Petras Gulbinskas: Mieli Lietuvos vagys!

Mieli Lietuvos vagys! Gal jūs lepinatės saulės voniomis kur nors Bikini atolo salose, o gal Kaimanų? Netinginiaukite, neleiskite veltui laiko, vokite, skubėkite, stenkitės Lietuvos visuomenės labui.

Lietuvoje dar tiek daug visko liko jūsų, mano mielieji, neišvogta! Dar tiek daug liko nepavogtų valstybinių miškų, ežerų, dar dangoraižiais neužstatytas Baltijos pajūris, dar liko trys ar keturi surūdiję ir įkeisti bankams laivai, šimtai kilometrų geležinkelių, kelių, dar liko upės, paukščiai, šernai, drugeliai, briedžiai, debesys. Dar neišmarinti badu pensininkai, dar moterys drįsta gimdyti vaikus.

artleo.com-65538Gal jie kažką turi pasidėję juodai dienai, dar laiko saujoje kelis grynus eurus? Kokie jie blogi! Šitie, jų saujose gniaužomi pinigai turi priklausyti jums, mano mielieji vagys, būtinai jums, nes jūs nusipelnėte gyventi geriau, tik jūs vieni, o jie nenusipelnė, nes jie nevykėliai, jie nemotyvuoti, jie neturi verslo plano, nemoka savęs parduoti dosniam darbdaviui, nemoka pretenduoti į išsvajotus tris šimtus eurų, visus tris šimtus! Ir visa tai dėka jūsų triūso, mielieji Lietuvos vagys.

O jeigu jūs nebūtumėt panorėję, tarkim, tada, prieš 25 metus eiti į valdžią, visus tuos metus joje vargti ir vogti, o taip ir liktumėte dirbti komunistų partijos, saugumo komitetuose, marksizmo universitetuose?

Ar galite įsivaizduoti tokį košmarą! Juk tuomet Lietuvoje gyventų kokie penki milijonai žmonių, kurie susiburtų į minias, mėtytų į Seimo langus sniego gniūžtes, o tiems, aniems, reikėtų be paliovos pleškinti guminėmis kulkomis, purkšti dujas.

O dabar… kapų ramybė, tik dėka jūsų, mielieji mūsų vagys! Tylu ir ramu. Gali jie kiek nori Londone ar Osle triukšmauti, tenykščiu blogu gyvenimu skustis!

Būkit geri, tik netinginiaukit, vokit, kol nepasibaigė ES paramos, kol dar galutinai nepraskolinta

Sandro Botticelli-734369Lietuva. Tada jau nieko nepavogsite. Stenkitės. Skubėkite.

Mieli Lietuvos vagys, dar truputį, dar šiek tiek spūstelėkite, suveržkit diržus ant Lietuvos kaklo ir neliks visų tų, tų likusių dviejų milijonų, kuriems reikia mokėti pašalpas, kuriems reikia vaikų darželių, skiepų tiems jų vaikams, net po penkis eurus kasmet didinti pensijas. Jūs, gi, apsiverksite iš širdgėlos, išverksite akis, jei senelis galės nusipirkti už tuos penkis eurus kilogramą nepasenusios varškės, šio nuostabaus jam neregėto delikateso, kuris nedelsiant išderins jo grūdams valgyti prisitaikiusį skrandį. Žinokite ir nesistebėkite, kai pamatysite senelį, jūsų pramintą iš meilės „senjoru“, dedantį į burną saujas žvyro, tarytum koks balandis, tik žinokite, kad visi gyvūnai pasaulyje, grūdus lesantys, ne tik balandžiai, bet ir Lietuvos seneliai, tiesiog negali gyventi nelesę akmenų, be akmenų skrandyje jie mirtų. Akmenys Lietuvos senelio skrandyje būtini jo lesamiems grūdams malti ir dar tam, kad vėjo gūsis senelio, kaip pernykščio lapo nenuneštų kur toli toli, kur sočiau ir geriau, kur jam, kaip balandžiui grūdų iš dosnios premjero saujos nereikia lesti.

b69ea1d48ca9af4221438fd1e4be465eSuprantu, mano mieli Lietuvos vagys, kad jus kai kada apima nuovargis, pabosta tiek metų užsiimti vis tuo pačiu, kad jums reikia motyvacijos. Todėl – prašom! Pasižiūrėkite nuotraukas, sveikai užpavydėkite, perimkite patirtį iš kaimynų, didelių valstybė išvogimo specialistų rusų.

Kas su jais gali susilyginti! Penktadalį visos Žemės sausumos, su pasakiškais jos turtais išvogti taip, kad ubagais paversti 100 milijonų gyventojų! O juk galėtų rusai net nedirbdami gyventi, kaip arabai Saudo Arabijoje, bet negyvena, nes jų vagys, iš tų pačių partijos komitetų ir partijos universitetų, moka gražiai gyventi. O gražiai gyventi, kaip rusai sako, neuždrausi!

Štai, tūlas Aleksandras Drozdenko, Leningrado srities gubernatorius, išnuomojo dukters vestuvėms „Efrussi-de-Rotšild“ vilą, Prancūzijos Rivjeroje, kurios nuoma už vieną dieną kainuoja daugiau nei milijoną rublių. Į nuomos kainą neįskaičiuotas keiteringas (iškilnių organizavimo paslaugas), premium-klasės mašinų nuoma, aptarnaujančio personalo paslaugas. Šio valdininko pajamos, pagal oficialią jo visos šeimos metinę pajamų deklaraciją buvo 9 mln. 200 tūkstančių rublių.

http://9tv.co.il/news/2015/08/06/210387.html

b03c16ca309cc650da5dcc85f41e31a3Štai kur valstybės apvogimo specialistas, štai kur fantazija!

Mieli Lietuvos vagys, nesikepinkite saulėje, netinginiaukite, neleiskite veltui laiko, vokite, skubėkite, stenkitės Lietuvos visuomenės labui. Lietuvoje dar tiek daug visko liko jūsų, mano mielieji, neišvogta!

 

Šauksmas

Leave a Reply