Pasaulio valdovai „Štazi gyvatės kiaušinį“ ruošiasi perkelti į SNO

Kas dar pasaulyje liko nesugriauto, kad pagaliau įsiviešpatautų Mošiacho (antikristo) karalystė? Artimieji Rytai sugriauti, Europa baigiama griauti, liko SNO. Ir čia pasaulio galingųjų žvilgsniai nukrypo į Angelą Merkel, griovėją profesionalą, „Štazi gyvatės kiaušinį“.

0,,18503173_404,00

Pan Gi Munas pradėjo šios organizacijos griovimą, bet dar nepabaigė. Tarptautinė teisė jau liko tuščiu garsu, bet dar atsiranda naivuolių, kurie prisimena šį turiniu nebeužpildytą žodį. Ateina laikas patupdyti tokį Generalinį sekretorių, kuris pribaigtų šią tarptautinę organizaciją. Nėra abejonės, kad čia reikalingas profesionalus griovėjas, o kas šioje srityje gali varžytis su „Štazi gyvatės kiaušinių“, įrodžiusiu savo sugebėjimus griaunant Vokietiją ir ES. Tai tinkamiausias, patikrintas kadras ir tiks visiems: ir globalistams, ir komunistams, ir teroristams. Jos biografijoje buvo visų šių patirčių. Tai unikumas.

Didžioji „laisvojo pasaulio“ spauda įsijungė į „Štazi kiaušinio“ agitpropą. DW straipsnyje „Nuo kanclerio iki generalinio sekretoriaus“ surinkti visi Angelos merkel nuopelnų Homerai, apdainavę jos „žygdarbius“ vokiečių tautai ir visam plačiam pasauliui.

Labai žinomas ir labai „košerinis“ politikas bei žurnalistas Paul Seddon, jei ne Bnai-Brith premijos laureatas, tai visai netoli to, dirbęs BBC ir Al Džaziroje (daug prisidėjusioje prie Artimųjų Rytų destabilizavimo), ir nuo 2014 iki 2016 užėmęs pareigas asistento komunikacijoms pas veikiantį SNO vadovą Pan Gi Muną.

Seddono nuomone, Vokietijos kanclerė yra idealus kandidatas į SNO Generalinio sekretoriaus postą. Štai jo „svarūs argumentai Merkel kandidatūros naudai“. Ji moteris, kilusi iš Rytų Europos valstybės, supranta Rusiją ir gali tarnauti tarpininke tarp RF ir JAV. Be to, migracinė krizė pademonstravo humanitarines savybes VFR kanclerės prie jos neginčijamų lyderė savybių, pasireiškusių euro zonos krizės metu.

Viso to suma, Seddono nuomone, daro Angelą Merkel daugiau negu tinkamu kandidatu į šias pareigas. „Tai naujas daugiapolis pasaulis, kur konfliktai išeina už nacionalinių sienų, ir sunkiai valdomi, bet jeigu kas ir gali priimti šį iššūkį, tai šitas žmogus-dabartinė Vokietijos Kanclerė“, – reziumuoja autorius.

Straipsnį New York Times, matomai galima pavadinti pačiu ryškiausiu balsu palaikančiu Angelos Merkel kandidatūrą. Vienok, tai toli gražu ne pirmas atvejis, kada jos pavardę sieja su SNO generalinio sekretoriaus vieta tarptautinėje spaudoje. Praėjusį mėnesį laikraštis Financial Times, vardindamas galimus kandidatus į Pan Gi Muno vietą, paminėjo Vokietijos kanclerę kaip „džokerį“. 2015 rugsėjo mėnesį Bild paskelbė straipsnį „Ar taps Merkel nauju SNO generaliniu sekretoriu“.

big

DW nuomone nors ji pati nekomentuoja šitų gandų, bet ekspertai prieina nuomonės, kad ji puikiai tiktų šiam vaidmeniui. „Įvertinant jos kvalifikaciją, ji taptų puikiu SNO generaliniu sekretoriumi“-įsitikinęs Jan Vouters iš Centre For Global Governance (CFGG) Studies Lioveno katalikų universiteto. „Ji sugebės susidoroti su daugybe iššūkių, kurie, aš manau, nuolatos kils prieš SNO“- pabrėžė ekspertas. Su juo sutinka viešosios tarptautinės teisės Oksfordo universiteto profesorius Den Seruši. „Ji suteiktų svorio šioms pareigoms. Kartu su jos plieniniu charakteriu ir ištikimybe taikos ir saugumo idėjai daro Merkel vienu iš išskirtinių kandidatų“- papasakojo analitikas. „Ji taptų rimtu kandidatu“, – su juo sutinka tarptautinio saugumo profesorius iš Ženevos tarptautinių santykių instituto Tomas Birsteker. „Merkel-žmogus su laiku patikrintais gebėjimais vesti paskui save ir vadovauti, su žymia politine patirtimi ir atitinkamomis šiai vietai užimti charakteristikomis“- pažymėjo Birstekeris.

Kad Angela Merkel „moka dirbti su Rytais“, nėra jokių abejonių, apie tai kalba jos skandalinga biografija. Be to, ji taip sutvarkė Vokietijos energetiką, kad be Gazpromo dujų ši nė iš vietos dabar. Per savo net 12 metų vadovavimo Vokietijai laikotarpį ji padarė trilijoną Eurų nuostolių, nes sugriovė Vokietijos branduolinę energetiką, kurią numačiusi pribaigti iki 2022 metų.

Kad Angelą Merkel taip palaiko Europos profesūra, irgi jokie stebuklai, nes ši ponia įrodė, kaip ji moka tramdyti nepaklusnius profesorius, geriau už liūtų tramdytojus cirke.

A man disturbs the speech of German chancellor Angela Merkel during the official opening of the Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS in Halle, central Germany, Monday, Jan. 25, 2016. The words at the banner read: 'No experiments, CDU (Christian Democratic Union Party)'.  (AP Photo/Jens Meyer)

Sausio 25 dieną, kaip pasakoja Olegas Veksleris savo publikacijoje tv9, ji skaitė pranešimą savo gimtajame Maklenburge, Hallė, Frauenhoferio instituto naujo filialo atidaryme. Nelauktai salėje atsistojo Merzeburgo universiteto chemijos profesorius Tomas Redel, nepatenkintas Merkel „atvirų durų politika“ ir išsitraukė savos gamybos plakatą su užrašu „KDS – jokių eksperimentų!” (lozungas KDS Adenauerio laikais 50-tais). Redelis mandagiai kreipėsi į Merkel: „Aš dabar bijau dėl mano vaikų ateities, – pasakė. – Iš fiziko aš laukčiau atsakingų sprendimų“. Merkel veidmainiškai padėkojo profesoriui, kurį gausūs sargybiniai tuojau pat išvedė iš salės. Į buvusio kolegos repliką Merkel nepasakė nei žodžio, o profesorių išmetė iš darbo!

Man nekyla abejonių, kad Angela Merkel bus patupdyta į SNO generalinio sekretoriaus postą, iš kur jie ras geresnį kandidatą, nebent jos seserį dvynę iš Lietuvos – KGB kiaušinį?

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply