Patriotinės partijos vienijasi prieš Europos naikintojus

„Visų šalių patriotai, vienykitės!“– toks buvo šūkis ES patriotinių partijų susitikimo, pavadinto  “Patriotinis pavasaris”, kuris įvykusio Vienoje birželio 17 dieną. Čia susirkusios Patriotinės ES valstybių partijos pareikalavo Brexit referendumus rengti ir kitose ES valstybėse. Prancūzijos Nacionalinio fronto (FN) lyderė Marin Le Pen pasakė: „Aš noriu, kad visos šalys peržiūrėtų savo santykius su Europos Sąjunga“. Austrijos laisvės partijos (FPÖ) vadovo Heinz Strache nuomone, siekis išvengti reformų ES yra „savižudybė“.

(L to R) Politicians Janice Atkinson from United Kingdom, Lorenzo Fontana from Veneto, Tomio Okamura from Czech Republic, Marcus Pretzell from Germany, Hans Christian Strache from Austria, Harald Vilimsky from Austria, Marie Le Pen from France and Gerolf Annemans from Flanders pose for photographers after a press conference prior to their meeting of the EU's far-right Europe for Nations and Freedom bloc, named "Patriotic Spring - cooperation for friendship, safety and prosperity" on June 17, 2016, in Vienna, Austria / AFP PHOTO / VLADIMIR SIMICEK

Le Pen pasakė: „Manau, kad dauguma Prancūzų yra prieš Europos Sąjungą, nes tai jie jau pasakė 2005 metais,” kai Prancūzija per referendumą pasisakė prieš ES konstituciją. Šiandien, jos nuomone, Prancūzijoje dar daugiau ES oponentų. Tai Nacionalinio Fronto lyderė pasakė per spaudos konferenciją. Be Strache, Le Pen ir Vokietijos AfD atstovo Pretzell spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo politikai iš Didžiosios Britanijos, Italijos, Rumunijos, Belgijos ir Čekijos Respublikos.

Marin Le Pen spaudos konferencijoje pasakė, kad Britanijos išėjimas iš  ES galėtų būti “a la carte” į Europą atgimimo pradžią. Britai neturėtų būti baudžiami už exit poll.  Britanija nepriklauso Šengeno ar euro zonai, todėl, Le Pen nuomone „Prancūzija turi penkis kartus daugiau priežasčių išeiti iš Europos Sąjungos“, negu Anglija.

(L to R) Politicians Tomio Okamura from Czech Republic, Janice Atkinson from United Kingdom, Lorenzo Fontana from Veneto, Marcus Pretzell from Germany, Hans Christian Strache from Austria, Marie Le Pen from France, Harald Vilimsky from Austria, Gerolf Annemans from Flanders and Laurentiu Rebega from Romania attend a press conference prior to their meeting of the EU's far-right Europe for Nations and Freedom bloc, named "Patriotic Spring - cooperation for friendship, safety and prosperity" on June 17, 2016, in Vienna, Austria / AFP PHOTO / VLADIMIR SIMICEK

Austrijos laisvės partijos pirmininkas Heinz Strache sakė, kad „patriotinės partijos“ Europos Sąjungą nori pakeisti iš vidaus, kad būtų daugiau tiesioginės demokratijos, perduoti daugiau galių nacionaliniams parlamentams, kovoti su tarptautinėmis korporacijomis, apsaugoti valstybių tapatybes.

Dėl sejančią savaitę Didžiojoje Britanijoje vyksiančio Brexit- referendumo Strache pasakė: “Britų patys nuspręsti, kokiu keliu jiems eiti. Mes neturime kištis“. „Bet prisipažinkite yra Europos tautų nepasitenkinimas“. Jis pasakė, kad ES patriotai „nėra Europos priešai, atvirkščiai. Mes mylime Europą, kad jai reikalingas tolimesnis vystymasis. Mes turime kitas vystymo idėjas, negu ES atstovai“.

Šauksmas

Leave a Reply