Prokuratūra paneigė 15min.lt šmeižtą dėl 10-ies interneto svetainių ir signatarų antivalstybinės veiklos Rusijos valstybės naudai

2016-01-06 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Prokuratūra paneigė 15min.lt šmeižtą dėl 10-ies interneto svetainių ir signatarų antivalstybinės veiklos Rusijos valstybės naudai“

LLP Vaiðvila Seimas Spaudos Konferencija Nepriklausomybës akto signataras Zigmas Vaiðvila. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. Vilnius, 2012 m. liepos 12 d. (ELTA). Nepriklausomybës akto signataro ir Laikinosios gynybos vadovybës nario Zigmo Vaiðvilos spaudos konferencija "Dël Algirdo Paleckio bylos ir jo liudytojø parodymø". rb

2015-08-03 d. interneto svetainėje 15min.lt paskelbtame straipsnyje “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608) pateikta išsami Dovydo Pancerovo parengta informacija apie Lietuvos 10-ies interneto svetainių ir signatarų Rolando Paulausko bei Zigmo Vaišvilos antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką bei vykdomą Rusijos valstybės naudai. Signataras Z. Vaišvila tą pačią dieną kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl antivalstybinės veiklos.

Rugpjūčio 28 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pagal šį signataro Z. Vaišvilos pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 122 straipsnio “Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ 1 dalyje.

Signataras Zigmas Vaišvila spaudos konferencijoje pristatys Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 122 str. ar kito, požymių.

Pranešėjas aptars ikiteisminio tyrimo nustatytą informaciją, kuo remiantis 2015-08-03 d. interneto svetainė 15min.lt paskelbė minėtą šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamai antivalstybinę veiklą.

sarmatas.lt

Leave a Reply