Per rinkimus „išgaravo“ net kandidato į merus balsas.

Print Friendly, PDF & Email

Gerbiami bendrapiliečiai, rinkėjai , žiniasklaidos atstovai !

Neketinau kreiptis viešai, tačiau nesenai vienoje iš televizijų reportaže pasirodęs jauno pilietiško vilniečio rinkėjo pasakojimas, apie tai kaip jam nedalyvaujant savivaldybių tarybų rinkimų pirmame ture jis esą buvo pažymėtas kaip dalyvavęs paskatino išdėstyti ir man žinomą faktą.

Tuo labiau, jei jau eilinis rinkėjas randa savyje noro kovoti dėl savo pažeistų pilietinių teisių, tai man, kaip buvusiam kandidatui į Vilniaus merus tylėti nevalia.

vitalijus-balkus-65785758            Jau paskelbus kandidatų sąrašų reitingavimo rezultatus po pirmojo rinkimų turo manę pasiekė net keli skambučiai iš susirūpinusių rinkėjų, kurie tiesiog neberado rezultatuose savo reitingavimo apylinkėse. Dėl to , kad paduotų balsų už mūsų sąrašą skaičius, jei vadovautis VRK pateiktais duomenimis, buvo mažas nebuvo sunku su didele tikimybe nustatyti ar vieno ar kito rinkėjo valia buvo tinkamai užfiksuota ir suskaičiuota. Deja nesant neginčijamiems įrodymas, kad įvyko skaičiavimo klaida arba galimai neteisėta veika buvo nuspręsta šio klausimo nekelti.

Tačiau pats atvykęs balsuoti kovo 15-ą dieną į Pamenkalnio rinkimų apylinkę, kuriai esu priskirtas buvau tiesiog priblokštas tuo ką sužinojau. Atsiimant balsavimo biuletenį ir bekalbant su rinkimų komisijos nariais man buvo praneštą, kad pirmajame ture nesu balsavęs. Į tai atsakiau , kad savo pilietinę pareigą atlikau per išankstinį balsavimą Vilniaus m. savivaldybės pastate įrengtoje balsavimo vietoje. Tuomet buvau patikintas, kad ir tokiu atveju mano balsavimas turėjo atsispindėti apylinkės apskaitos žurnale, o jame atitinkama eilutė nebuvo užpildyta t.y. aš nedalyvavau pirmame rinkimų ture. Prisipažinsiu buvau šokiruotas ir gyliai nusivylęs rinkimų sąžiningumu. Todėl pasvarstęs visus už ir prieš tą patį vakarą nuvykau į Vilniaus apskr. Vilniaus m III-PK kur padaviau pareiškimą dėl galimos nusikalstamos veikos apibrėžiamos LR BK 172 str. Šiandien t.y. 2015 03 22 d. dėl šio pareiškimo tyrimo tolimesnės eigos vis dar neturiu jokių naujienų ir iki šiol teisėsaugos atstovai su manimi susisiekę nebuvo. Atsižvelgiant į tai prieinu nuomonės, kad galimai šis pareiškimas yra ypatingai neparankus.

Tokią prielaidą man leidžia daryti ir žinios iš VRK , kur jau yra panaikinti rinkimų rezultatai net 3 savivaldybėse, o dar keliose vyko tyrimai pasibaigę pažeidimų nustatymų, ir duomenys iš mano pagalbininkų, kurie vis dar „ieško“ savo paduotų balsų ir gautieji duomenys iš kai kurių buvusių oponentų, kurie taip pat kaupia informaciją apie galimus šiurkščius rinkimų tvarkos pažeidimus Vilniaus m, o taip pat viešoje erdvėje pasirodžius viešos informacijos žiniasklaidoje kaip ir pranešimo pradžioje minėtame reportaže. Neigiamos informacijos apie praėjusius rinkimus kiekis yra toks, kad pats laikas suabejoti ne atskirais jų epizodais , o visais jų rezultatas apskritai.

Atsižvelgdamas į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes esu priverstas pareikšti:

Teisė į sąžiningus rinkimus nėra tinkamai realizuojama, o pažeidimai per rinkimus turi sistemingumo požymių. Dabartinė rinkimų organizavimo tvarka nebeužtikrina rinkimų skaidrumo ir sąžiningumo. Ypatingai ydinga yra rinkimų komisijų ( nuo VRK iki apylinkių) sudarymo tvarka, kuomet į jų veiklą neįtraukiami ne tik visuomenės ir bendruomenių atstovai, tačiau ir nesisteminių politinių partijų nariai. Tai mano supratimu sudaro ypatingai plačias prielaidas manipuliuoti rinkimų rezultatais ypač esant nevešiems susitarimas tarp partijų.

Taip pat atsakingai pareiškiu, kad su kiekvienais rinkimais padėčiai vis prastėjant mes jau nebegalime teigti , kad Lietuvos Respublika yra vis dar demokratinė valstybė, nebent kontroliuojamos demokratijos modelį, kuris yra nūdienų šalies realybe laikysime tinkamu vadintis demokratija.

Ir kreipiuosi į visus, kurie turi informacijos apie pažeidimus įvykusius per rinkimus rašyti man adresu : vitalijus.balkus@gmail.com

Vitalijus Balkus

Šauksmas

Leave a Reply