Politinių represijų pinklės

Print Friendly, PDF & Email

Giedriaus Grabausko viešas pareiškimas

Kovo 19 d. Lietuvoje išaušo naujas rytas. Politinių represijų ir priespaudos rytas. Tos dienos ryte dešimties taikos šalininkų – aktyvių visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų  namus atakavo policijos operatyvinės grupės. Į mano butą Kaune policija pradėjo veržtis 6.25 val. Durų neatidariau, tada man paskambino telefonu ir pasakė, kad jie turi kratos orderį. Atsakiau, kad aš turiu teisę susisiekti su advokatu ir žmogaus teisių gynėjais. Policija toliau skambino į duris ir beldė jas kumsčiais. Atvyko ir gaisrinės ekipažas, kuris išlaužė balkono duris ir 7.10 val. policijos pareigūnų grupė įžengė į butą. Pateiktoje  nutartyje  buvo  teigiama, kad vykdomas tyrimas dėl antikonstitucinių grupių kurimo, todėl mano namuose bus atlikta krata. Policijos pareigūnai kelias valandas krovė į dėžes ir nešė įvairią literatūrą:  knygas, laikraščius, proklamacijas,  užrašų knygeles. Buvo paimti  3 kompiuteriai, 6 telefonai, tačiau jokių ginklų ar „pinigų maišų“ nerasta.

Esu Socialistinio liaudies fronto pirmininko pavaduotojas ir įvairių organizacijų- Vyrtis, Lietuva be nacizmo, žmogaus teisių stebėtojų sąjungos narys. Policijos pareigūnai paėmė ir su šiomis keturiomis organizacijomis susijusius dokumentus. Iš mano namų paimta net poeto antifašisto a.a. A. Boso knyga apie holokaustą, įvairi medžiaga, susijusi su mano rengiamais straipsniais. Prieš išeidami iš namų 11.20 val.  policijos pareigūnai atjungė ir Interneto bei kabelinės televizijos ryšį, išsinešė visą šio ryšio techninį bloką.

Kreipiausi į generalinę prokuratūrą su reikalavimu grąžinti iš manęs paimtus daiktus, žmonos kompiuterį, jos telefoną, grąžinti internetinį ryšį. Šiuo metu negaliu naudotis internetu, matyti TV laidų. Ar galime kalbėti apie laisvą Lietuvą , ar tokios  laisvės norėjome? Po politinių represijų prieš A.Paleckį, K.Bilansą, D.Šulcą, D.Raugalienę bei kitus aktyvius piliečius imtasi ryškių represijų taikos šalininkų: J.Valiukėno, G.Grabausko, , O.Titorenos,  V.Lekstučio, Z.Razmino bei kitų aktyvių piliečių atžvilgiu. Tai tipiškos politinės represijos,. Tik išvežtos knygos, laikraščiai, daug kitos literatūros. Kokius laikus tai primena? Kur nuėjo Lietuva  per  25 metus nuo 1990m. kovo 11?

Giedrius Grabausas 2015 m. kovo 25 d.

Šauksmas

Leave a Reply