O kiekvieną Michelį demokratiškai pervadins į Mustafa

KP speciali korespondentė Darja Aslamova aiškinasi, kame migrantų sukeltos betvarkės Vokietijoje priežastys. Pateikiame sutrumpintą autorės interviu su Hansu Veberiu, politikos ekspertu ir aktyvistu. Save jis vadina tiesiog „patriotu“.

big (6)

<…>

Jūsų meška- visai logiška meška

Štai matote. Jūsų meška – visai logiška meška. O štai vokiškas Michelis- tiesiog vaikinas valstietis, ir jis naudingas bet kam, kas moka gerai skalauti smegenis. Jeigu jį teisingai orientuoti, jis eis užkariauti Europos arba marširuos į Rusiją, į savo pražūtį.

„Kol neatėjo pabėgėliai, vokiečiai klusniai žiūrėjo televizorių, per kurį rodoma šimtaprocentinė amerikoniška propaganda, ir niekas netgi įsivaizduoti negalėjo, kad pasaulyje egzistuoja kiti žodžiai ir kitos idėjos. Pas mus nuo 1960-ųjų egzistuoja griežta žurnalistų selekcija. Nei vienas protingas žmogus su nepriklausoma nuomone tiesiog neturi šanso gauti darbo“.

big (1)

<…>

„Bet tokie žmonės naudingi valdžiai, – tęsia ponas Veberis. – Iki pabėgėlių Vokietijoje visi miegojo, ir niekas nieko nejaudino. Pirmieji ėmė kelti pavojaus signalą rytų Vokietijoje, kur ir atsirado organizacija „Pegida“. Pastebėkite, jie nepasisakė prieš migrantus. Jų protestai neturi nieko bendro su pabėgėliais. Jie tiksliai pareiškė: mes nenorime, kad mus valdytų islamas, ir mes norime likti tokiais, kokiais esame. Bet vakarų Vokietijoje jau išaugo karta agresyvių „antifašistų“, kuriai įteigė, kad Vokietija turi tapti spalvota, pabėgėlius reikia pasitikti su gėlėmis stotyse, o visi, kas galvoja kitaip, – tai nacistai. Jūs galite įsivaizduoti, kad Rusijoje per Raudonąją aikštę eitų jaunų žmonių grupė, vadovaujama spalvoto politiko, su plakatu: „Rusija – tu stora riebi Kiaulė“. Juos, tikriausiai tuojau pat sulaikytų policija“.

„Kokia policija?“- sakau aš. – Juos sumuštų paprasti piliečiai dar iki to.“

Bet kodėl gi Europa vykdo savižudybę?“

„Bet kodėl Europa vykdo savižudybę? – klausiu aš. Netgi TVF, pagal pačius kukliausius vertinimus, prognozuoja atvykimą per sekančius dvejus metus keturių milijonų migrantų, ir visi jie veržiasi į Vokietiją!“

„Jūs girdėjote apie Kudenchove-Kalergi?“

„Žinoma. Tai austrų grafas, kuris vadinamas Europos Sąjungos tėvu. Agitavo už sienų Europoje likvidavimą ir nacijų sulydymą, vieningą valiutą ir piliečių vienybę. Savotiškas anti-Hitleris. Tas kovojo už rasės grynumą ir žydų sunaikinimą. Kalergi, priešingai, skaitė, kad europinę rasę būtina praskiesti kitomis tautomis. Jis svajojo, kad „ateityje eurazinė-negroidinė rasė, panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų skirtingumą asmenybių skirtingumu“. Skirstė žmoniją į „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“. Prie pastarųjų priskyrė žydus, skaitydamas, kad būtent jie taps valdančiuoju Europos elitu. Dabar ES kala garbės medalį Kudenchove-Kalergi garbei, kuriuo, tarp kitko, apdovanota ponia Merkel“. (Ir ne tik, už ilgametį Lietuvos naikinimą juo 2015 metais apdovanotas Vytautas Landsbergis. A.L.)

IMG_0611

„Tai kas jus stebina? – sako ponas Veberis. – Viskas vyksta planingai. Masinis migrantų antplūdis faktiškai sunaikins ir praskies Europos nacijas. Kavos spalvos vaikai, ir vokiečių moterys, kurios neva laukia afrikiečių vyrų, kurie padarys jas laimingomis“.

„Bet tai sukels Vokietijos sunaikinimą, o po jos subyrės ir kitos valstybės!“

„Suprantama. Bet Vokietija – okupuota teritorija ir neturi nepriklausomos politikos. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos mes iki šiol neturime taikos sutarties! Jeigu po Pirmojo pasaulinio mes pasirašėme žeminančią Versalio sutartį, tapusią Antrojo pasaulinio karo priežastimi, tai dabar pas mus nėra jokios sutarties. Kiekvienais metais Vokietija išmoka 30 milijardų eurų už okupaciją. Tai užfiksuota biudžete – amerikonų bazių išlaikymui, tame skaičiuje pačios didžiausios – Ramšteino“.

„Yra dar slaptas kanceliarijos aktas, – sakau aš,- Nejaugi niekas nežino, kad iš tikrųjų ten parašyta?“

„Suprantama, žino. Kiekvienas vokiečių kancleris dar prieš priimdamas priesaiką privalo pasirašyti taip vadinamą Kancler-akt. Jo turinys buvo saugomas visiškoje paslaptyje, kol apie jį nepapasakojo ypatingų reikalų ministras (1972 — 1974) Etonas Baras, artimas Villi Brandto žmogus. Jis matė jį savo akimis. Jis greitai numirė, bet ne todėl, kad atvėrė paslaptį. Ne, jis skubėjo atverti žmonėms akis, nes žinojo, kad greitai mirs. Kiekvienas vokiečių kancleris turi pasirašyti, kad jis tiesiogiai pavaldus Amerikos kongresui ir Amerikos prezidentui ir nieko negali padaryti, kas pakenktų Amerikos interesams“.

(Be to, slapta 1949 metų sutartis tarp sąjungininkų ir Vakarų Vokietijos numato, kad sąjungininkai valdo vokiečių laikraščius, radio ir televiziją iki 2099 metų, o taip pat saugoja Vokietijos aukso atsargas JAV. -D.A.)

„Bet išeina absurdas! Amerika okupavo VFR, o VFR po tarybinės armijos išvedimo okupavo VDR!“

„Viskas teisingai. VDR viską prarado. Kada rytiniai vokiečiai nusprendė atiduoti savo šalį, kad tapti dalimi bendros Vokietijos, jie turėjo stambią gamybą, darbo vietas, nemokamą socialinę pagalbą ir sveikatos apsaugą. Kolis žadėjo jiems geresnį gyvenimą ir pilnai juos apiplėšė. Visa gamyba Rytų Vokietijos, kad išvengti konkurencijos, buvo sunaikinta. Kolis tiesiog padarė žemę plokščia, 40 procentų geriausių žemių dabar priklauso užsieniečiams, kurie užsėja juos genų modifikuotomis saulėgrąžomis“.

„Išeina, kad vakarų ir rytų vokiečiai — priešai?“ – nustembu aš.

„Mes ne priešai. Mes idiotai, kuriais manipuliuoja. Prieš du metus aš perskaičiau ataskaitą vieno Oksfordo instituto apie tai, kad Vokietijoje taps bedarbiais 50-51 procentų darbo jėgos. Kas tai gali žinoti? Nobelio laureatai? Bet kur gali staiga išgaruoti 20 milijonų darbo vietų? Ir štai prieš mėnesį gavau atsakymą. Vokietijoje puiki ekonomikos struktūra. Daugiau 80 procentų sudaro mažos stiprios įmonės. Ir tik 15 procentų — stambios, pagrinde automobilių pramonė. Bet 50 procentų nedidelių privačių įmonių šimtais gijų surištos būtent su stambiomis įmonėmis, atlikdamos joms užsakymus. Sunaikinkite Vokietijoje automobilių pramonę, ir jūs sunaikinsite 50 procentų darbo vietų. Ką daro amerikonai? Jie spausdina iš oro pinigus ir superka visas perspektyvias įmones visame pasaulyje už popierių vadinamą doleriais. Bet ant „Folksvageno jie suklups. Yra kontrolinis paketas, kuris priklauso MAŽUMAI. Tada amerikonai sugalvojo kitą ėjimą: jie apkaltino kompaniją oro teršimu ir padavė ją į teismą. Sukėlė neįsivaizduojamą skandalą. Išėjo į atsarga autokoncerno pirmininkas. Štai dabar aišku, kaip JAV sunaikins vokiečių pramonę ir 20 milijonų darbo vietų. Tai, ko jie nesugebės nupirkti, jie sumaišys su purvu, sunaikins, o po to nupirks už skatikus“.

<…>

vertė Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply