Po „vyresniojo brolio“ plaukuota letena

Toks jau mūsų lietuvių likimas, matyt, būti kieno nors „jaunesneisiais broliais“. TSRS laikais mes buvome vadinami rusų tautos „jaunesneisiais broliais“. Apie tai grybauskaičių tipo komunistinė nomenklatūra mums nuolatos primindavo. Kai tik susikūrėme iliuziją, kad esame laisvi, „nepriklausomi“, mus ir vėl ėmė vadinti „jaunesneisiais broliais“. Žydų „jaunesneisiais broliais“ šį kartą mus sausio 17 dieną, viešėdamas Romos sinagogogoje, pavadino Popiežius Pranciškus.

1453132137_-zhidy1

Prieš Pranciškų buvo Požiežius Racingeris. Malonus toks, besišypsantis senelis, visi prisimename, į Dievulį panašus. Neįtiko jis pasaulio pinigų gamintojams, tiems 62 [1], kurie pasaulio turtus yra į nuosavus seifus susidėję, kurie už mus mūsų problemas sprendžia: kada ir su kuo mums kariauti, o kada taikoje gyventi, kada mums per priekinį galą mylėtis, kaip gamtos surėdyta, o kada per atbulą, kada mums gyventi nacionalinėse valstybėse, o kada bandomis, su arabais ir negrais kartu. Net nevardinsiu visko, nes viską jie už mus sprendžia, tie 62 „vyresnieji broliai“. Popiežių paskyrimas – jokia išimtis.

Popiežiui Racingeriui pasisekė, sakyčiau, jis „savo noru“ Popiežiaus postą apleido. Stačiatikių Jaruzalės Patriarchui Irenėjui Fortūna buvo ne tokią palanki, jį „vyresnieji broliai“ už nepaklusnumą buvo septyniems metams įkalinę kelių kvadratinių metrų kambarėlyje [2 ].

Bet, vis tiktai, nesolidu, kažkaip, Dievo vietininkui žemėje, kaip kokiam buhalteriui ar vadybininkui iš darbo trauktis, atleidimo lapelius pildyti. Bet jau tokia tų 62 valia buvo, o Dievas, matomai, tam nesipriešino, kad taip negražiai su jo vietininku elgiasi, pirmą kartą istorijoje, beje.

„Laisvanoriškas“ atsistatydinimas Benedikto ХVI įvyko po beprecedentinio spaudimo iš transnacionalinių finansinių klanų pusės, kurie ruošia Vatikano pertvarkymą.“ teigia Olga Četverikova.

„Išdavystė Vatikane, arba popiežių suokalbis prieš krikčionybę“

Tokiu pavadinimu išėjusios mokslininkės religiotyrininkės Olgos Četverikovos knygos [3] ir jos straipsnių [4, 5, 6] duomenimis aš žemiau ir pasiremsiu, kalbėdamas apie konformistinę Vatikano politiką.

Popiežius jėzuitas Romos sostą užėmė mįslingomis aplinkybėmis. „Laisvanoriškas“ Benedikto ХVI atsistatydinimas įvyko po beprecedentinio transnaconalinių finansinių klanų spaudimo, kurie ir paruošė Vatikano pertvarkymą. Tai, kas šiandien vyksta su Vatikanu, yra katalikų bažnyčią ir vakarų visuomenę apėmusios gilios krizės atspindys.

„Vyresniųjų brolių“ valdomos MIP gerai apdirbo pasaulio visuomenės smegenis Vatikano „pinigų plovimo“, „gėjų“ ir „pedofilų“ skandalais, todėl joms nebuvo sunku Popiežiaus pakeitimo operaciją įvykdyti tyliai ir ramiai.

Religijos reikalų institutas (atliekantis Vatikano banko funkcijas) jau buvo inkorporuotas į JAV Federalinės Rezervų Sistemos (FRS), t. y. į JAV bankų sistemą. Iš esmės, Benediktą XVI ir privertė pasitraukti, kad pašalinti Vatikano savistovumą finansiniuose klausimuose. „Vyresnieji broliai“ nutarė galutinai inkorporuoti Vatikaną į jų kuriamą naujos pasaulio tvarkos sistemą ir deleguoti jam šios tvarkos propagandisto funkcijas.

Kaip niekas kitas šiam postui užimti tiko jėzuitas, kuriam ordino nuostatai leidžia vieną kalbėti kitą daryti, o šis bruožas būdingas visiems Vakarų politikams, visai Vakarų politinei sistemai.

„Bažnyčios pavasaris“

Visa ši „Arabų pavasarį“ primenanti bažnyčios griovimo operacija buvo pavadinta „Bažnyčios pavasariu“, jo antrasis etapas prasidėjo nuo jėzuito Pranciškaus išrinkimo Popiežiumi.

Jėzuitams leidžiama gyventi pasaulietinį gyvenimą, neafišuoti savo priklausymo ordinui, naudotis plačiomis privilegijomis ir būti atsakingiems tik prieš ordino vadovybę. Taip, kad jie lengvai prasiskverbia į masonų ir kitas okultines struktūras.

Jų vizitine kortele tapo įžymioji jėzuitų moralė, leidžianti laisvai aiškinti pagrindinius religinius-dorovinius reikalavimus, prisitaikyti, pateisinti bet kokį nedorą poelgį – „tikslas pateisina priemones!“. Būtent jų „dvigubos moralės“ dvasioje buvo auklėjamos ištisos Vakarų elito kartos, kurioms šis dvigubos moralės principas tapo labai naudingu ginklu ginant vakarų valdančiųjų sluoksnių interesus pasaulio politikoje.

Pagrindine jėzuitų veiklos sritimi yra švietimas. Čia jie pasiekė aukščiausią lygį, tapdami Vatikano intelektualiniu elitu. Šiandien jie leidžia 1100 žurnalų, vadovauja 195 universitetams visame pasaulyje. Tai užtikrina galimybę proteguoti savo kadrus į pagrindinius JAV ir Europos valdžios postus.

Romos popiežius ir Vatikanas šiuo metu vaidina svarbų vaidmenį kuriant vieningą pasaulinę religijos koncepciją. Manoma, kad Romos popiežius nori tapti šio proceso lyderiu.

2014 metų rugsėjo mėnesį įvyko Popiežiaus susitikimas su Izraelio eks-prezidentu Šimonu Peresu. Tada Peresas pasakė, kad SNO parodė savo neefektyvumą priešinantis teroristams, o todėl reikia sukurti suvienytų religijų organizaciją arba „religijų SNO“, kuri pasitarnautų karų nutraukimui. Pereso nuomone, būtent Šventą Tėvą galima skaityti moraliniu autoritetu pasauliui ir jis butų puikiu naujos organizacijos vadovu. Faktiškai prasidėjo pasiruošimas sukūrimo tokios globalios struktūros, kuriai vadovaus Romos popiežius.

Todėl Tėvo Pranciškaus žodžius, pasakytus per Kalėdas apie „laikų pabaigą“ ir „pakutiniąsias švenčiamas Kalėdas“ reikia suprasti ne tiktai kaip įspėjimą, kad krikščionims bus sunku gyventi, bet ir kaip paraišką sukurti pasaulinę religijų organizaciją, kuriai vadovautų Popiežius ir kuri išspręs dabartines problemas.

Četverikovos nuomone, „Popiežiaus veiksmai – tai naujos pasaulio tvarkos religinis pagrindimas. Už viso to stovi finansinės struktūros, transnacionalinės korporacijos, globalūs hedž fondai, stambiausi bankai.

Nėra pasaulyje žmogaus, kuris nenorėtų, kad Romos popiežius ar kas kitas žmoniją padarytų laiminga, tik didelis klausimas ar gyvenant po plaukuota „vyresniojo brolio“ letena tai įmanoma?

1447242359_papa-celuet-zhidu-600

Ir dar vienas klausimas: jei popiežius „vyresniesiems broliams“ bučiuoja rankas, į kurią vietą jiems reikia bučiuoti mums, eiliniams krikščionims?

425212_1

Gal į šitą?

Algimantas Lebionka

Šauksmas

 

Leave a Reply