Prof. Algirdas Degutis: „Žmonių mases į Europą gena kruvinas chaosas šiaurės Afrikoje ir Artimuose Rytuose, sukeltas JAV globalistų!..“

„Kai kurių Rytų Europos šalių požiūris į migracijos krizę, su kuria susiduria Europos Sąjunga, yra skandalingas“, – rugpjūčio 30 d. Paryžiuje žiniasklaidos atstovams teigė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Loranas FABIUSAS, atskirai paminėdamas nuo migrantų saugoti turinčią užtvarą Vengrijoje – spygliuotos vielos barjerą palei Vengrijos sieną su ES nepriklausančia Serbija, kuriuo siekiama užkirsti kelią migrantams ir kuris, pasak L.Fabiuso, rodo, jog „negerbiamos Europos bendros vertybės“.

Deja, ta užtvara iš trijų spygliuotos vielos ritinių palei 175 km Vengrijos ir Serbijos sieną nesustabdo ją kirsti norinčių žmonių – tai neseniai pamatė ir užfiksavo AFP korespondentai. Ten dar turi iškilti 4 m aukščio tvora, kurią dabar stato Vengrijos armija, Vengrijos gynybos ministerijos nurodymu.  ES ir Šengeno zonos narė Vengrija šiemet jau sulaikė daugiau kaip 140 tūkst. migrantų, kirtusių sieną iš Serbijos. Migrantai ir toliau tebeplūsta – ši stichija, deja, jau tapo nebekontroliuojama!..

„Kai matau tam tikrą virtinę Europos šalių, ypač – Rytuose, kurios nesutinka su migrantų kvotomis, man tai atrodo skandalinga. Vokietija, remiama Prancūzijos, veikė drąsiai, bet Europa, kaip visuma, privalo priimti savo atsakomybę“, – radijui „Europe-1“ sakė L.Fabiusas.

IR NĖ ŽODŽIO APIE JAV/NATO AGRESORIŲ, GLOBALISTŲ ATSAKOMYBĘ DĖL MIGRANTŲ ANTPLŪDŽIO EUROPOJE?!..

Retoriškai galima būtų paklausti: ar apskritai kada nors JAV „demokratijos eksportuotojai“ prisiims atsakomybę už sukeltus karinius konfliktus, valstybinius perversmus, nekontroliuojamą kruviną chaosą, totaliai subombarduotose ir „išlaisvintose“ Artimųjų Rytų bei Šiaurės Afrikos šalyse? Ar bus kada nors surengtas tarptautinis tribunolas jankių globalistams už  jų padarytus nusikaltimus?..

Tuo tarpu Vašingtono ir Briuselio globalistų nuolankus tarnas – Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas LINKEVIČIUS rugsėjo 2 d. LRT laidoje „Dėmesio centre“, regis, nusprendė vadovautis sąmokslo teorijomis pareikšdamas, jog pabėgėlių problema, kuri užgriuvo Europą, yra surežisuota: „Mes nevaldom situacijos praktiškai Europoje, mes jos nekontroliuojame, tai, kas vyksta, mes nepasiruošę tam!.. O tie, kas, nedrįstu teigti, tą surežisavo… Manau, kad, kas be ko, tokie dalykai savaime taip staiga neatsitinka. (…) Nebūtinai viskas čia natūraliai vyksta. Man toks įtarimas, kad čia labai kažkaip matosi ranka kažkokia. Sugriauti, ką mes sukūrėme. Kažkas pradeda kalbėti, kad grius Šengeno zona, įvesim pasų patikrą. Taip gali būt. Mes turėtume nepanikuot, antra vertus, susitelkt, ir laikas tikrai nėra mūsų sąjungininkas“, – samprotavo L. Linkevičius.

Nejau ponas V.Linkevičius tik dabar suprato, kad jankių globalistai  seniai viską surežisavo, bet, deja, jų sukeltas chaosas jau tapo nebekontroliuojamas?!.. Politinis valdžios „elitas“ tai turėtų žinoti. Juolab, net paprastiems žmonėms aišku, kad vyksta suplanuotas musulmonų perkėlimas į Europą, kažkada buvusią krikščionių tvirtovę. Tikslas – sunaikinti krikščionybę, išnaikinant krikščionis. Argi ne tam „Islamo valstybė” ir buvo įkurta? Fanatiški, sužvėrėję islamistai – teroristai meldžiasi savo „Alachui“, žudydami kitatikius krikščionis, griaudami antikos laikų architektūros šedevrus, šventyklas.

Vašingtone ir Briuselyje valdžią kontroliuojantys globalistai-federalistai, oligarchai milijardieriai, regis, norėtų sunaikinti tautines valstybes ir įgyvendinti šėtonišką tautų sumaišymo planą. Ar ne todėl svetimtaučiai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos valstybių, subombarduotų JAV/NATO, solidariai bus brukami į ES Bendrijos šalis? Antroji priežastis – nelegalių migrantų kontrabandinis biznis ir pigios darbo jėgos perteklius Europoje, užtikrinsiantis milžiniškus pelnus milijardieriams.

Kol migrantų kelyje esančios šalys desperatiškai ieško būdų, kaip spręsti pabėgėlių problemas, Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai pasirašė bendrą dokumentą, kuriuo remiantis reikalaujama peržiūrėti prieš 25 metus patvirtintas prieglobsčio suteikimo ir teisingo migrantų paskirstymo ES šalyse taisykles. Ši migrantų krizė – didžiausia Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. JTO pabėgėlių reikalų komisaro duomenimis, nuo šių metų pradžios per Viduržemio jūrą persikėlė daugiau nei 264,5 tūkst. žmonių. Vien tik Vokietija mano, kad iki šių metų pabaigos sulauks 800 tūkst. prašymų suteikti prieglobstį, nors jau dabar aišku, kad stichiška migrantų lavina, staiga užgriuvusi visą Europą, sunkiai prognozuojama!..

„Įsibėgėja didingas savo mastu, fatališkas procesas, kurį jau dabar galima pavadinti Antrasis Didysis Tautų kraustymasis. Pamirškite žodžius „migracija“ , „pabėgėliai“ – čia jau vyksta ištisų kultūrų, ištisų visuomeninių sistemų perkėlimas. O kartu su jomis – papročių, tikėjimų ir įsisenėjusių vidinių prieštaravimų perkėlimas. Kurdas, besimušantis su turku apsnūdusio nuo savo komforto vokiško miestelio gatvėje, – jau senų seniausiai nėra stebinantis vaizdas.

Ir net ne klausimas, kada Europos gatvėse atsidarys tolimų etninių ar religinių, pvz., šiitų ir sunitų karų „filialai“, klausimas kitoks: kiek dar laiko čiabuvis europietis galės juos stebėti, filmuodamas mobiliuoju telefonu ir dėdamas į YouTube? Ir kada ateis laikas, kada jau privalės prisiminti, kas yra užtrauktos užuolaidos ir tvirtos durys? O gal ir kokią maldelę sukurs tikintis, kad ją sukalbėjus „tolerancija ir multikultūralizmas“ barzdotų vyrukų pavidalu neišspirs net ir tvirtų durų“, – perspėja apsnūdusius europiečius  Vitalijus Balkus portale KK publikuojamame straipsnyje „Europos pagrobimas“.

„Laisvo laikraščio“ skaitytojams pateikiame filosofijos mokslų daktaro, profesoriaus Algirdo DEGUČIO komentarą – gaivališkos stichijos, krečiančios visą Europą – nelegalių migrantų klausimu. Kokios priežastys gena žmonių mases į Europą?

—————————————————————————————————————-

ADegutisSavo mastais beprecedentis pabėgėlių antplūdis į Europą kelia rimtą saugumo ir netgi egzistencinę grėsmę ES šalims. Neliesdami sudėtingo klausimo dėl karo pabėgėlių problemos sprendimo, iškelkime bent pradinį klausimą: kaip atsirado ši grėsminga problema? Ar čia turime reikalą su savotiška stichine nelaime, ar veikiau su tikslingos politikos padariniu? Teisingai atsakę į šį klausimą turėtume daugiau šansų susidoroti su iškylančios rimtos grėsmės visai Europai pasekmėmis.

Pradėti reikia iš toliau. Pirmiausia turime suvokti, jog per keletą pastarųjų dešimtmečių Vakaruose visiškai įsivyravo – Vakarus įveikė – liberalizmas (arba „neoliberalizmas“). Liberalo vizijoje visas pasaulis tėra išdidintas turgus, kur viskas perkama ir parduodama. Vadinamoji „asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvė“ glaustai ir taikliai apibūdina numatomo pasaulinio turgaus esmę. Visa, kas nesuderinama su šia laisve, turi būti šalinama. Visa, kas grindžiama ištikimybe „aukštesniems dalykams“, kas kliudo globalaus turgaus kūrimui, turi būti neutralizuojama, diskredituojama ir griaunama.

Ciniškas hedonistas – štai žmogaus tipas, kuris idealiai atitinka liberaliąją žmogaus viziją. Būtent šį žmogaus tipą veiksmingai ugdo ir gina pakylėtoji „žmogaus teisių“ retorika. Šioje retorikoje visi žmonės turi lygią vertę ir lygias teises – visi yra savi ir nėra svetimų. Žmonijos susiskirstymas į atskiras kultūras ar tautas yra atgyvena. Tokia pat atgyvena yra valstybių sienos ir valstybiniai suverenumai. Liberalizmo žygio per pasaulį eigoje visos tokios atgyvenos turi išnykti globalios „atviros visuomenės“ katile.

Reikia suvokti ir dar vieną svarbų dalyką. Šioje „laisvės vizijoje“ paprastai išlieka nepastebėtas pats vizijos stūmėjas. Postringavimai apie gerybinę „nematomą rinkos ranką“, kuri pasaulį daro pasauliu be sienų, gali įtikinti tik lengvatikius. Labiau įtikinami yra tie aiškinimai, kurie liberalizmo ekspansiją sieja su tarptautinės oligarchijos interesais. Valstybių desuverenizavimas ir pasaulio be sienų kūrimas yra tos oligarchijos pasaulinio įsiviešpatavimo įrankis ir būdas. Tad globalizmo politika, nors ji daugiausia stumiama iš JAV, nebūtinai atspindi pačių JAV kaip valstybės interesus.

Rasinio, tautinio bei kultūrinio atskirumo naikinimas bei „atviros visuomenės“ arba globalios bendruomenės kūrimas yra Vakaruose įsiviešpatavusio neoliberalizmo sudedamoji dalis ir esminis jo ideologų siekis. Todėl naujoji „multikultūrinio praturtinimo“ dozė, kurią dabar gauna tautų Europa ir kuri ją gali neatpažįstamai pakeisti kelių dešimtmečių bėgyje, yra tokia „dovana“, kurios politiškai korektiška liberalioji Europa negali nepriimti. Visi tie, kurie šios baigties nenori ir tokiai raidai priešinasi, liberalų turi būti urmu smerkiami – kaip reakcingi „atviros visuomenės“ kūrimo priešai, kaip amoralūs ksenofobai ir rasistai.

Paradoksas, bet Europa gali išlikti liberaliosios moralės aukštumose tik ištirpdama globalistų jai paruoštame multikultūralizmo tirpale!.. Jeigu toks likimas jos netenkina ir nedžiugina, tai ji turi nusileisti nuo tos moralės aukštumų – išsižadėdama „atviros visuomenės“ kūrimo projekto ir grįždama prie tautų Europos idėjos. Tačiau tą projektą stumia ir palaiko globalinės oligarchijos jėgos ir „naujosios pasaulio tvarkos“ architektai, tvirtai įsitaisę JAV politinėje arenoje.

Kas gena žmonių mases į Europą? – Kruvinas chaosas šiaurės Afrikoje ir Artimuose Rytuose, sukeltas JAV valdžioje įsitvirtinusių globalistų!.. Čia ne tiek svarbu išsiaiškinti, ar tas chaosas keliamas tikslingai, ar jis kyla kaip nesuplanuotas ir nenumatytas arogantiškos JAV globalistinės politikos padarinys.

Labiau svarbu suvokti, jog atsakomybė ir kaltė dėl naujojo „tautų kraustymosi“ tenka pirmiausia JAV valdžiai ir jos parankiniams NATO organizacijoje. Priešiškumas pabėgėliams, Europoje jau pasireiškiantis smurto protrūkiais jų atžvilgiu, turėtų būti peradresuotas ir nukreiptas į ydingą ir net nusikalstamą globalistų politiką, sukėlusią šį bėglių cunamį Europoje!..

Liūdina šioje istorijoje pirmiausia tai, kad Europa, net pati tapdama liberalistinio globalizmo politikos auka, vis dar menkai susivokia situacijoje ir netgi prisideda prie globalizmo ekspansijos – stodama išvien su globalizmo hegemonu prieš Rusiją, kuri drįsta šitai ekspansijai priešintis. Laimei, vilties Europai teikia Orbano arba Marine le Pen tipo politikai, pamažu įgyjantys didėjančią įtaką ir svorį Europos politinėse arenose.

Visiškai apgailėtinai šioje istorijoje atrodo Baltijos šalių politinis elitas. Užuot vienijęsis su tomis politinėmis Europos jėgomis, kurios priešinasi globalizmui ir siekia išsaugoti arba atstatyti tautų Europą, jis tapo uoliausiu JAV globalistų vasalu. Nežabotą rusofobiją padarydamas savo užsienio ir netgi vidaus politikos pagrindu Pabaltijo politikai naiviai tikisi globalistų paramos, ginant Baltijos šalių nacionalinius interesus! Kas tai lemia? Mūsų politinio elito naivumas, kvailumas ar ciniškas parsidavėliškumas?..

—————————————————————————————————————-

Post Scriptum

Marine Le Pen: „Sprendžiant nelegalių migrantų problemą reikia vykdyti visiškai priešingą politiką negu ta, kuri buvo vykdoma iki šiol!..”

„Žinote, yra toks prancūzų aforizmas : „Kadangi viskas nebekontroliuojama, sudarykim įvaizdį, kad taip ir reikia“. Reikalas tame, kad nelegali migracija yra visiškai nekontroliuojama. Mūsų laikais Europą užliejo banga migrantų, sprendžiant iš visko – pati rimčiausia per visą istoriją. Ir Europos vyriausybės atsakingos už visą tai, kas vyksta dabar. Metų metais jie provokavo nelegalią migraciją, organizavo tokį dosnų priėmimą nelegalams, kad tie perdavė šią žinią kitiems šimtams tūkstančių, jei ne milijonams norintiems atvažiuoti gyventi į Europos Sąjungą. Ir dabar jie pilnai paskendo šitoje situacijoje, išleido ją iš rankų ir natūralu – tikėtis neverta, kad jie sureguliuos problemą, kurią patys sukūrė. Reikia vykdyti visiškai priešingą politiką negu ta, kuri buvo vykdoma iki šiol!..

Pirmiausia, ką skubiai reikia daryti, yra sienų kontrolė. Mes negalime kovoti su nelegalia migracija, jeigu mūsų sienos pilnai atidarytos toms begalinėms bangoms imigrantų.

Antras dalykas – sustabdyti darbą šio vakuuminio emigracijos siurblio: socialinės pagalbos skyrimą, butus, pinigus, kuriuos jiems išduoda, kad mūsų šalys neatrodytų jiems rojaus kampeliu, kur galima įsitaisyti.

Trečia – padaryti taip, kad jie paklustų įstatymams.

Ir pabaigoje ketvirta – pilnai pakeisti tarptautinę politiką. Nicola Sarcozy ir Fransua Olandas atsakingi už susidariusią situaciją kaip Libijoje, taip ir Sirijoje. Destabilizuodami jas, duodami Libijos raktą islamo fundamentalistams, mes atidarėme iš šių šalių migracijos kelią į Europą. Reikalinga pilnai pakeisti sąjungininkus, paimti į sąjungininkus Rusiją, Siriją prieš islamo fundamentalizmą. Reikia remtis Egiptu, norint stabilizuoti Libiją. Būtent to mes ir nedarom!..

Kalbant apie terorizmo pavojų, kylantį iš nelegalių migrantų, ne pirmą mėnesį Libija kelia aliarmą, ne pirmą mėnesį Italija kelia aliarmą, ne pirmą mėnesį kaip islamistai perspėja, o jie vykdo savo pažadus tikriau negu mes, europiečiai. Jie perspėja, kad siųs islamo kareivius čia, pasinaudoję migrantų banga, kad reikiamu momentu galėtų smogti į širdį Europos valstybėms. Mes tai žinome ir mėnesiais nieko nedarome prieš tai. Mes netgi neleidžiame pasinaudoti Sirijos šaltiniais, nors kovos su islamo teroristais plane jie yra patys stipriausi žvalgai pasaulyje. Tai yra, priimami sprendimai, kurie kelia didžiausią pavojų mūsų Tautai.“

(Fragmentas iš Nacionalinio fronto lyderės Marine Le Pen rugsėjo mėn. 9 d. interviu „Russia TV. Pokalbį užrašė Algimantas Lebionka.)

Juozas IVANAUSKAS

LAISVAS LAIKRAŠTIS, 2015 m. rugsėjo 19-25 Nr. 35, http://www.laisvaslaikrastis.lt/

Leave a Reply