Olego Vekslerio straipsnis „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“, kurį atspausdino Izraelio portalas 9 tv

Viso pasaulio spaudos žvilgsniai krypsta į Vokietijos kanclerės pusę dėl sveiku protu nesuvokiamos Vokietijos vykdomos susinaikinimo („atvirų durų“) politikos. Vis daugiau užsieniečių stengiasi suprasti, kas tai per žmonės, kurie yra atvedami į šios valstybės valdžią? Štai tokiems Vokietiją valdantiems žmonėms, ir pagrindiniam iš jų, Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, ir buvo skirtas Izraelio publicisto Olego Vekslerio straipsnis „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“, kurį atspausdino Izraelio portalas 9 tv ir kurio vertimą į lietuvių kalbą publikuosime „Šauksme“.

10506789_850649411648187_6305009278197944485_o

Kas tai per valstybė Vokietija, ES „Motoras“?

Beveik prieš mėnesį “Šauksme” buvo paskelbtas D.Aslamovos reportažas, kuriame Bavarijos gyventojas papasakojo apie įvykius Vokietijoje, kokia tai valstybė, kurios kanclerė Angela Merkel diktuoja savo valią kitoms Europos Sąjungos valstybėms:

„Vokietija – okupuota teritorija ir neturi nepriklausomos politikos. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos mes iki šiol neturime taikos sutarties! Jeigu po Pirmojo pasaulinio mes pasirašėme žeminančią Versalio sutartį, tapusią Antrojo pasaulinio karo priežastimi, tai dabar pas mus nėra jokios sutarties. Kiekvienais metais Vokietija išmoka 30 milijardų eurų už okupaciją. Tai užfiksuota biudžete – amerikonų bazių išlaikymui, tame skaičiuje pačios didžiausios – Ramšteino“.

„Yra dar slaptas kanceliarijos aktas, – sakau aš,- Nejaugi niekas nežino, kad iš tikrųjų ten parašyta?“

„Suprantama, žino. Kiekvienas vokiečių kancleris dar prieš priimdamas priesaiką privalo pasirašyti taip vadinamą Kancler-akt. Jo turinys buvo saugomas visiškoje paslaptyje, kol apie jį nepapasakojo ypatingų reikalų ministras (1972 — 1974) Etonas Baras, artimas Villi Brandto žmogus. Jis matė jį savo akimis. Jis greitai numirė, bet ne todėl, kad atvėrė paslaptį. Ne, jis skubėjo atverti žmonėms akis, nes žinojo, kad greitai mirs. Kiekvienas vokiečių kancleris turi pasirašyti, kad jis tiesiogiai pavaldus Amerikos kongresui ir Amerikos prezidentui ir nieko negali padaryti, kas pakenktų Amerikos interesams“.

(Be to, slapta 1949 metų sutartis tarp sąjungininkų ir Vakarų Vokietijos numato, kad sąjungininkai valdo vokiečių laikraščius, radijo ir televiziją iki 2099 metų, o taip pat saugoja Vokietijos aukso atsargas JAV. -D.A.)

Viso pasaulio spaudos žvilgsniai krypsta į Vokietijos kanclerės pusę, dėl sveiku protu nesuvokiamos Vokietijos vykdomos susinaikinimo („atvirų durų“) politikos. Vis daugiau užsieniečių stengiasi suprasti, kas tai per žmonės, kurie yra atvedami į šios valstybės valdžią? Kodėl tie žmonės taip nekenčia Vokietijos, vokiečių, Europos? Kodėl jie Vokietijoje užgniaužė žodžio laisvę, trukdo piliečiams laisvai rengti mitingus, demonstracijas, kodėl Vokietijos spaudoje vyrauja tiktai valdžios nuomonė, o išsakę kitą nuomonę yra nedelsiant apšaukiami nacistais, ksenofobais, Rusijos agentais ir t.t., metami iš darbo, teisiami?

e207d963a9ef111e3c0b1743dd93c27e

Štai tokiems Vokietiją valdantiems žmonėms, ir pagrindiniam iš jų, Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, ir buvo skirtas Izraelio publicisto Olego Vekslerio straipsnis „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“, kurį atspausdino Izraelio portalas 9 tv.

http://9tv.co.il/news/2016/02/12/221613.html   (1 dalis)

http://9tv.co.il/news/2016/02/14/221646.html   (2 dalis)

 

Šios įžangos autorius dėkoja rašytojui Valdui Anelauskui, kuris atrado Olego Vekslerio straipsnį informacijos sraute ir atsiuntė šio straipsnio nuorodą.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply