Olegas Veksleris: Raudonasis teroras Vokietijoje

Olegas Veksleris gyvena Vokietijoje ir betarpiškai stebi kanclerės Angelos Merkel vykdomą Vokietijos griovimo politiką. Todėl ir suprantamas autoriaus siekis suvokti, kodėl ši politikė vykdo būtent tokią politiką, kur jos vykdomos destrukcijos priežastys. Merkel ir jos aplinkos skandalingas biografijas autorius aprašė straipsnyje „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“. Šį kartą autorius koncentruoja savo dėmesį į Merkel partinės koalicijos finansuojamus banditus, raudonuosius teroristus, „antifašistus“. Tai kas vyksta Vokietijoje „galima pamatyti filme „Kabare“, sako autorius. Visa tai aktualu ir Lietuvai, kur irgi sudėti ir valdžios perimi „Antifa“ – raudonųjų teroristų „gyvačių kiaušiniai“ (A.L.).

e207d963a9ef111e3c0b1743dd93c27e„Demokratija su diktatūros elementais – tas pats, kas vidurių užkietėjimas su viduriavimo elementais“ M.Žvaneckis

Vokietijos Kairiosios partijos suvažiavime Magdeburge Sarai Vagenknecht į veidą metė tortą. Jos pačios partijos aktyvistai, save vadinantys „Antifašistinė iniciatyva „Tortai liaudies priešams“.

Metė todėl, kad Vagenknecht, skirtingai nuo jos kolegų iš partijos vadovybės, dar išlaikė sveiko proto likučius, ko dėka ji reikalavo uždaryti sienas ir užkirsti nekontroliuojamą taip vadinamų „pabėgėlių“ srautą.

MIP sureagavo su užuojauta. Skirtingai negu tada, kai prieš du mėnesius, veidą tortu ištepė Beatrix von Storch, Alternatyva Vokietijai (AfD) Berlyno skyriaus vadovei, ir Albrecgtui Glaceriui, būsimam kandidatui į prezidentus nuo šios partijos.

Tada antpuolį surengė grupė „Peng!“, ir MIP, jeigu ir atkreipė į tai dėmesį, tai aprašė įvykį labai piktdžiugiškai. Įvyko tai, tarp kitko, po kelių dienų po to, kai Kadirovo bendrai ištepliojo veidą tortu Kasjanovui. Matomai, tituškės (samdiniai, organizuojantys provokacijas, A.L.) dalinasi patirtimi pagal devizą „Visų šalių tituškės vienykitės!“ Žymiai blogiau kita: kaip rusiškai-čečėniški bandytėliai, taip ir vokiški yra apmokami valdiškų struktūrų. Be to apmokami visai ne prastai!

Jūs galvojate, kad kažkas iš grupės „Peng!“ nukentėjo? Teisingai galvojate, suprantama, ne. Teismo bylas du kartus per pastarąjį mėnesį bandė sukurpti kaip tik prieš AfD vadovę Fraukę Petri (pagal Sat.1 apklausą, pačią populiariausią šiandien Vokietijos politikę). Abu kartus – tuščioje vietoje, pretekstais, nevertais kiaušinio lukšto. Vieną kartą – dėl to, kad pinigai, skiriami pagal įstatymą jos frakcijos funkcionavimui, jos neva leidžia (o siaube!!) visos partijos funkcionavimui (tiksliau, savo atstovui spaudai), o antrą kartą – už tai, kad ji ir jos kolega lantage padarė lengvai besiskiriančius įrašus dėl jų paimto kredito. Už tai Saksonijos generalinės prokuratūros buvo pareikalauta sukurpti Petri bylą už „priesaikos sulaužymą“. Generalinė prokuratūra atsisakė kelti bylą, pareikšdama, kad tenai nebuvo jokios priesaikos nė ženklo. Bet prokuroras neatlyžo. Jums tai neprimena Navalno bylą, kaip jis „pavogė visą mišką ir priedo prancūziškus kvepalus, o jo draugai „pavogė“ paveikslėlį nuo tvoros? Tiesa, Vokietijoje, tokios baltais siūlais siūtos bylos teismuose paprastai išyra, jei iš viso juos pasiekia. Bet už tai po jų pradžios jie kelias savaites duoda daugybę skambių antraščių spaudoje ir zombinimo dėžėje (internete, TV A.L.). O kada šios bylos nutraukiamos, tai visada vyksta tyliai, kad nesugadinti propagandinį efektą.

Raudonas teroras Vokietijoje – matyt, labiausiai tabuizuota tema šalyje, net labiau tabuizuota, negu islamo teroras ir džichadas, dėl vienos paprastos priežasties: islamo teroro vyriausybė nefinansuoja. Nors retsykiais nutinka, kad ir aukščiausio rango valdininkai reiškia savo nepasitenkinimą šiuo reiškiniu: taip, pavyzdžiui Tiuringijos premjeras Bodo Ramelov pareiškė, kad raudonos tituškės naudoja nacistinius metodus, tai yra SA smogikų metodus.

Bet grįžkime prie grupės “Peng!”, apmėčiusios tortais AfD lyderius. Kaip praneša laikraštis „Bild“, ši grupė egzistuoja už federalio kultūros fondo lėšas, tai yra už mokesčių mokėtojų pinigus (o panaudojimas kultūros fondo lėšų šiems tikslams – tai jau užtraukia paragrafą ir punktą „su ypatingu cinizmui“)! Be to skirta jai dviem metams suma – 150 000 eurų! Už šiuos pinigus galima nupirkti daug tortų, o taip pat video kamerų, kuriomis filmuojamas šie nusikaltimai. Ypač jeigu visa tai vyksta absoliučiai nebaudžiamai ir spaudai to praktiškai nenušviečiant. Išskyrus vos ne vienintelį atvejį: laikraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ šiomis dienomis nelauktai skyrė šiam terorui pakankamai didelį, sąžiningą ir detalų straipsnį „Smurtas prieš AfD: jeigu jis nukreiptas prieš dešiniuosius, tai veikia kitos normos“. Aš jo neperpasakosiu smulkiai, perskaitykite patys (kraštiniu atveju galima išsiversti Google). Ten yra viskas: sprogimai (200 metrų nuo policijos nuovados!), sumušimai, bauginimai (ne tiktai pačios opozicijos, bet ir salių ir aludžių šeimininkų, kur jie renkasi, o taip pat kolegų ir kaimynų), patalpinimas į internetą visų AfD narių asmeninių duomenų su kvietimais vykdyti akcijas prie jų namų ir siekti, kad jie netektų darbo, paišyti ant jų namų svastikas, deginti automobilius, įsilaužinėti į jų butus grobiant jų turtą, daužyti stiklus partijos ofisuose, kaip ir visose patalpose, kurias jie samdo susitikimams, rakinti jų namų vartus klojimų spynomis, mušti policininkus, kurie juos gina, rengti piketus prie jų namų ir butų, statyti grabus su jų pavardėmis prieš įėjimo duris, pilti smėlį ir skaldą prie vartų ir t.t., viską kam pakanka fantazijos pas vokiškus raudonuosius juodašimtininkus. Tai pačiai Beatrix von Storch nuolatos graso nužudymu, du kartus buvo sudegini jos automobiliai, dabar ją apskritą parą saugo policija. Tatjanai Fensterling, kandidatei į Drezdeno merus nuo Pegida, ne šiaip grasino, bet išklijavo 300 plakatų su jos fotografija, adresu, telefono numeriu, kitais duomenimis. Bendrai, kad įsivaizduoti mastą to kas vyksta, peržiūrėkite filmą „Kabare“ ir nesuklysite.

Pakanka pasakyti, kad paskutinis AfD auvažiavimas Študgarte, kuriame buvo priimti partijos įstatai su nuostata, kad islamas nėra Vokietijos dalis ir yra nesuderinamas su Vokietijos Konstitucija, lygiai kaip ir nešiojimas parandžos ir minaretų statyba, priminė karinę operaciją, nes du tūkstančiai ekstremistų paėmė salę, kur vyko suvažiavimas, į apsupties ratą, puldinėjo delegatus, spjaudė į juos, mėtė akmenis ir butelius, rengė sprogimus autobane į Študgartą. Ir visa tai nepaisant į tūkstančius ten buvusių policininkų!

Sužinoti pavardes banditų (kuriuos į suvažiavimą Študgarte suvežė brangiais autobusais su aklimatizacija) nesudaro jokio vargo. Dar daugiau, kad jie ir patys jų neslepia, su pasididžiavimimu pateikdami video ataskaitas apie savo smurtą puslapyje „Indimedia“. Pirmame pateikiamame straipsnyje pavyzdyje iš Chemnitzo kalbama, pavyzdžiui, kad ekstremistai yra nariai alternatyvaus jaunimo centro Chemnitze, bet jų niekas neieško, kad patraukti atsakomybėn, apie tai nėra nei kalbos! Be to, netgi tada, kada jie padaro didelę materialinę žalą valstybei: taip, jie demonstracijose prieš Pegida ir AfD  įprato padeginėti geležinkelio kabelius, rengti gaisrus ir dūmų užtvaras tuneliuose ir išvesti iš rikiuotės ištisus geležinkelio ruožus. Prieinama ir iki pačių rimčiausių nusikaltimų: taip, du kairieji nacistai įsiveržė į Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) nario biurą ir užpuolė jį, sukeldami jam sunkius kūno sužalojimus. Vienas mušė gulintį ant grindų be sąmonės žmogų sunkiu daiktu į galvą ir tuo metu kitas visą tai filmavo ir kalbėjo nuosprendį: „Taip atrodo nuoseklus antifašizmas!”. Vėliau šį video jie patalpino tame pačiame puslapyje „Indimedia“, nei kiek nesirūpindami dėl to, kad juos gali sugauti ir pasodinti į kalėjimą. Jie žino: negali ir nepasodins, priešingai, jie vykdo purviną darbą tiems, kas juos pasiuntė, ir gali tikėtis savo užsakovų palaikymo.

O užsakovai – visas vokiškas valdantysis elitas. Pavyzdžiui, justicijos ministras Heiko Maas ir ministrė jaunimo ir moterų reikalams  Manuela Schwesig. Užėmusi šį postą, frau Schwesig tuoj pat pareiškė, kad jokio kairiojo ekstremizmo neegzistuoja gamtoje ir tuojau pat nukirpo iki nulio lėšas, skiriamas kovai su kairiuoju ir islamo terorizmu, perduodama jas visas kovai su dešiniuoju ekstremizmu. Tai yra atiduodama jas būtent toms pačioms tituškoms, kurios ir rengia visą aukščiau aprašytą smurtą, nes išlaikymas tituškų ir yra pagrindinis elementas „kovos su dešiniuoju ekstremizmu“. Kitais žodžiais, visas mūsų kairysis ekstremizmas legitimizuotas iš paties viršaus, apie ką rašo, tarp kitko, FAZ straipsnio autorius. Būtų naivu galvoti, kad poniai Merkel apie tai neraportuoja. Per metus skaičius kairiojo ekstremizmo nusikaltimų Bavarijoje ir Saksonijoje padidėjo trigubai, reikia manyti, kitose žemėse tendencija maždaug tokia pati. Bet kada valdančiajai biurokratijai gresia išsiskirti su postais ir privilegijomis, tai visos priemonės tinka! Ir pinigų tam negaila, tuo labiau, ne savo, o tautos. Tai darbo žmonėms nėra pinigų, mokesčių nemažino jau keli dešimtmečiai, o „pabėgėliams“ staiga atsirado nei daug, nei mažai 94 milijardai eurų! Štai tituškoms duodamų pinigų taupyti negalima (kaip ir Hamas, Hesbola ir BDS), kas gi apgins gimtąjį valdininkų lovį?

P.S. Po to, kai buvo paskelbtas straipsnis, tituškos rašo man grasinimus ( „Mes tave išaiškinsim ir mes tave surasim!”), dar kartą patvirtindami jo aktualumą…

http://9tv.co.il/news/2016/06/07/226613.html

vertė Algimantas Lebionka

Straipsnio autoriaus cituojamas Frankfurter Allgemeine Zeitung paskelbtas MARKUS WEHNER straipsnis: http://www.faz.net/aktuell/politik/gewalt-gegen-afd-mitglieder-mit-zweierlei-mass-14233720.html

Šauksmas

Leave a Reply