Paryžiaus terakto tikslas – sunaikinti Siriją

Patikslindama Prano Valicko mintis, išsakytas straipsnyje http://sauksmas.lt/teroro-aktus-paryziuje-galejo-suorganizuoti-ir-ne-musulmonai.html#more-9978, Aldona Jankevičienė Tautos Susirinkime išplėtojo tolesnį galimų įvykių scenarijų.

rakaŽiūrėkime,  kas vyksta toliau iškart po teroristinių aktų Paryžiuje: Prancūzija, net nespėjusi ištirti, kas surengė sprogdinimus, sekančią dieną  jau bombardavo Siriją, jos miestą Raka, kuriame esą sunaikino ISIS ginklų sandėlius ir vadavietės. Tačiau kyla klausimas: jei žinojo tokius duomenis, kodėl jų nesunaikino anksčiau amerikonai ar tie patys prancūzai? Be to, neįtikėtina, kad iki sprogdinimų neturint jokios informacijos – per parą nustatė sprogdintojų tautybes ir asmenybes, juk netgi DNR pavyzdžiams ištirti reikia ir laiko. Be to, žinoma, kad ISIS veikia ir Irake, ir kitose valstybėse, tai kodėl iškarto  bombardavo Siriją o ne pvz., Iraką ?

Atsakymo dalį nurodė P.Valickas savo straipsnyje http://sauksmas.lt/teroro-aktus-paryziuje-galejo-suorganizuoti-ir-ne-musulmonai.html#more-9978:

  Atpirkimo  ožiai buvo numatyti iš anksto. Pamestų pasų istorija gali įtikinti tik  naivuolius ar įtikėjusius vakariečių šventumu: esą  teroristai savižudžiai kartu su bomba būtinai prisiriša ir pasą, kuris niekaip nesusprogsta (beje, vėliau oficialiai buvo patvirtinta, kad vienas iš tų pasų savininkų – atsitiktinis asmuo, žuvęs  sprogimo metu). Išvada: numatyta bet kokiais būdais sunaikinti Siriją, kai pagal Vilniaus konferencijos rezoliuciją – pirmininkaujant ES – tas nepavyko  (nes buvo panaikintas pretekstas – išgabenti cheminiai ginklai į Ameriką). 

Dėl mano labai gerbiamo Vytauto Sinicos pastabų: savo straipsnyje http://www.delfi.lt/news/ringas/abroad/v-sinica-jei-pripazinsime-rysi-tarp-islamo-ir-terorizmo-teks-pripazinti-ir-kitus-dalykus.d?id=69572604

jūs rašėte apie  galimas dabartines, lokalias pasekmes , o aš – apie galutines.

Netgi Romos popiežius viešai paskelbė, kad Trečiasis Pasaulinis karas jau vyksta.

Deja, jis visiškai kitoks, nei galėjo tikėtis tie, kas prisigamino galingų bombų, netgi atominių ginklų. Amerikos ir  Europos bombonešių  savininkų ginklai nebetinka,  nes  sudaužę valstybes, išvydami rytiečius ir įsileisdami į Europą,  sudarė visas prielaidas ir galimybes jų “partizaniniam ” karui. Todėl šis karas yra ir bus kitoks.  Labai tikėtina, kad pasikartos ir Afganistano variantas, kai Amerika be jokios pateisinamos priežasties (kaip ir anksčiau Rusija)  užpuolė Afganistaną, tačiau neišveda kariuomenės jau apie dešimtį metų, bet Afganistanas visgi išlieka nenugalėtas.

Nėra pateisinimo okupacinam karui, kas jį bepradėtų. Mūsų žmonės priešinosi rusų okupacijai, kovojo miškuose, o atviruose mūšiuose – su lenkų kariuomene. Jei tuo metu būtų buvusi  “terorizmo” sąvoka, tai  ir lietuviai   galėjo būti pavadinti tokiu – teroristų – vardu. Jie juk sprogdino bolševikų vadavietes ir vadus, ir už  tai juos anuomet vadino “banditais”.  Jokiu būdu nepateisinu taikių žmonių žudymo nei iš lėktuvų mėtomomis bombomis, nepaskelbus karo, kai valstybės neturi jokios galimybės pasipriešinti, nei  savižudžių bombomis. Bet ar nekyla mintis kodėl, esant tokioms aplinkybėms “užslaptinta” ir viešai nenaudojama, išskyrus Krymo atvejo, “okupantų” sąvoka ?

  Ir apskritai ar  gali būti ” teisingas karas”, jeigu jis nėra gynybinis?

Aldona Jankevičienė  

Šauksmas

Leave a Reply