Petras Gulbinskas: Tai kokio ilgio „Europinės vertybės“?

Laužo dabar galvas visa Vokietija, o iš paskos jai ir visa paskolinta Europa, kokiu atstumu moteris turi vyrą prisileisti ir kokios pas kurią moterį yra ilgio rankos? O jei visiškai trumpos pas moterį rankos, o pas pabėgėlį/atbėgėlį tas daiktas ilgas, kas tada? To Kiolno merė Henriette Reker moterų „Elgesio kodekse“ nepasakė.

CX-yd7NUAAA7zfs

Štai Angela galvoja, kad štai tokio ilgio pas pabėgėlį daiktas tikrai nebus, kad tokio atstumo pilnai pakanka. Ir Obama, atrodo, tam pritaria.

O kaip dabar bus su tais „elgesio kodeksais“? Tai ką, gal jau tik pasibirbinti vienas kitam į antrą galą europiečiai dabarties tegalės namuose, pasislėpę, kai tuos šariato kodeksus Europoje įves? Kaip su aušrinės paradais dabar bus? Liberalioje Europoje? Po tiekos socialistinių, komunistinių, fašistinių ir banderinių revoliucijų? Už ką, sakykite, kraują seneliai ir tėvai liejo? Už ką mes tiek metų „diržus veržiamės“, kad net kaklai skauda?

Demonstrators-Protest-Putin-Visit

Niekaip dabar Europa nesupranta, kur dingo „Femen“ su savo nuogais papais, kodėl jos tų, iš Azijos ir Afrikos, su išako ilgio… nepuldinėja? Štai Putiną puola, o šitų, kur moteris šimtais Vokietijoje prievartauja nenori pulti, nors tu ką. Gal jų šeimininkas milijardierius Abramovičius neleidžią?

O spaudos laisvė? Kur spaudos laisvė Laisvojoje Europoje pasislėpė, šita taip išgirtoji, kuri tik po penkių dienų valdžiai leidus įsijungia?

Lenkai blogi, „spaudos laisvę“ ruošiasi varžyti, o štai vokiečiai geri, nors tu ką, nors jų „spaudos laisvė“ po frau Merkel sijonu sukišta.

O sakykite, mielieji, kam Lietuvai pasienio tarnyba, jei visoje Europoje „atvirų durų politika“, jei likusi Europa jokių sienų nebeturi? Gal mūsų valdžia skaityti nemoka, gal direktyvų nebeskaito? Visa Europa sienas panaikino, o mes ne tik nepanaikinom, bet net saugom? Bet nuo ko saugom, kodėl?

Sakykit, mielieji, o gal todėl mes tas savo sienas saugom nuo rusų, baltarusių ir ukrainiečių, į Europą jų neleidžiam, kad šitie civilizuoti, ne laukiniai, ne kaip anie į Vokietiją sukviesti, kad slavai moterų neprievartaują ir piliečių gatvėje neplėšia? Mes juk tai žinom, pusę amžiaus vienoje valstybėje gyvenom.

O gal ir gerai, kad stačiatikių neįsileidžia į Europą per jos ne visiems „atviras duris“?

Gal jiems pasisekė? Neišsiteplios jie toje „europinių laisvių” krūvoje, neprasmirs visais tais pabėgėliais/atbėgėliais, niekas pinigų iš jų neatims, moterų neišprievartaus, nereikės jiems rankų ilgio matuoti?

4373101

Su tuo aš mielus tikėjimo brolius Stačiatikius ir sveikinu, ir su Kalėdomis, žinoma.

Petras Gulbinskas

Leave a Reply