos komisijos valdininkai, o taip pat NATO ir didieji bankai – daugiausia vokiški, rezultatas. Ši politika turi tam tikrą prasmę, vertinant iš jos sumanytojų pozicijų. Iš vienos pusės – jie nori susigrąžinti rizikingus kreditus ir investicijas, iš kitos pusės – tokia politika griauna visuotinės gerovės valstybę, kuri jiems niekados nepatiko. Visuotinės gerovės valstybė yra vienas didžiausių Europos indėlių į šiuolaikinę visuomenę. Tačiau galingieji ir turtingieji šio valstybės modelio niekada nemėgo. Taigi, jų požiūriu, šios sistemos griovimas – teigiama veikla“.

Visą interviu žiūrėkite čia:

Angliškai

Rusiškai

Noamas Chomskis arba Noamas Čiomskis (Noam Chomsky, 1928 m. gruodžio 7 d.) – amerikiečių lingvistas ir politinis aktyvistas. Dėsto MIT, Lingvistikos ir filosofijos departamente. JAV Mokslo akademijos narys.

Pagarsėjo sukūręs generatyvinę gramatiką bei eksperimentiškai pademonstravęs tam tikrus įgimtus žmonių kalbinius sugebėjimus (tipinės sakinių konstrukcijos, sudaromos kalbėti besimokančių vaikų). N. Chomsky darbai padarė didelę įtaką psichologijai, ypač – sugriaunant klasikinę Burrhus Frederic Skinner biheviorizmo teoriją.

Naom Chomsky yra kairiųjų politinių pažiūrų. Vakarų šalyse jis pagarsėjęs dėl savo griežtos JAV politikos kritikos. Naom Chomsky yra žinomas ir kaip politinis aktyvistas, atvirai reiškiantis nuomonę apie politinius įvykius JAV ir pasaulyje. Pasak mokslininko, jo pažiūros yra nepatogios įtakingiesiems, dėl šios priežasties jis laikomas JAV politiniu disidentu.

ekspertai.eu

Šauksmas

 

Leave a Reply