Profesorius J. Žilinskas ir Š. Valentinavičius – melagiai ir uzurpatoriai?

Print Friendly, PDF & Email

Konfederacijos Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas tarybos

 Viešas pareiškimas

Del KLJDJ vardu vykdomų neteisėtų sprendimų ir  melagingos informacijos platinimo

Nuo šių metu spalio 21 d. viešojoje erdvėje-interneto portaluose, įvairiuose interneto grupėse bei kitais būdais platinamas tariamas KLJDJ pareiškimas kuriame atvirai žeminami KLJDJ steigėjai Giedrius Grabauskas, Donatas Šulcas ir Edvardas Kuvikas. Be to, teigiama, kad Giedrius Grabauskas pašalinamas  iš KLJDJ narių, Donato Šulco narystė suspenduota, o  Edvardui Kuvikui pareikštas įspėjimas, be to – pateikiami melagingi teiginiai apie tai, kad neva jis prisistato KLJDJ sekretoriumi. E.Kuvikas 2013 metų rugsėjo mėnesį vykusiame suvažiavime buvo išrinktas KLJDJ tarybos pirmininku, jis ir prisistatydavo kaip šias pareigas einantis asmuo.

Patiksliname-esminius sprendimus gali priimti tik KLJDJ taryba, vykstant oficialiems posėdžiams, kuriuose yra kvorumas. KLJDJ tarybą sudaro 8 asmenys. Jau metus laiko trys tarybos nariai beveik nedalyvavo veikloje ir labai ,,pasižymėjo“ tik dabar, rengdami šį propagandinį išpuolį. Konstatuojame, kad keli asmenys platina juridinės galios neturinčius propagandinius  pareiškimus. Jų pateikiama informacija melaginga ir iš esmės turinti atviro šmeižto pobūdį. Tokia provokacinė  veikla bus išsamiai apsvarstyta atskirame KLJDJ tarybos posėdyje.

Iš melagingą informaciją paskleidusių Š. Valentinavičiaus, J. Žilinsko bei kitų jiems artimų asmenų reikalaujame:

-paneigti jų skleidžiamą tikrovės neatitinkančią melagingą informaciją.

-nutraukti vykdyti neteisėtus veiksmus-kai du ar trys asmenys  skelbia tariamus KLJDJ tarybos sprendimus. Tai grubūs įstatymų pažeidimai.

KLJDJ tarybos nariai:

Giedrius Grabauskas

Edvardas Kuvikas

Liudas Vedeckis

Donatas Šulcas

Vitalijus Korsakas

2014 -10-23

Šauksmas.lt komentaras:

Nesiimame spręsti, kas teisus, kas ne. Norime tik dar kartą atkreipti skaitytojų dėmesį, kad Lietuvoje  oficialiajai valdžios pozicijai nepritarantys piliečiai persekiojami, jiems klijuojamos įvairios etiketės. Vyrauja  antidemokratiška atmosfera.  Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nesilaikoma. Todėl portalas Šauksmas.lt primygtinai kviečia profesorių Juozą Žilinską ir Šarūną Valentinavičių atsiliepti į mūsų kvietimą kalbėtis, aiškintis. Siūlome surengti susitikimą – diskusiją apie demokratinės valstybės vertybes, žodžio laisvę ir tos laisvės ribas. Diskusijos formatą ir temas iš anksto aptartume su abiejomis pusėmis – tiek su profesoriumi Juozu Žilinsku ir Šarūnu Valentinavičiumi, tiek su Giedriumi Grabausku ir jo kolegomis. Renginį arba jo dalį maloniai siūlomės nufilmuoti ir būti šio susitikimo moderatoriais – tarpininkais.

Šauksmas

Leave a Reply