Olegas Titorenko: mes nuolat gauname nurodymus iš Centro

Print Friendly, PDF & Email

Praėjo jau dvi savaitės nuo neteisėtų kratų Lietuvoje. Prokuroras Minkevičius jau galimai pergyvena, kad negali ištesėti savo pažado ką nors apkaltinti per savaitę. Suprasdami nepavydėtiną jo padėtį, mes su prisipažinimo ir nusikalstamos veiklos įsrodymais, teisėsaugai atidavėme pagrindinį nusikalstamos gaujos organizatorių Olegą Titorenko (slapyvardis Lietuvis). Jo prisipažinimą aprašėme straispnyje “Gaminkime bombas ir granatas”.

http://sauksmas.lt/olegas-titorenko-gaminkim-bombas-ir-granatas.html

pries_nato3Vildamasis būti tikrai areštuotas, redakcijos žiniomis nusikaltėlis dar labiau padidino sprogmenų gamybos apimtis. Jo gamykla Dalija jau dirba ir naktimis. Liudininkų pasakojimais, naktimis nuo Titorenko sodybos tvarto pusės, kur užmaskuota spogmenų gamykla, kartais pasigirsta sirenos, panašios į ilgesingą karvės baubimą, garsas. Tas gali signalizuoti apie gamyklos gamybos sistemų perkrovimą. Be to, nusikalstamos grupuotės nariai nesutaria tarpusavyje dėl kovos prieš valdžią taktikos ir strategijos. Vienas grupuotės narys ( slapyvardis Komuniaga) intensyviai bando suburti nusikaltėlių šutvę taikiam pasipriešinimui, o Olegas Titorenko agituoja už ginkluotą kovą. Iš tos kovos jis nusprendė ir pralobti, nes sprogmenų jau nedovanoja veltui, kaip anksčiau skelbėsi (Šauksmui žadėjo padaryti nuolaidą – red.). Vietoje pinigų reikalauja prisidėti prie bombų gamybos, Tą aplinkybę galima vertinti kaip agitavimą prisidėti prie teisėtos valdžios nuvertimo “galimai ne už ačiū”. Gautas lėšas ir vertybes (naujus sprogmenis), jis žada panaudoti naujų savanorių verbavimui, savo mobilių sprogmenų gamybos cechų dauginimui.  Šios teroristinės gaujos nesustabdžius laiku, Lietuvai gresia pilietinis karas ir be jokios abejonės – teisėtos valdžios nuvertimas.

Todėl norėdami padėti prokurorams, dar kartą paskambinome gaujos vadeivai, norėdami išpešti daugiau įrodymų apie teroristo nusikaltamą veiklą.

Šauksmas: – gerb. Vade, ar jūs galite išsklaidyti prokuratūros įtarimus, kad jūs savo veikla kėsinatės į teritorinį šalies vientisumą?

O.Titorenko:  – Nesklaidysiu. Aš tikrai ketinu suskaldyti mūsų šalį – Europos Sąjungą. Pradžiai ketinu atkurti separatistinę nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Vėliau turiu agresyvių imperinių kėslų – ketinu vykdyti žemaičio Pilsudskio sugalvotą planą atkurti Lietuvos teritorijas nuo jūros iki jūros, t.y. išplėsti Lietuvos teritoriją iki buvusios Žečpospolitos ribų, o dar vėliau – ir prijungti prie Lietuvos Rusiją. Tam pasitarnaus kitas žemaitis – Vladas Putinas. Beje, liaukitės mus vadinti teroristais ar separatistais. Mes – sukilėliai.

Š.:- Jūs tvirtinate, kad mes, lietuviai, priklausome slavų pasauliui?

O.T.:- Sudėtinga pasakyti, kas kam priklauso. Greičiau slavų pasaulis priklauso mums. Nes jeigu lygintume su žmogaus kūnu, tai Lietuva nuo senų senovės buvo slavų pasaulio galva, smegenų centras,didžiųjų kunigaikščių gimtinė. Tai kas kam priklauso, ar galva kūnui, ar kūnas galvai? ir tas, ir kitas atsakymai teisingi.

Š.:- Jūs tvirtinate, kad esate lietuvis, mitinguose laikote žemaičių vėliavą, o kalbate rusiškai. Ar nemanote, kad  tokiais veiksmais jūs keliate sumaištį ir kiršinate žmones?

O.T.: – Visiškai teisingai, kiršinu. Per ilgai užsitęsusi  ramybės būsena, t.y. miegas – kenksminga sveikatai. Tą mokslas jau seniai įrodė. Gana miegoti, laikas jau prabusti. O dėl priklausomybės tautybei, atsakysiu taip: Adomas Mickevičius kas buvo? Kiekvienas lietuvis pasakys – “lietuvis”, o lenkas atsakys – kad “lenkas”. Bet pats poetas sakydavo ” Litwa, otčizna moja”, taigi sakydavo lenkiškai, kad jo tėvynė Lietuva. Baltarusiai dabar sako, kad Didžioji Lietuvos kunigaikštystė buvo jų, tik vadinosi ji Lietuva. Taip ir aš – esu grynakraujis lietuvis, bet kalbu rusiškai, nes man taip patogiau. O žemaičių vėliavą laikau, nes čia, Žemaitijoje, gimiau, čia mano Tėvynė. Daug vienas kitam neprieštaraujančių teiginių.

Š.:- Bet daugybė žmonių, kurie vadina save lietuviais, nemėgsta slavų. Kaip jūs ketinate juos paveikti, kad ir jie norėtų save matyti slavų pasaulio dalimi?

O.T.: – Tik agresija. Pagal Wikipediją viena iš žodžio agresija reikšmių– puolimas, turint tikslą ką nors psichiškai paveikti. O meilė juk paveikia psichiką, ar ne? Pradžioje – pasyvūs žvilgsniai ir atodūsiai, kol viena pusė neparodo atsrgią agresijos formą – iniciatyvą. Vėliau ši švelni agresija perauga į fizinius kontaktus, na o galiausiai patys žinote, vaikai gimsta. Žodžiu, be agresijos– nė per kur. Taip ir su tautom.

Kita vertus , žodžiai Slava nuo Šlovė vienas nuo kito skiriasi ne daugiau, kaip duona nuo žemaitiškai ištarto šio žodžio douna. Taigi jei kas nenori būti Šlovingu lietuviu, priklausyti Slavų pasauliui, gali likti ir Nešlovingu lietuviu, gyventi Lietuvoje, bet būti nešlovingu, tik lietuviu. Kiekvienas pats pasirenka, kuo jam būti.

Š.:- Tikiuosi, jūs už demokratines vertybes?

O.T.- Mokinuosi iš prezidentės. Jei jos valdymas- demokratinis, tai aš būsiu dar aršesnis demokratas. Bet kai tik nuversiu teisėtą valdžią, paskelbsiu monarchiją. Tik karalius bus renkamas. Papasakosiu, kaip viskas bus, dabar pas Daliją (bombų gamyklą- red.) reikia eiti, girdėjau, jau sirena užbaubė.

Š.: –Paskutinis klausimas šiandien – ar tiesa, kad savo teroristinei- separatistinei veiklai nuolat gaunate nurodymus iš centro?

O.T.:- Tai čia jau savaime suprantama, negi iš pakraščių? Ar nežinai, kur Europos centras? Taigi prie Vilniaus, specialus technikos parkas ryšiui su viso pasaulio diversantais įrengtas. Visų šalių šlovingieji žemaičiai, vienykitės!

Čia garsusis separatistas, vadinantis save sukilėliu, Olegas Titorenko pokalbį nutraukė, sakydamas, kad skuba pas Daliją (sprogmenų gamyklą).

Pokalbio stenogramą siunčiame VSD, generalinei prokuratūrai ir prašome kuo greičiau šį pavojingą asmenį areštuoti.

Kazimieras Juraitis

Šauksmas

Leave a Reply