Profašistinio režimo pinklės

Print Friendly, PDF & Email

Pastaruoju metu Lietuvoje toliau vykdoma antidemokratinė politika-vyksta ginklų pirkimo vajus, kurstoma karinė isterija bei rusofobija, tuo tarpu esminės šalies problemos nustumiamos į antrą planą, darbo žmonės toliau žeminami, skurdinami, daug jų dėl sunkių gyvenimo salygų išvyksta į Vakarus. O sparčiai  plintanti isterija del putinų jau tiesiog primena ,,pasakėles iš rūsio”. Štai keletą putino medžių pasodinęs Anykščių rajono Andrioniškio seniūnas  visaip puolamas ir žeminamas, jo ,,pavojingą veiklą” svarsto ir oficialios institucijos.  Visaip puolami ir netoli Vilniaus esančio ,,Putino” sodų bendrijos nariai, jie vadinami vatnikais bei rusų pakalikais. Ar tai normalu?  Ar tokie procesai galimi demokratinėje valstybėje?

Atvaizd097Kur gaIi nueiti Lietuva, jei ir toliau žengs karinės isterijos, rusofobijos bei kraštutinio nacionalizmo keliu? Atsakymas konkretus-jau turime tokiu keliu žengiančios Ukrainos pavyzdį, ši šalis jau suskaldyta, per dirbtinai sukeltą pilietinį karą žuvo daugybė  žmonių, ir šalies valdymo sferoje įsigalėjo totalitarinių sektų atstovai, CŽV agentai bei fašistiniai elementai-kaip premjeras, scientologų sektos narys A.Jaceniukas,  nuožmūs neofašistai O.Liaško, D.Jarošas, pasižymėjęs CŽV agentas A.Nalivaičenko bei kiti panašūs veikėjai.  O visi pavojingi procesai Ukrainoje prasidėjo nuo klaidingos neofašistinės idelogijos skleidimo.  Po to prasidėjo psichologinis teroras, masinės riaušės, tada įvyko kruvinas 2014 metų vasario perversmas, po kurio Ukraina nugrimzdo į kruviną chaosą.

o dabartinė Lietuva vis labiau primena Smetonos režimo laikus, toks pat žmonių skurdinimas, žeminimas, vykdomos masinės represijos. Įsigalint profašistiniam režimui , svarbu demaskuoti kapitalizmo ryklių finansuojamos žiniasklaidos melą apie tariamai ,,laisvą“ ir  ,,demokratinę“ Lietuvą. Kokia laisvė gali būti kapitalizmo ryklių valdomoje šalyje? Čia galima pasitelkti ir vieną iš klasikų-filosofą A.Maceiną.  Jis dar 1972 metais rašė-,,Kapitalistinis amžius, suardęs  šeimą, kėsinasi suardyti ir žmogaus prigimtį. Nenuostabu , kad nuosmukis homoseksualizmo, alkoholizmo ir narkomanijos pavidalu pasidarė visuotinai paplitęs. Pridėkime čia dar daugelyje pasaulio kraštų užtinkamą merginų prekybą ir turėsime pilną kapitalistinio ,,rojaus“ vaizdą. Šitų dalykų mes randame ir kitais istorijos tarpsniais. Bet kapitalistinis amžius juos paaštrino ir išvystė iki aukščiausio laipsnio“.  Lietuvoje įsigalėjęs profašistinis režimas todėl ir puola Socialistinį Liaudies frontą bei kitas tikras socialistines jėgas, nes režimo lyderiai ir jų šeimininkai iš užsienio bijo permainų, jie nori išlaikyti dabartinę padėtį, kai po melo bei klastos uždanga egzistuoja nuožmi priespaudos sistema, kai mūsų kraštas dirbtinai suskaldytas, egzistuoja išnaudotojai ir išnaudojamieji.

Giedrius Grabauskas

Šauksmas

Leave a Reply