Rabinas: „Krikščionys šaunuoliai! Jie po visą pasaulį platina judaizmą…“ Paskaita Peterburgo choralinėje sinagogoje (video)

Dabar vyksta aktyvus paruošimas, tame skaičiuje ir judėjų. Juos moko, kad į krikščionis reikia žiūrėti palankiai ir su palaikymu, nes jie išplatino judaizmą po visą pasaulį, nes išpažįsta Senąjį Testamentą. Savo ruožtu Romos popiežius vykdo aktyvią propagandą, įtikindamas visus, kad kiekviename katalike yra judėjas. Stačiatikių cerkvėse šis procesas taip pat vyksta, tegul ne taip aktyviai ir atvirai, bet spartėjančiai.

sinagoga_sankt-peterburg_0_53c85e50035fe553d32c98fe6d89daca1

 

0.00:8.00 išverstas paskaitos fragmentas.

„Saliamono tikslas yra platinimas monoteizmo tarp žmonijos. Saliamono tikslas – kitų tautų perauklėjimas. Žmonijos perauklėjimas. Tai yra judaizmas privalo išeiti už žydų tautos ribų ir imti plėstis visoje žmonijoje. Jus mokė, kad judaizmas tai nemisionieriška religija. Tai ne taip. Judaizmas tai labiausiai misionieriška religija Žemėje.

Per mūsų dukterines įmones, krikščionybę ir islamą, mes išplatinome mūsų idėją visoje žmonijoje. O dabar mes pereiname prie to, kad dirbti su žmonija tiesiogiai. Tai yra: ir krikščionybė, ir islamas, atliko svarbiausią istorinę misiją. Jos išplatino žmonijoje žinias apie Įstatymus apie Abraomą, apie Mozę, apie monoteizmą. Didelis dėkui! Tai – labai svarbus darbas. Mes patys jo padaryti negalėjome. Po šio nuostabaus paruošimo mes galime pagaliau patys bendrauti su žmonija. Todėl, mes ruošiamės Saliamono lygyje kreiptis į visą žmoniją ir pasiūlyti visai žmonijai judaizmą, kaip religiją, be to, kad jie taptų žydais. Mes norime pasiūlyti naują kelią ir mes ruošiamės jį siūlyti artimiausioje perspektyvoje.

Tai judaizmo pavertimas į universalią žmonijos religiją.

Šis pasirengimas vyksta visu greičiu. Kas tai yra judaizmas žmonijai. Tai – „Bnai noch“. Jūs šitą žodį jau girdėjote, bet nesupratote jo reikšmės. Tora yra visai žmonijai. Bet prie to Toroje, kuri yra skirta visai žmonijai, yra skirtingi lygiai Įstatymų.

Yra septyni įstatymai pasaulio tautoms ir 613 įstatymų žydams. Šie įstatymai skiriasi, o religija yra viena ir ta pati.

Priėmimas septynių įstatymų, yra priėmimas viso judaizmo. Tai kelias visai žmonijai priimti įstatymus minimalia apimtimi visiems, pradžiai, priimti judaizmą visumoje, o toliau rinktis, ko jis nori. Nori jis švęsti Šabatą – puiku! Kokia bus religija? Judaizmas, bet jis žydu netampa. Jis lieka japonu, kiniečiu, amerikiečiu, ar prancūzu, bet jo religija tampa judaizmas.

Anksčiau tai buvo teorija, atskiri žmonės, o dabar dešimtys tūkstančių.

Tai mūsų kuriamas projektas. Kai mes jį sukursime, vyks masinė gamyba.

Išvertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply